INTERVENCIÓ DE LA FEC A LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES DE CAIXABANK

(Et convidem a veure el vídeo de la intervenció telemàtica clicant aquest enllaç)

Sr. President, Sr. Conseller Delegat, senyors i senyores del Consell d’Administració, senyors i senyores accionistes, em dic Francesc Sabater i Margalef i parlo en nom propi i dels drets de vot delegats en virtut de la meva condició de Secretari General Adjunt de la Federació d’Estalvi de Catalunya (FEC), sindicat amb representativitat a CaixaBank. Concretament, aquests drets de vot delegats han estat un total de 557.099.

Malgrat el criteri d’alguns directius en el sentit que la Junta d’Accionistes no és el fòrum més adient per exposar qüestions laborals, enguany ho tornem a fer. I ho fem des del convenciment que aquesta Junta anual és l’única ocasió que té el Consell d’Administració i el conjunt d’accionistes, d’escoltar la veu dels empleats i empleades de CaixaBank.

Ens agradaria començar recordant la Junta de l’any passat, que va celebrar-se en un entorn força conflictiu. Amb un bon nombre de treballadors protestant a les portes d’accés i amb una contundent intervenció d’una plataforma sindical sorgida de la resistència contra una proposta d’ERO molt agressiva. Una junta on també, el Conseller Delegat va menystenir el nombre d’accions que representàvem. No vàrem tenir torn de rèplica per reprovar aquesta falta de respecte a tots els accionistes, independentment del percentatge del capital social que tenen.

I enguany també ens trobem davant d’una Junta gens convencional. La situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia de la Covid-19 ja va suposar la suspensió de la primera convocatòria prevista per al 3 d’abril i avui, estem celebrant la primera Junta General d’Accionistes de CaixaBank de forma exclusivament telemàtica.

Som conscients que estem davant d’una situació excepcional i per això votarem afirmativament als Punts 10è. i 11è. on es proposa modificar una sèrie d’articles dels Estatuts de la Societat i del Reglament de la Junta, amb la finalitat de preveure i regular de manera expressa l’assistència telemàtica mitjançant connexió remota en temps real.

Tanmateix, lamentem molt que, malgrat que sempre s’equipara CaixaBank amb una empresa capdavantera tecnològicament, no s’hagi pogut implementar també, un sistema que permetés fer les intervencions dels accionistes telemàticament en temps real. Sabem bé que, moltes d’aquestes intervencions són per valorar la gestió del Consell d’Administració i, ja siguin per felicitar-la com per reprovar-la, no és el mateix que les declami l’accionista a que les llegeixi un membre de la mesa.

D’altra banda, entenem que la possibilitat de participació telemàtica esdevindrà una fórmula complementària de participació en el futur. I diem complementària perquè de cap manera trobaríem encertat que aquesta fórmula esdevingués la prioritària. Amb el canvi de seu de Barcelona a València la participació presencial dels accionistes a la Junta va minvar fins a punts ben dramàtics. L’any passat no vàrem arribar al centenar. No voldríem que la consolidació d’una Junta d’Accionistes telemàtica fos el tret de gràcia a la participació dels accionistes i a la màxima transparència. Som molts els que volem viure en rigorós directe les exposicions dels diferents membres del Consell d’Administració, les possibles interpel·lacions i la preceptiva votació dels diferents punts de l’ordre del dia.

En relació a la gestió d’aquesta crisi sanitària sense precedents, volem fer avinent que ha agafat absolutament per sorpresa a CaixaBank. Serveixi d’atenuant, però, el fet que l’evolució i gravetat d’aquesta pandèmia ha superat les previsions de la gran majoria de països i governs del món. I és clar, també de les empreses.

En ser considerada l’activitat financera un servei essencial, molts empleats de CaixaBank varen obrir les oficines sense instruccions clares ni el material de protecció imprescindible. Som coneixedors que hi ha hagut millores significatives i que el teletreball ha possibilitat que molts empleats puguin seguir la seva activitat des de casa. Tanmateix, volem alertar que no seria encertat accelerar els processos per tornar a la normalitat, o com ara en diuen, la “nova normalitat”. I encara menys fer-ho prioritzant criteris de negoci per davant dels aconsellats per les autoritats sanitàries. No oblidem que la pressa és mala consellera i un escenari de retrocés pot esdevenir fatal, també pel negoci.

