INTERVENCIÓ DE LA FEC A LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES DE CAIXABANK

(Et convidem a veure el vídeo de la intervenció telemàtica clicant aquest enllaç)

Sr. President, Sr. Conseller Delegat, senyors i senyores del Consell d’Administració, senyors i senyores accionistes, em dic Francesc Sabater i Margalef i parlo en nom propi i dels drets de vot delegats en virtut de la meva condició de Secretari General Adjunt de la Federació d’Estalvi de Catalunya (FEC), sindicat amb representativitat a CaixaBank. Concretament, aquests drets de vot delegats han estat un total de 557.099.

Malgrat el criteri d’alguns directius en el sentit que la Junta d’Accionistes no és el fòrum més adient per exposar qüestions laborals, enguany ho tornem a fer. I ho fem des del convenciment que aquesta Junta anual és l’única ocasió que té el Consell d’Administració i el conjunt d’accionistes, d’escoltar la veu dels empleats i empleades de CaixaBank.

Ens agradaria començar recordant la Junta de l’any passat, que va celebrar-se en un entorn força conflictiu. Amb un bon nombre de treballadors protestant a les portes d’accés i amb una contundent intervenció d’una plataforma sindical sorgida de la resistència contra una proposta d’ERO molt agressiva. Una junta on també, el Conseller Delegat va menystenir el nombre d’accions que representàvem. No vàrem tenir torn de rèplica per reprovar aquesta falta de respecte a tots els accionistes, independentment del percentatge del capital social que tenen.

I enguany també ens trobem davant d’una Junta gens convencional. La situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia de la Covid-19 ja va suposar la suspensió de la primera convocatòria prevista per al 3 d’abril i avui, estem celebrant la primera Junta General d’Accionistes de CaixaBank de forma exclusivament telemàtica.

Som conscients que estem davant d’una situació excepcional i per això votarem afirmativament als Punts 10è. i 11è. on es proposa modificar una sèrie d’articles dels Estatuts de la Societat i del Reglament de la Junta, amb la finalitat de preveure i regular de manera expressa l’assistència telemàtica mitjançant connexió remota en temps real.

Tanmateix, lamentem molt que, malgrat que sempre s’equipara CaixaBank amb una empresa capdavantera tecnològicament, no s’hagi pogut implementar també, un sistema que permetés fer les intervencions dels accionistes telemàticament en temps real. Sabem bé que, moltes d’aquestes intervencions són per valorar la gestió del Consell d’Administració i, ja siguin per felicitar-la com per reprovar-la, no és el mateix que les declami l’accionista a que les llegeixi un membre de la mesa.

D’altra banda, entenem que la possibilitat de participació telemàtica esdevindrà una fórmula complementària de participació en el futur. I diem complementària perquè de cap manera trobaríem encertat que aquesta fórmula esdevingués la prioritària. Amb el canvi de seu de Barcelona a València la participació presencial dels accionistes a la Junta va minvar fins a punts ben dramàtics. L’any passat no vàrem arribar al centenar. No voldríem que la consolidació d’una Junta d’Accionistes telemàtica fos el tret de gràcia a la participació dels accionistes i a la màxima transparència. Som molts els que volem viure en rigorós directe les exposicions dels diferents membres del Consell d’Administració, les possibles interpel·lacions i la preceptiva votació dels diferents punts de l’ordre del dia.

En relació a la gestió d’aquesta crisi sanitària sense precedents, volem fer avinent que ha agafat absolutament per sorpresa a CaixaBank. Serveixi d’atenuant, però, el fet que l’evolució i gravetat d’aquesta pandèmia ha superat les previsions de la gran majoria de països i governs del món. I és clar, també de les empreses.

En ser considerada l’activitat financera un servei essencial, molts empleats de CaixaBank varen obrir les oficines sense instruccions clares ni el material de protecció imprescindible. Som coneixedors que hi ha hagut millores significatives i que el teletreball ha possibilitat que molts empleats puguin seguir la seva activitat des de casa. Tanmateix, volem alertar que no seria encertat accelerar els processos per tornar a la normalitat, o com ara en diuen, la “nova normalitat”. I encara menys fer-ho prioritzant criteris de negoci per davant dels aconsellats per les autoritats sanitàries. No oblidem que la pressa és mala consellera i un escenari de retrocés pot esdevenir fatal, també pel negoci.

En un altre ordre de coses, volem manifestar que ha estat un encert, donades les circumstàncies, que tres del punts previstos per la convocatòria que s’havia de celebrar el 3 d’abril, hagin caigut de l’ordre del dia en aquesta convocatòria definitiva. Ens referim als que feien referència a l’aprovació del número màxim d’accions a lliurar del pla d’incentius, el lliurament d’accions a favor dels consellers executius i dels alts directius i l’aprovació de nivell màxim de retribució variable per determinats empleats. Ens estalviarem de votar-hi negativament com venim fent cada any. Llàstima que sí que s’ha mantingut el Punt 9è., relatiu a l’aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2020 a 2022 i al que, també enguany votarem NO.

Fa pocs dies, el nostre Conseller Delegat, Sr. Gortázar, deia públicament que el que estem vivint “és una oportunitat extraordinària per mostrar a la societat que la banca compleix un paper fonamental”. Explicava també que la banca s’està bolcant i que desitjava que la societat canviés la percepció, majoritàriament negativa, que es té del sector. Els treballadors i treballadores de CaixaBank no desitgen altra cosa, i els accionistes saben que també d’aquesta percepció positiva en depèn el futur pròsper de l’empresa.

Tanmateix, com en qualsevol gran organització, hi ha excepcions en tots els graons de l’estructura que generen situacions que suposen un dany reputacional molt difícil de remuntar. No ens cansarem de demanar que s’hauria de sancionar amb severitat a qui, fent ús de la seva autoritat, sigui el causant d’aquest dany. És un error colossal qualsevol iniciativa o acció feta prioritzant la visió de negoci en un entorn de crisi sanitària, econòmica i social de la magnitud que estem patint. Ni que siguin casos aïllats, fan malbé la bona feina de molts i fan molt difícil la tan desitjada percepció positiva de l’activitat financera i de qui l’exerceix.

A banda dels vots justificats anteriorment, ens abstindrem al Punt 6.2 que proposa el nomenament del Sr. Francisco Javier Garcia Sanz. I als Punts 7è. i 8è. doncs no considerem prou justificat un increment del 50% del capital social, i encara menys amb l’exclusió del dret de subscripció preferent. I també ens abstindrem al Punt 13è., perquè encara mai se’ns ha justificat perquè cal una votació consultiva sobre un informe anual de remuneracions ja decidides.

Votarem No al Punt 12è. perquè considerem que en cap cas els acords d’aquesta Junta són interpretables. En la resta de punts de l’ordre del dia, el nostre vot serà afirmatiu.

No volem acabar aquesta intervenció sense compartir un desig sincer: que aquest maleït virus desaparegui l’abans possible de les nostres vides. Així i tot, moltes veus autoritzades ens diuen que res tornarà a ser igual i preveuen escenaris molt complicats. Davant d’aquests mals auguris, desitgem que CaixaBank, sigui un exemple de sensibilitat i solidaritat amb els seus clients, amb els seus treballadors i amb la societat en general. Ens hi juguem “l’ànima”

Moltes gràcies a tots els que ens heu delegat les vostres accions i també a tothom per la vostra atenció.

CONVOCATÒRIA DEFINITIVA DE LA JUNTA D’ACCIONSTES DE CAIXABANK: DELEGA EL TEU VOT A LA FEC!

El proper 22 de maig se celebrarà la Junta General Ordinària d’Accionistes de CaixaBank a València. Aquesta convocatòria és la definitiva. En el cas que en aquesta data estigui vigent l’estat d’alarma o qualsevol altra mesura que impedeixi la presència física d’accionistes i representants dels accionistes, la Junta se celebrarà de forma exclusivament telemàtica.