En un altre ordre de coses, volem manifestar que ha estat un encert, donades les circumstàncies, que tres del punts previstos per la convocatòria que s’havia de celebrar el 3 d’abril, hagin caigut de l’ordre del dia en aquesta convocatòria definitiva. Ens referim als que feien referència a l’aprovació del número màxim d’accions a lliurar del pla d’incentius, el lliurament d’accions a favor dels consellers executius i dels alts directius i l’aprovació de nivell màxim de retribució variable per determinats empleats. Ens estalviarem de votar-hi negativament com venim fent cada any. Llàstima que sí que s’ha mantingut el Punt 9è., relatiu a l’aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2020 a 2022 i al que, també enguany votarem NO.

Fa pocs dies, el nostre Conseller Delegat, Sr. Gortázar, deia públicament que el que estem vivint “és una oportunitat extraordinària per mostrar a la societat que la banca compleix un paper fonamental”. Explicava també que la banca s’està bolcant i que desitjava que la societat canviés la percepció, majoritàriament negativa, que es té del sector. Els treballadors i treballadores de CaixaBank no desitgen altra cosa, i els accionistes saben que també d’aquesta percepció positiva en depèn el futur pròsper de l’empresa.

Tanmateix, com en qualsevol gran organització, hi ha excepcions en tots els graons de l’estructura que generen situacions que suposen un dany reputacional molt difícil de remuntar. No ens cansarem de demanar que s’hauria de sancionar amb severitat a qui, fent ús de la seva autoritat, sigui el causant d’aquest dany. És un error colossal qualsevol iniciativa o acció feta prioritzant la visió de negoci en un entorn de crisi sanitària, econòmica i social de la magnitud que estem patint. Ni que siguin casos aïllats, fan malbé la bona feina de molts i fan molt difícil la tan desitjada percepció positiva de l’activitat financera i de qui l’exerceix.

A banda dels vots justificats anteriorment, ens abstindrem al Punt 6.2 que proposa el nomenament del Sr. Francisco Javier Garcia Sanz. I als Punts 7è. i 8è. doncs no considerem prou justificat un increment del 50% del capital social, i encara menys amb l’exclusió del dret de subscripció preferent. I també ens abstindrem al Punt 13è., perquè encara mai se’ns ha justificat perquè cal una votació consultiva sobre un informe anual de remuneracions ja decidides.

Votarem No al Punt 12è. perquè considerem que en cap cas els acords d’aquesta Junta són interpretables. En la resta de punts de l’ordre del dia, el nostre vot serà afirmatiu.

No volem acabar aquesta intervenció sense compartir un desig sincer: que aquest maleït virus desaparegui l’abans possible de les nostres vides. Així i tot, moltes veus autoritzades ens diuen que res tornarà a ser igual i preveuen escenaris molt complicats. Davant d’aquests mals auguris, desitgem que CaixaBank, sigui un exemple de sensibilitat i solidaritat amb els seus clients, amb els seus treballadors i amb la societat en general. Ens hi juguem “l’ànima”

Moltes gràcies a tots els que ens heu delegat les vostres accions i també a tothom per la vostra atenció.

LES NOVES MESURES… DE CONCILIACIÓ?

Podeu trobar les mesures de conciliació i el protocol de reincorporació publicats a l’apartat “Persones”, però hagués sigut més coherent haver-ho fet a un apartat dedicat als objectius de la direcció de Negoci, o d’alguna Territorial, doncs obrir el dia 11 de maig amb el 75% de presència d’empleats a les oficines s’ha decidit com si fos d’un repte més. Això quan, en el protocol, la Direcció insisteix en la progressiva reincorporació d’empleats al treball presencial per arribar al 75% a finals de mes.

 

Veient la realitat, es trasllada a les DT/DAN/Oficines la manca de planificació i instruccions concretes per aquesta reincorporació al treball presencial. Les improvisacions, la diferència de criteris entre DT/DAN, les pressions per a retornar a les oficines i centres, sense l’obligada coordinació i control, ha convertit novament les oficines en una bomba de rellotgeria, impossible de gestionar.

 

Els Sindicats hem fet moltes propostes, que han estat escoltades, i ignorades “de facto” quan es supediten a aquest vergonyant “haver de tenir les vacances fetes”.

 

La FEC exigim que l’empresa estableixi mesures concretes i comuniqui a la plantilla per escrit amb urgència els criteris de reincorporació progressiva de la xarxa al treball presencial.

 

Mesures de conciliació? O vacances imposades?

 

Per acabar-ho d’adobar, cap de les mesures de conciliació adoptades contempla explícitament el teletreball, que “oficialment” continua essent la més recomanada. Aquest queda relegat, al nostre entendre, al teletreball per motius organitzatius, que entenem segueix vigent i supeditat a l’aprovació dels mànagers, és a dir, caps de centre i oficines.

 

Condicionar la concessió i aplicació de les recents mesures de conciliació, ja no tant sols a criteris organitzatius, sinó també a què s’hagin exhaurit les vacances, es posar al servei de l’empresa el dret de descans dels treballadors. I aquest fet no és gratuït, i al nostre parer és inadmissible.

 

A la FEC estem convençuts que el teletreball hauria de ser la pedra angular per a facilitar les necessàries mesures de confinament, protegir la plantilla, i per a racionalitzar el treball. El sistema “presencialista” roman únicament en aquelles empreses amb processos antiquats o en les que, auto-definint-se modernes, la Direcció o bé no confia en els seus treballadors, o bé, no sap com pilotar els canvis necessaris.

 

 

CONJUNTA USC: PRODUCTES EN QUÈ PODREM APLICAR LA RETRIBUCIÓ VARIABLE

La Unió Sindical CaixaBank aconseguí, durant la negociació de l’Expedient de Regulació d’Ocupació de 2019, arrencar el compromís d’implementar un pla de Retribució Flexible que es desenvoluparia abans de l’1 de juliol de 2020 i que inclouria, com a mínim, els productes següents:

 • Assegurança de salut de familiars
 • Targetes de transport
 • Guarderia
 • Assegurança d’estalvi de jubilació

A falta d’uns dies per a que expiri el termini màxim acordat, i després de consultar-ho amb RRLL, ens comenten que, degut a l’actual situació, se’n demorarà la implantació i ens han convocat a una reunió de la Comissió de Seguiment demà, dia 8 de maig (just quan fa un any de la firma de l’acord), per a demanar-nos una pròrroga.

La implantació es farà gradual. En un primer moment en l’àmbit de RRHH i la DT Ebro, per tal de poder provar els sistemes, i posteriorment desplegar-ho a la resta de l’Entitat.

Per a que tingui la consideració de Retribució Flexible ha de ser l’empresa que ofereixi el servei en substitució de la retribució dinerària. Per tant, ha de ser CaixaBank la que contracti el servei i l’ofereixi a la plantilla.

 

Els productes i/o serveis sobre els que podrem aplicar la Retribució Flexible són:

L’Acord de l’ERO de 2019 al qual arribà la Unió Sindical CaixaBank estableix, com a mínim, la implementació dels productes següents:

(*) Cal tenir present que bona part d’aquests productes/serveis no es beneficien de l’estalvi fiscal en els territoris forals del País Basc i Navarra

 

   * ASSEGURANÇA DE SALUT DE FAMILIARS

Como sabeu, el gaudi de la targeta sanitària d’ADESLAS d’empleats suposa una retribució en espècie exempta de tributació amb el límit de 500 € anuals (1.500 € en cas de persones amb discapacitat). És a dir, malgrat que es considera com una retribució més (en espècie), no té un cost fiscal para a la persona treballadora.

Doncs bé, el Reglament de l’IRPF estableix que aquesta exempció pot fer-se extensiva també al cònjuge i als/a les descendents de l’empleat/da amb el mateix límit de 500 € anuals por persona (1.500 € en caso de persones amb discapacitat) quan les quotes o primes siguin satisfetes per l’empresa a entitats asseguradores.

És a dir, si sol·licitem a CaixaBank que ens descompti del sou la part corresponent a les primes de l’assegurança dels nostres familiars i sigui l’empresa la que les pagui directament a SegurCaixa Adeslas, aquest import estaria exempt de tributació amb el conseqüent estalvi fiscal.

 

   * TARGETA DE TRANSPORT

Aquest producte funciona amb la mateixa dinàmica que l’assegurança de salut de familiars de l’empleat/da, però amb uns límits i condicions diferents. Estem a l’espera de veure com volen implementar aquesta retribució flexible atès que hi ha vàries fórmules.