Malgrat les circumstàncies excepcionals actuals, la FEC hi tornarà a participar per valorar, davant del Consell d’Administració i la resta d’accionistes, aquells aspectes que considerem més rellevants de la situació de l’empresa.

Volem recordar que les anteriors delegacions (relatives a la convocatòria del 3 d’abril) no serveixen per aquesta Junta. En cas d’haver-se fet, caldrà repetir la delegació.

Així doncs, davant d’aquesta nova convocatòria, et demanem que deleguis la representació de les teves accions a la FEC i et proposem que ho facis a favor del nostre company: Francesc Sabater Margalef (39859478H).

La forma més fàcil de fer aquesta delegació és a través de la Banca Digital (CaixaBankNow) amb aquest itinerari:

Pensar en el futur / Valors / OF-Operacions Financeres (a la dreta de la relació d’accions) / Opcions (a la dreta de la relació d’accions) / Delegar o votar a distància / Seleccionar: 1- Expedient 2- Delegar / Opció: 1- La persona que indico 2- No vull donar instruccions de vot.

Ens és molt útil que enviïs una còpia d’aquesta delegació al correu electrònic:

juntacaixabank@fec.cat

Et recordem que també poden delegar el vot els teus familiars i amics que siguin accionistes.

Gràcies a l’avançada per la teva confiança!

Intervenció de la FEC a la JGAC 2018 (06.04.2018)

 

(Et convidem a veure el vídeo de la intervenció a través d’aquest enllaç)

 

Sr. President, Sr. Conseller Delegat, senyors i senyores del Consell d’Administració, senyors i senyores accionistes, em dic Francesc Sabater i  Margalef i parlo en nom propi i dels drets de vot delegats en virtut de la meva condició de Secretari General Adjunt de la Federació d’Estalvi de Catalunya, sindicat amb representativitat a CaixaBank.

 

Malgrat el criteri d’alguns directius, compartit per alguna força sindical afí, de que la Junta d’Accionistes no és el fòrum més adient per exposar qüestions laborals, enguany tornem a ser aquí. I ho fem des del convenciment de que aquesta Junta anual és l’única ocasió que té el Consell d’Administració i el conjunt d’accionistes, d’escoltar la veu dels empleats i empleades de CaixaBank. Sí senyors, estem parlant del que sovint s’anomena “el principal actiu productiu de l’entitat” i que som els autèntics protagonistes dels grans resultats dels que avui s’ha presumit.

 

Ens dol constatar que aquests resultats econòmics tan espectaculars evolucionen de forma inversament proporcional al clima laboral. La pressió incessant i, en alguns casos, fins i tot despòtica, que suposa l’aplicació del model curt-terminista de negoci, té conseqüències nefastes. Una d’especialment greu és la instauració de la cultura de la por. Una altra és el foment de l’individualisme enfront del treball en equip. Una tercera la glorificació del venedor convulsiu en sacrifici de l’assessor amb sentit comú. Tot plegat afecta a la percepció que tenen els clients dels empleats i de l’entitat. A tall d’exemple, les queixes i reclamacions dels clients, segons les dades de l’Informe de Gestió de CaixaBank, han augmentat un 315 % l’any 2017 respecte a l’any anterior. En definitiva, aquest deteriorament continuat del clima laboral en els darrers anys, requereix d’accions correctores amb urgència si no volem posar en risc sever la viabilitat futura de l’entitat.

 

Constatem i lamentem el fet que cada cop està més amenaçat el noble propòsit de conciliar la vida laboral amb la familiar. En aquesta línia, CaixaBank i algunes forces  sindicals, han arribat a diversos acords que regulen la pràctica d’horaris singulars i extensius. Ens agradaria equivocar-nos però ens temem que aquest model horari, treballar matí i tarda, acabi sent el d’implantació general a mitjà termini.