Segons estableix l’Art. 46.bis del Reglament de l’IRPF, l’entrega per l’empresa als/a les empleats/des del “abono transportes”, sempre que el seu àmbit de validesa territorial comprengui les ubicacions corresponents al lloc de residència i al centre de treball de la persona treballadora i amb el límit de 1.500 € anuals, estarà exempta de tributació.

Per tant, si demanem a l’entitat acollir-nos a la retribució flexible d’aquest producte, ens descomptaran de la nòmina l’import destinat a l’adquisició de l’abonament de transport i serà CaixaBank directament (o mitjançant el lliurament d’una targeta per a pagar l’import de la compra) la que l’adquireixi per nosaltres, tenint la consideració de retribució en espècie exempta fins el límit que s’ha dit i tributant com a retribució en espècie l’excés.

En l’anterior Comissió de Seguiment, l’empresa ens anuncià que pretén repercutir a l’empleat/da el cost del plàstic de la targeta (1,70 €). Des de la Unió Sindical CaixaBank manifestàrem el nostre rebuig frontal i vàrem exigir-li que fes marxa enrere en aquesta pretensió.

 

   * GUARDERIA

En aquest cas hem de fer una matisació important i és que s’hauria d’analitzar, en cada cas, si convé, o no, acollir-se a la retribució flexible.

Això ve motivat perquè, des de l’1 de gener de 2018, s’incrementa la deducció de maternitat fins a 1.000 € quan, en el període impositiu, s’hagin satisfet despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats del/de la filla/a menor de 3 anys.

Si s’opta per la retribució flexible no es permet l’aplicació d’aquest increment de deducció addicional i, per tant, s’hauria de triar entre una opció o l’altra.

En definitiva, cal analitzar que ens convé més, si la retribució flexible o l’increment de deducció de maternitat (aplicable només fins que el/la fill/a compleix els 3 anys), i determinar així quina és l’opció més favorable per a l’empleat/da.

L’empresa també manifestà, en aquest punt, que el servei de guarderia tindrà un cost de l’1% de la mensualitat que s’haurà de repercutir a l’empleat/da. Per descomptat, exigim a l’empresa que desisteixi d’aquesta pretensió miserable.

 

   * ASSEGURANÇA D’ESTALVI DE JUBILACIÓ

En aquest cas el benefici fiscal no deriva d’una exempció sinó de l’ajornament de la seva tributació al moment en que es produeixi el cobrament de les prestacions.

És a dir, a l’empleat/da se li descomptaria de la nòmina l’import que vulgui destinar a l’assegurança de jubilació i no tributarà fins que es produeixi l’abonament de les prestacions, quan, previsiblement, la base imposable serà més baixa i, per tant, tindrà una incidència fiscal menor.

Degut a que des de l’1 de gener de 2014 es rebaixà significativament el límit conjunt d’aportacions a plans de pensions i altres sistemes de previsió social (8.000 € amb caràcter general), des de la Unió Sindical CaixaBank considerem que cada vegada es fa més necessària la creació d’una assegurança d’estalvi que permeti a la plantilla estalviar per a la jubilació i que, a més, millori la seva factura fiscal.

 

A més dels productes oferts per l’empresa, la Unió Sindical CaixaBank demana que es vagin incorporant nous productes com el Rènting de vehicles, producte molt reclamat per la plantilla.

 

 • Després de la reunió de demà us informarem de les novetats i de tot allò relacionat amb la Retribució Flexible que va aconseguir la Unió Sindical CaixaBank per al conjunt de la plantilla.

TREBALLADORS INVISIBLES EN UN PRIMER DE MAIG CONFINAT

COMPEL·LITS a mantenir l’activitat financera, més o menys justificada i quan no disfressada de servei essencial, i a donar servei a la ciutadania per disminuir la lògica angoixa del moment.

FORÇATS a encarar directament el virus, en moltes ocasions sense instruccions clares ni material de protecció suficient i quan no, amb instruccions erràtiques i teletreball de funcionament limitat.

ABOCATS a conciliacions familiars impossibles i en ocasions malalts. I en d’altres molt pitjors, havent de lamentar la dissortada pèrdua d’éssers estimats.

RESIGNATS davant l’exigència de continuar, de procurar mantenir en marxa els centres i oficines i de donar el millor de nosaltres mateixos.

DOLGUTS de pertànyer a un sector que no està rebent el reconeixement d’una societat de la que ens hem anat allunyant, malgrat la feina professional de molts de nosaltres. Hauríem de cercar els responsables d’aquest distanciament, en els qui han marcat les directrius i exigències comercials dels darrers temps.

RESPONSABILITZATS davant de l’objectiu de donar un servei essencial a les persones que el necessiten en un entorn mai viscut abans i que cada dia ens posa a prova com a persones.

ESPERANÇATS que un dia rebrem el merescut reconeixement per la solidaritat, la responsabilitat i el compromís social demostrat, de forma molt majoritària, per la plantilla. Nosaltres també hem avantposat la necessitat col·lectiva a la pròpia seguretat i integritat física.

Per tot això, aquest PRIMER DE MAIG atípic, al marge d’altres reivindicacions pròpies del Dia Internacional dels Treballadors, des de la FEC volem rendir un merescut homenatge a totes i tots, treballadores i treballadors de CaixaBank i de la banca en general, per una feina tan imprescindible… com invisible.

 

Ningú ens pot privar del somni de rebre, ni que sigui un únic dia, el sentit i merescut aplaudiment popular a les vuit del vespre. Mentre tant, sigui quina sigui l’hora en que esteu llegint aquest comunicat, escolteu atentament:

és l’aplaudiment sincer de la FEC!

 

 

CONVOCATÒRIA DEFINITIVA DE LA JUNTA D’ACCIONSTES DE CAIXABANK: DELEGA EL TEU VOT A LA FEC!

El proper 22 de maig se celebrarà la Junta General Ordinària d’Accionistes de CaixaBank a València. Aquesta convocatòria és la definitiva. En el cas que en aquesta data estigui vigent l’estat d’alarma o qualsevol altra mesura que impedeixi la presència física d’accionistes i representants dels accionistes, la Junta se celebrarà de forma exclusivament telemàtica.

Malgrat les circumstàncies excepcionals actuals, la FEC hi tornarà a participar per valorar, davant del Consell d’Administració i la resta d’accionistes, aquells aspectes que considerem més rellevants de la situació de l’empresa.

Volem recordar que les anteriors delegacions (relatives a la convocatòria del 3 d’abril) no serveixen per aquesta Junta. En cas d’haver-se fet, caldrà repetir la delegació.

Així doncs, davant d’aquesta nova convocatòria, et demanem que deleguis la representació de les teves accions a la FEC i et proposem que ho facis a favor del nostre company: Francesc Sabater Margalef (39859478H).

La forma més fàcil de fer aquesta delegació és a través de la Banca Digital (CaixaBankNow) amb aquest itinerari:

Pensar en el futur / Valors / OF-Operacions Financeres (a la dreta de la relació d’accions) / Opcions (a la dreta de la relació d’accions) / Delegar o votar a distància / Seleccionar: 1- Expedient 2- Delegar / Opció: 1- La persona que indico 2- No vull donar instruccions de vot.

Ens és molt útil que enviïs una còpia d’aquesta delegació al correu electrònic:

juntacaixabank@fec.cat

Et recordem que també poden delegar el vot els teus familiars i amics que siguin accionistes.

Gràcies a l’avançada per la teva confiança!

CORONAVIRUSNOW: ATUREM ALS POCS QUE MALMETEN LA FEINA DE TOTHOM!

A CaixaBank tots sabem que les queixes i denúncies de clients, motivades per la comercialització de productes, no són pas casos aïllats ni extraordinaris. Per bé que de forma molt majoritària la plantilla treballem amb rigor.

 

Tanmateix, com s’esdevé en qualsevol organització gran, hi ha excepcions en tots els graons de l’estructura que, tot i les instruccions que reben en sentit contrari, generen situacions que suposen un dany reputacional molt difícil de remuntar. Aquests “irresponsables”, per assolir els reptes comercials, acaben malmetent la confiança del client i ens desacrediten col·lectivament.

 • I, sabent el preu que en paguem, per què segueix passant? 