 

En la línia de la responsabilitat social, valorem molt desafortunada l’afirmació que va transcendir d’un dels nostres màxims directius. Resulta una autèntica frivolitat qualificar de “llegenda urbana” una problemàtica social de tanta gravetat com són els desnonaments. Tampoc ajuda al nostre prestigi reputacional que la CNMV sancioni a  CaixaBank amb 5 MM d’euros pel cobrament d’incentius no permesos en la gestió d’inversions. Amb aquesta dèria de comptabilitzar-ho tot fins al detall -especialment si es tracta de l’activitat relativa als empleats- ens preguntem si algú quantifica aquest dany reputacional originat dalt de la piràmide de poder. I si algú el quantifica, també ens agradaria saber si s’expedienta als responsables i si algú dimiteix.

En un altre ordre de coses, un any més hem de lamentar profundament la discriminació lingüística del català en molts àmbits de comunicació interna a l’entitat. Valorem com a molt greu aquest menyspreu sistemàtic a la llengua pròpia, i d’ús habitual per a un terç de la plantilla. Ens sembla oportú recordar les paraules del cantautor Raimon quan diu “Qui perd els orígens perd la identitat”. No permetrem que s’oblidin ni defallirem en combatre qui vulgui anihilar aquesta identitat originària.

 

En aquest sentit denunciem també la vulneració de l’esperit de l’article 4.2 dels Estatuts Socials de CaixaBank, quan el Consell d’Administració va acordar el trasllat del domicili social en la reunió del dissabte 7 d’octubre de 2017. El canvi de municipi de la seu social estava reservat estatutàriament i expressa a la Junta General d’Accionistes. Justament perquè l’esperit dels estatuts era no deixar, en cap cas, una decisió com la de canviar la seu fora de Barcelona, en mans del Consell d’Administració. Es va necessitar l’empara legal d’un Real Decreto Ley, “ad hoc”, quasi simultani, per saltar-se aquesta disposició estatutària. Tenim les nostres fundades sospites de que aquesta extraordinària coincidència va respondre a una estratègia perfectament ordida entre el “Gobierno de España” i els màxims responsables de CaixaBank. A banda dels aspectes legals, encara és hora que l’entitat doni explicacions transparents i detallades de les raons del canvi de seu i de les possibles conseqüències de no haver-lo fet. L’experiència ha demostrat que d’altres empreses, també del sector, no han patit cap afectació significativa. Finalment, volem traslladar, en nom de molts empleats i milers de clients les següents preguntes: Tornarà la seu a Barcelona? Quan? En quines condicions?

 

Per acabar volem fer una sèrie de consideracions que han determinat el nostre vot:

 

 • No tenim prou elements de judici per aprovar en la seva totalitat la gestió del Consell d’Administració. D’aquí la nostra ABSTENCIÓ en el punt 2n.
 • No tenim la certesa de que els dos nous Consellers siguin els més adequats. És per això que ens ABSTINDREM en el punt 4t.
 • Altra vegada ens sembla injustificada una votació consultiva sobre un informe anual de remuneracions ja decidides. Per això també ens ABSTINDREM en el punt 10è.
 • No legitimarem cap modificació dels estatuts en relació al domicili social. Mantenim fermament el nostre rebuig a delegar en el Consell d’Administració una decisió tan controvertida com el canvi de seu de l’entitat. I per tant en oposem a la modificació de l’article 4.2 dels Estatuts Socials. Conseqüentment votarem NO al punt 5è.
 • No serem còmplices de la modificació de la política de remuneracions dels Consellers. Per això votarem NO al punt 6è.
 • En un entorn de contenció salarial dels empleats, també trobem incoherent el lliurament d’accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable. D’aquí el nostre NO al punt 7è.
 • També som contraris a l’aprovació de l’increment d’un 20 % dels empleats, les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la societat. I també som contraris al  seu nivell màxim de retribució variable, que pot arribar al 200 %. És a dir, triplicar els seus sous, que ja estan entre els més alts. Podem comprovar que a dalt de la piràmide no hi ha cap obsessió per reduir la massa salarial. Està clar que també votarem que NO al punt 8è.

 

Finalment, si ens atenem als espectaculars beneficis publicats per CaixaBank, demanem que una part es destini a la creació de nous llocs de treball que contribuirien a pal·liar els dèficits de plantilla, especialment endèmics a Catalunya.

 

Moltes gràcies i que tinguem sort!