 

Perquè no se sanciona, com la FEC ha demanat reiteradament des de fa anys, amb acomiadament disciplinari aquelles persones que, contravenint les instruccions i els missatges de la Direcció, insten, amenacen i comminen a desobeir-les, exigint, en moltes ocasions amb coaccions diverses, “rapports” comercials, vendes “R2B” per empleat, assegurances de vida vinculades a préstecs, etc… i més en un moment com aquest.

 

És inaudit i sembla mentida que, per la incompetència i indisciplina d’uns quants, CaixaBank hagi de prendre una mesura dràstica, com quan es tracta amb quitxalla, per desautoritzar explícitament aquests eixelebrats.

 • I on tenim el sentit comú?

 

Res obliga a desobeir, i encara menys a interpretar, els missatges de la Direcció, ans al contrari. Tots sabeu que, quan les coses van maldades, la culpa és de qui fa l’acció. No pas del superior, ara mànager, que negarà haver dit que es faci el que no s’ha de fer.

Heu de saber, també, que, quan des de la FEC denunciem aquestes males pràctiques se’ns respon que aquest no és el missatge, que això no passa, i que no pot ser que estigui arribant així. Per tant, us recordem la possibilitat d’enregistrar els “live meeting”, les trucades telefòniques, i seguiments per qualsevol canal, per a dotar-nos d’elements de prova a l’hora de traslladar les vostres queixes.

Cal exigir responsabilitats a aquells que, per excel·lir, se salten sense escrúpols les instruccions donades per la pròpia Direcció. En la crisi que estem patint no hi pot haver cap escletxa i encara menys “malentesos”.

 

Ja n’hi prou de fer mal al prestigi i la professionalitat dels empleats i de la mateixa empresa.

CORONAVIRUSNOW: SI L’OBJECTIU GLOBAL ÉS APLANAR LA CORBA, A QUÈ ESTEM ESPERANT?

LA FEC EXIGEIX EL TANCAMENT DEL MÀXIM NOMBRE D’OFICINES POSSIBLE I COMPLIR EL MANDAT DE LES AUTORITATS SANITÀRIES.

 

En primer lloc des de la FEC volem donar tot el suport i reconeixement a tothom que, en diferents situacions i a tots nivells, treball presencial, teletreball per motius organitzatius, grups de risc, equips de contingència i també aquells que, malauradament, esteu en quarantena o patint els símptomes derivats d’aquesta pandèmia. A tots i totes molts ànims!

 

També agrair, novament, l’esforç a totes les companyes i companys que, en un entorn canviant a pitjor, procuren per una millor organització i per donar continuïtat a les instruccions que, malgrat qüestionem i no compartim, arriben des de la Direcció per mantenir el màxim d’oficines obertes i el treball presencial de moltes i molts de vosaltres.

 

Ara bé, hi ha coses que són evidents:

 • L’enemic és invisible però molt perillós, i s’escampa amb moltíssima facilitat.
 • La millor manera de combatre’l és no menystenir-lo i minimitzar l’exposició al contagi del màxim nombre de persones.
 • El confinament i la responsabilitat col·lectiva ha fet que s’hagi reduït molt l’afluència de persones a les oficines.
 • No hi ha EPI (Equip de Protecció Individual) per a tothom i són molt més necessaris als serveis sanitaris.
 • Bona part de la plantilla de la xarxa d’oficines no pot desplaçar-se al centre de treball en vehicle propi i utilitzar el transport públic implica un major risc de contagi.
 • CaixaBank no ha de suplir les mancances del Gobierno (Autoridad competente) ni assumir més riscos que els imprescindibles.

 

La FEC està treballant per ajudar en aquests difícils moments, però també per denunciar que NO ESTEM D’ACORD amb les línies mestres de gestió d’aquesta crisi. NO ENTENEM què fan gran part de les oficines obertes sense prou mitjans de protecció, incrementant hora a hora els nous casos d’infecció. Això suposa un augment de costos amb les desinfeccions per tornar a obrir al públic de seguida i, possiblement, reincidir dies més tard. Són tant o més justificats els tancaments per evitar propagar el coronavirus com els logístics.

 

Sres. i Srs. de la DIRECCIÓ: això no té cap sentit. ÉS FALS que tinguem una obligació legal de mantenir oberta TOTA la xarxa.

 

NO PODEM DIR-HO MES ALT, NI MÉS CLAR: ES TRACTA DE POSAR EN RISC EL MÍNIM IMPRESCINDIBLE!

PER RESPONSABILITAT!  PER SOLIDARITAT!

LA FEC DAVANT DEL COVID-19

Desconeixem què és el que no hem entès, o no ha entès la Direcció, de les mesures, tardanes i insuficients, de confinament obligatori establertes per les autoritats sanitàries, totes elles amb l’objectiu d’intentar frenar l’expansió descontrolada dels contagis.

A la vista de les noves mesures de prevenció per a la xarxa comercial resulta evident que la continuïtat del Negoci està per sobre de la salut pròpia i de les nostres famílies.

La millor entitat digital té alternatives no presencials per a proporcionar els serveis essencials a què estan obligades les entitats financeres. Ara bé, cap venda de productes i serveis financers ho és en una situació d’Estat d’Alerta i, per tant, ni calen totes les oficines obertes al públic ni exposar a plantilla i clientela al contagi per contacte directe.

El desemparament viscut les darreres hores, els rumors, les XXSS bullint de missatges, les improvisacions i els errors en comunicació amb correus en un sentit i un altre, ens han mantingut en un estrès i preocupació mai vistos, impropis d’una entitat com CaixaBank.

Quin serà el preu d’obrir totes les oficines ‘que es pugui’?

 • Contribuir a la propagació del Coronavirus COVID-19 ?
 • Torpedinar els esforços de tot el sistema de Salut, que aviat estarà al límit?
 • Dinamitar la voluntat de les autoritats del nostre País per aturar la pandèmia?
 • Posar a prova la salut de la plantilla, clients i, així, de tota la ciutadania?

Ei! I anirem a treballar a pèl, sense guants ni mascaretes. Això sí, per torns ens contagiarem “només una miqueta”. Se’ns envia a una guerra contra un enemic invisible i no som un col·lectiu de soldats, o herois, que per un sou hagi de posar qualsevol cosa en risc.

Què vol dir que les oficines han d’organitzar-se?

Perquè ara resulta urgent esmenar l’absència d’anticipació i d’un pla de contingència consensuat i ben definit, quan ja vèiem caure Itàlia. Davant una crisi com la que patim, la Direcció ha esperat tenir una vergonyant escletxa legal, en dissabte de matinada, que permetés finalment l’obertura indiscriminada de tots els centres de treball.

Sres. i Srs. de l’Alta Direcció, si ens hem d’auto-gestionar i organitzar en Estat d’Alerta per mantenir la continuïtat del negoci a les oficines, ens volen dir per què ens fan falta? Perquè és un costum, que comença a arrelar a CaixaBank, passar la “patata calenta” de dalt a baix. Aquesta és la realitat, amb Coronavirus o sense. I patirem, i molt, si no frenem aquesta manera d’esquivar la presa de decisions.

Des de la FEC volem fer una crida a que, individualment i col·lectiva, assumim d’una vegada la responsabilitat i solidaritat envers als nostres companys i tota la ciutadania, i utilitzem els mitjans necessaris per forçar al Comitè de Direcció a que decideixi el tancament al públic d’oficines de la xarxa de CaixaBank.

CORONAVIRUSNOW: ATUREM LA CADENA DE CONTAGI!

Vagi per endavant que valorem i volem agrair públicament l’esforç que en els darrers dies i hores duen a terme tots els companys dels nostres serveis de Recursos Humans, Relacions Laborals, Servei de Prevenció i resta de Responsables de les Persones per la seva dedicació a l’adopció de mesures extraordinàries de seguretat i cura dels interessos de tots nosaltres i dels nostres clients.

La poca concreció i insuficiència de les mesures establertes dissabte passat pel Gobierno (RD 463/2020) no han ajudat gens a tenir clares les línies d’actuació pel que fa a la contenció de la propagació de la pandèmia de coronavirus ni a quins són els serveis mínims que s’han de donar des del sector financer.

Dit això, apel·lem a que CaixaBank faci gala de la seva Responsabilitat Social Corporativa i s’avanci i abanderi les mesures necessàries, a més de les de confinament obligatori establertes per les autoritats sanitàries, amb l’objectiu d’intentar frenar l’expansió descontrolada dels contagis sense esperar massa més “ordres de la superioritat”.