CaixaBank ja exerceix com a entitat valenciana

ALBERT MARTÍN – ARA – 06.04.2018

En un acte celebrat al Palau de Congressos de València, Gual i el seu primer executiu, Gonzalo Gortázar, han hagut d’afrontar la qüestió. Ho han fet, això sí, en un ambient distès i pràcticament en família per l’escàs èxit d’assistència de la primera junta celebrada fora de Catalunya. Els càlculs més acurats situaven els assistents per sota de les 150 persones, incloent-hi directius, consellers i convidats de CaixaBank. Aquesta cita anual comptava tradicionalment amb la presència de mig miler d’accionistes. El centenar i mig d’assistents suposa que només el 0,025% dels 600.000 accionistes del banc català han anat a la junta.

El cert és que la deferència lingüística de l’entitat amb el valencià ha donat una nota de color a l’acte. “Comence, puix, valorant…”, feia Gual. També s’hi ha llançat Gortázar, madrileny de naixement i que s’atrevia fins i tot amb la fórmula “aixina” o “servici” en les seves primeres paraules. Tots dos han aconseguit esquivar l’espinosa qüestió de la consideració del valencià (una variant del català que no té consideració de llengua, segons els experts) evitant referir-s’hi com a ‘llengua’ o ‘dialecte’.

El domini que exerceix la Fundació La Caixa sobre l’accionariat del banc d’origen català (té un 40% del capital) garantia que la cita fos plàcida des del punt de vista de les votacions dels punts de l’ordre del dia. Tot i l’escassíssim nombre d’accionistes, a la junta hi havia representat gairebé un 65% del capital de l’entitat.

Malgrat això, l’interès de la jornada estava posat en com explicaven el banc i els seus accionistes el controvertit canvi de seu, que va provocar un efecte dòmino i que va acabar fent que més de 3.000 empreses iniciessin els tràmits per deixar Catalunya. I Gual ha reiterat l’opinió que ja va expressar recentment en la presentació dels resultats rècord del 2017.

Una ciutat “molt bonica”

“El canvi de seu era la millor decisió”, ha proclamat. “Va ser una decisió tècnica adoptada per unanimitat pel consell d’administració”, ha afegit, per recordar l’argumentari de l’entitat: “En tot moment s’ha de garantir la seguretat jurídica i l’accés al Banc Central Europeu, i si es posa en qüestió s’han de fer els canvis necessaris perquè això no passi”. Gual també ha trobat raonaments més poètics per explicar la decisió: “València és una ciutat molt bonica, ens agrada ser aquí”. També ha recordat que és la “tercera ciutat d’Espanya” i que per al banc, el País Valencià representa “la quarta comunitat en negoci”.

Gual ha hagut de respondre sobre el qüestionat mètode amb què CaixaBank va forçar el seu canvi de seu, sense sotmetre la decisió prèviament a la junta d’accionistes. El president del banc s’ha despenjat assegurant que el decret llei que va aprovar el govern de Mariano Rajoy -justament el mateix divendres que el banc anunciava el seu adéu- “no es va fer ‘ad hoc'” per a l’entitat, ja que “moltes empreses se’n van beneficiar”. També ha afirmat que el decret llei del govern no responia a una petició explícita de CaixaBank sinó a la necessitat d’acabar amb certa “confusió” jurídica al respecte.

Un “càstig de la divina providència”

Aquests arguments no han evitat que 5 dels 12 torns de paraula demanats hagin servit per qüestionar o abordar aquesta decisió. “Les empreses que no han marxat són les que més han pujat en borsa”, constatava l’inversor Josep Marfà, que malgrat això donava el seu suport a la decisió.

Més vehement ha sigut Eduard Mestres, veterà client valencià, que a més de referir-se a la cúpula del banc com a “xoriços” els ha retret que en el seu dia eliminessin la marca Banc de València quan van absorbir aquesta entitat. “Ara han hagut de venir aquí per un càstig de la divina providència. On haurien anat, si no?”, ha fet.

Adicae també ha pres la paraula per criticar les polítiques comercials del banc en qüestions com la resolució judicial de les clàusules terra, la política de comissions i les multes rebudes. Sobre el canvi de seu, el seu representant ha afirmat que “no estava justificat, no hi havia risc real per als clients, hi havia risc de contagi i la decisió havia de passar per la junta general d’accionistes”.

En la mateixa línia s’expressava Francesc Sabater, de la Federació d’Estalvi de Catalunya. Aquest representant sindical ha lamentat el “maltracte al català” en les comunicacions internes del banc i ha insistit que el canvi de seu era una decisió que estava “reservada a la junta d’accionistes”. “El canvi de seu -ha afirmat- va respondre a una estratègia perfectament ordida entre el govern espanyol i els responsables del banc”. I ha afegit que les empreses que han mantingut la seu a Catalunya “no han patit una afectació significativa”. Sabater ha llançat una pregunta que no ha trobat resposta: “Tornarà la seu a Barcelona? Quan i en quines condicions?”.

Ni Gual ni Gortázar li han respost, però cap dels assistents a una junta celebrada en família n’ha sortit amb la impressió que aquesta sigui una mesura temporal.

Totes les queixes expressades, però, no han servit de massa en la votació: el canvi de seu ha estat ratificat pels accionistes amb un 99,9% de vots favorables.

 

Junta General d’Accionistes de CaixaBank: Delega el teu vot a la FEC!

El proper 6 d’abril se celebrarà la Junta General Ordinària d’Accionistes de CaixaBank a València. La FEC hi vol continuar assistint per exposar públicament la nostra visió de la situació de l’empresa, tant al Consell d’Administració com a la resta d’accionistes. Explicarem, amb la contundència necessària, què està passant a la nostra empresa, com valorem el seu recorregut i la seva projecció.

Enguany votarem NO al punt 5 (Modificació dels apartats 2 i 5 de l’article 4 dels Estatuts Socials), al punt 7 (Lliurament d’accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat) i al punt 8 (Aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat). I ens abstindrem al punt 2 (Aprovació de la gestió del Consell d’Administració durant l’exercici tancat el 31.12.17), al punt 4 (Ratificació i nomenament de Consellers), i al punt 10 (Votació consultiva sobre l’informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d’Administració corresponent a l’exercici 2016).

És per això que et demanem que deleguis la representació de les teves accions a la FEC i et proposem que ho facis a favor del nostre company: Francesc Sabater Margalef (39859478H).

 • La forma més fàcil de fer aquesta delegació és a través de la Línia Oberta: (Valors / Operacions Financeres / Ordre del dia / Delegar o votar a distància / Seleccionar: 1- Expedient 2- Delegar / Opció: 1- La persona que indico  2- No vull donar instruccions de vot)
 • L’altra forma és omplir el document Targeta de Delegació (pàg. 3 de 5) indicant a l’apartat “Delego a favor de” el nom i NIF de la persona a qui es delega les accions, signar en el quadre de signatura del titular i tramitar-lo en qualsevol oficina de “la Caixa”.

En tots dos casos cal enviar una còpia d’aquest delegació a través d’un d’aquestes dos canals:

 • Per correu electrònic a: juntacaixabank@fec.cat
 • En un sobre per cartera a nom de FEC – Centre 5136

Et recordem que també poden delegar el vot els teus familiars i amics que siguin accionistes.

Gràcies a l’avançada pel teu recolzament i col·laboració.

 

Comunicació FEC

La intervenció de la FEC a la Junta d’Accionistes de CaixaBank

La veu de la FEC va tornar a sentir-se, alta i clara, a la Junta General d’Accionistes de CaixaBank que va celebrar-se el passat 6 d’abril de 2017.

Moltes mercès a tots els companys i companyes que ens heu delegat la representació de les vostres accions. Enguany n’hem recollit 362.136 que signifiquen el mateix nombre de vots.

Us convidem a veure el vídeo de la intervenció en aquest enllaç: https://vimeo.com/212383673

I el text íntegre del nostre parlament:

“Sr. President, Sr. Conseller Delegat, senyors i senyores del Consell d’Administració, senyors i senyores accionistes, em dic Francesc Sabater i Margalef i parlo en nom propi i dels drets de vot delegats al sindicat Federació d’Estalvi de Catalunya, que enguany han estat 362.136.

 

Sr. Gual, sigui benvingut a aquesta Junta General d’Accionistes que presideix per primer cop. Tanmateix, no ens podem estar de demanar-li que accepti de millor grat que el seu predecessor, la participació dels portaveus sindicals i les delegacions de vot que representen. Aquesta Junta anual és l’única ocasió que té el Consell d’Administració i el conjunt d’accionistes, d’escoltar la veu del “principal actiu productiu de l’entitat”. Sí senyors, ho han entès bé. Estem parlant dels empleat i empleades de CaixaBank, que diàriament malden per tirar endavant els resultats dels que avui s’ha presumit i fan possible el cobrament dels dividends així com el “famós” retorn de capital.

Aquests mateixos protagonistes, els empleats, som molt conscients del deteriorament progressiu del clima laboral. En els darrers temps, ens han sorprès algunes actuacions unilaterals i arbitràries de la Direcció, que torpedinen la filosofia negociadora que fins ara havia inspirat tota la relació laboral. Un exemple, d’aquest “voler fer entrar el clau per la cabota”, és la implantació de les oficines “A” i “Store”. Es gasten centenars de milions en un model d’oficines “fashion” que rebutgen molts clients i que no s’ha demostrat de cap manera que generin valor afegit. Això sí, es pretén rendibilitzar-les atemptant contra la conciliació laboral i familiar d’una part significativa de la plantilla. Però cap problema: CaixaBank tornarà a ser mereixedora, com cada any, del Certificat d’Empresa Familiarment Responsable. No pot ser d’altra manera si tenim en compte que la nostra entitat és membre del Patronat de la Fundació que l’atorga.

Ens trobem en un entorn que s’ha conjurat per aconseguir una reforma horària que impulsi uns hàbits horaris més cívics i que ens permetin gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. Per aconseguir-ho es proposa, entre d’altres mesures, compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina. I quan el món camina cap a aquí, CaixaBank, amb la complicitat inexplicable d’algunes forces sindicals, va camí d’aconseguir tenir unes 500 oficines (de moment) que obriran totes les tardes menys els divendres. Sí o sí.

En la línia de la responsabilitat social, ens preocupa l’impacte negatiu d’algunes grans decisions preses pels alts directius, que a banda del dany reputacional, poden suposar pèrdues molt significatives al compte de resultats. Volen que parlem de clàusules sòl? Volen que parlem d’Isolux? Volen que parlem d’Unió Democràtica? Aquests són només uns exemples de situacions que ens porten a un altre interrogant: Qui paga per aquestes pèrdues? Molt ens temem que els de sempre, els de la base de la piràmide, a través de noves retallades salarials i pèrdua de poder adquisitiu. Algú dimiteix? S’expedienta algú dels responsables? Ni parlar-ne. Com veurem més endavant, tot el contrari, s’augmenten les retribucions.

En un altre ordre de coses, ens sembla molt oportú, donat l’entorn sociopolític actual a Catalunya i Espanya, reclamar a CaixaBank que mantingui en tot moment la seva històrica neutralitat. No volem, de cap manera, que es repeteixi un pronunciament com el de setembre de 2015. Ens referim, és clar, al desafortunat comunicat signat per l’AEB i la CECA a pocs dies de les eleccions al Parlament de Catalunya del 27S. Seria inacceptable que CaixaBank i el seu grup, en la seva condició d’actors econòmics de primer nivell a Catalunya, pretengués condicionar en un sentit determinat, la voluntat de centenars de milers de ciutadans, clients en la majoria de casos.

En aquest línia, lamentem profundament no haver disposat, també en català, de tota la documentació posada a disposició de l’accionista. Aquest criteri de discriminació lingüística és habitual en molts altres àmbits de comunicació interna a l’entitat. En el cas de la formació obligatòria dels empleats, el català està en vies de desaparició. Valorem com a molt greu aquest menyspreu sistemàtic a la llengua pròpia, i d’ús habitual per a un terç de la plantilla. Catalunya i el català, no ho oblidem, són el bressol d’aquesta realitat que és la CaixaBank d’avui i no defallirem en combatre qui vulgui anihilar aquesta identitat originària.

Finalment volem fer una sèrie de consideracions que han determinat el nostre vot:

 • No tenim prou elements de judici per aprovar en la seva totalitat la gestió del Consell d’Administració. D’aquí la nostra ABSTENCIÓ en el punt 2n.
 • Altra vegada ens sembla injustificada una votació consultiva sobre un informe anual de remuneracions ja decidides. Per això també ens ABSTINDREM en el punt 14è.
 • No serem còmplices de l’aprovació de la política de remuneracions dels Consellers ni de la seva fixació. Per això votarem NO als punts i .
 • En un entorn de reducció continuada dels salarials dels empleats, també trobem incoherent el lliurament d’accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable. D’aquí el nostre NO al punt 10è
 • També som contraris a l’aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats, les activitats professionals dels quals, incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la societat. Aquesta “noblesa” indispensable actualment la composen 21 membres, mentre que l’any passat “només” eren 16. A la banda de dalt de la piràmide no hi ha recança per reduir la massa salarial. Vostès saben quin és aquest nivell màxim de retribució que es vol aprovar? Doncs que quedi entre nosaltres: un 200%. Per si a algú li tremolen els percentatges, això significa la possibilitat de triplicar el seus salaris fixos anuals, que ja estan entre els més alts. Està clar que també votarem que NO al punt 11è.

Exigim, i no ens cansarem de fer-ho, una estructura salarial equilibrada i totalment transparent. El model existent perpetua i augmenta la diferència salarial entre directius i empleats.

Finalment, senyors i senyores accionistes assistents, volem agrair-los la seva atenció. També volem dir-vos que sou uns privilegiats. Per què? Doncs perquè haureu sentit uns parlaments que no sortiran d’aquestes quatre parets. Demà, molt probablement, tots els mitjans de comunicació publicaran la nota de premsa institucional, sense cap referència ni a les vostres ni a les nostres intervencions. Especialment les més crítiques.

Moltes gràcies i que tinguem sort!”

 

Comunicació FEC

Junta General d’Accionistes de CBK: Delega el teu vot a la FEC!

El proper 6 d’abril se celebrarà la Junta General Ordinària d’Accionistes de CaixaBank. Enguany la FEC hi tornarà a participar per exposar la nostra visió de la situació de l’empresa, tant al Consell d’Administració com a la resta d’accionistes. Exposarem, amb la contundència necessària, què està passant a la nostra empresa, com valorem el seu recorregut i la seva projecció.

 

Enguany votarem NO al punt 10 (Lliurament d’accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat) i al punt 11 (Aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat). I ens abstindrem al punt 2 (Aprovació de la gestió del Consell d’Administració durant l’exercici tancat el 31.12.16), i al punt 14 (Votació consultiva sobre l’informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d’Administració corresponent a l’exercici 2016).

 

És per això que et demanem que deleguis la representació de les teves accions a la FEC i et proposem que deleguis el vot a favor del nostre company: Francesc Sabater Margalef (39859478H).

 • La forma més fàcil de fer aquesta delegació és a través de la Línia Oberta: (Valors / Operacions Financeres / Ordre del dia / Delegar o votar a distància / Seleccionar: 1- Expedient 2- Delegar / Opció: 1- La persona que indico 2- No vull donar instruccions de vot)
 • L’altra forma és omplir el document Targeta de Delegació (pàg. 5 de 7) indicant a l’apartat “Delego a favor de” el nom i NIF de la persona a qui es delega les accions, signar en el quadre de signatura del titular i tramitar-lo en qualsevol oficina de “la Caixa”.

 

En tots dos casos cal enviar una còpia d’aquest delegació a través d’un d’aquestes dos canals:

 

Et recordem que també poden delegar el vot els teus familiars i amics que siguin accionistes.

 

Comunicació FEC