Si la manca de recursos i mitjans materials de protecció por “imperativo legal fa que s’hagin d’aplicar “serveis mínims” això és el que toca i cal dir-ho sense embuts. Anirem a treballar a pèl, sense guants ni mascaretes? Per torns ens contagiarem “només una miqueta”?

Ara bé, escoltades les paraules i l’argument del Conseller Delegat, cal aparcar temporalment la gestió comercial i estar a l’alçada dels moments excepcionals que vivim. Cap venda de productes i serveis financers és essencial en una situació d’Estat d’Alerta i, per tant, entenem que ni calen totes les oficines obertes al públic, ni exposar a plantilla i clientela al contagi per contacte directe. La millor entitat digital té alternatives no presencials per a proporcionar bona part dels serveis essencials a què estan obligades les entitats financeres.

Ordre + contraordre = desordre

El desconcert viscut les darreres hores, els rumors, les XXSS bullint de missatges, i els errors de comunicació amb correus en un sentit i un altre, ens han mantingut en un estrès i preocupació mai vistos a CaixaBank. És clar que vivim moments excepcionals. Tots els empleats ho entenem.

Calen instruccions àgils però clares, concretes, i inequívoques en relació a la finalitat que ens ha de preocupar: aturar la cadena de contagi i donar el servei essencial estrictament necessari.

Ara resulta urgent esmenar l’absència d’anticipació i d’un pla de contingència ben definit del Gobierno davant d’una crisi com la que patim i de la qual advertien els científics fa setmanes. Tots els empleats esperem constatar la capacitat de visió, lideratge i anticipació de que sempre hem fet gala a la nostra entitat, especialment en els moments més durs, que ara mateix valorem que topa frontalment amb l’obertura indiscriminada de tots els centres de treball. Volem veure CaixaBank liderant i demostrant que el més important és el nostre Compromís Social. Si-us-plau no ajudem a escampar el virus. Aturem-lo. Entre totes i tots.

Aquesta és la realitat, amb Coronavirus o sense. I patirem, i molt, les conseqüències si ajornem realitzar aquest gran exercici de responsabilitat col·lectiva i individual.

Des de la FEC volem fer una crida a que, individualment i col·lectiva, assumim sense recances la responsabilitat i solidaritat envers als nostres companys i tota la ciutadania, i utilitzem els mitjans necessaris per a que es decideixi limitar al màxim l’atenció al públic a les oficines de la xarxa de CaixaBank. ÉS URGENT.

 

 

 

JUNTA D’ACCCIONISTES DE CAIXABANK: DELEGA EL TEU VOT A LA FEC!

El proper 3 d’abril se celebrarà la Junta General Ordinària d’Accionistes de CaixaBank a València. La FEC hi vol continuar assistint per exposar públicament la nostra visió de la situació de l’empresa, tant al Consell d’Administració com a la resta d’accionistes. Explicarem, amb la contundència necessària, què està passant a la nostra empresa, com valorem el seu recorregut i la seva projecció.

Enguany votarem NO al:

 • Punt 9: Aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2020 a 2022, tots dos inclosos.
 • Punt 10: Aprovació del número màxim d’accions a lliurar en el segon cicle del pla d’incentius anuals condicionats vinculats al Pla Estratègic 2019-2021 per als consellers executius, els membres del comitè de direcció i resta de l’equip directiu i els empleats clau de CaixaBank i les societats del seu grup.
 • Punt 11: Lliurament d’accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat.
 • Punt 12: Aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat.

I ens ABSTINDREM al:

 • Punt 3: Aprovació de la gestió del Consell d’Administració durant l’exercici social tancat el 31 de desembre de 2019.
 • Punt 5: Reelecció de l’auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l’exercici 2021.
 • Punt 7: Autorització al Consell d’Administració perquè pugui augmentar el capital en una o diverses vegades i en qualsevol moment, dins el termini de cinc anys, mitjançant aportacions dineràries i en una quantia nominal màxima de 2.990.719.015 euros.
 • Punt 13: Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s’adoptin per la Junta, i delegació de facultats per a l’elevació a instrument públic i inscripció d’aquests acords i per a la seva esmena, si escau.
 • Punt 14: Votació consultiva de l’Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d’Administració corresponent a l’exercici 2019.

És per això que et demanem que deleguis la representació de les teves accions a la FEC i et proposem que ho facis a favor del nostre company: Francesc Sabater i Margalef (39859478H).

 • La forma més fàcil de fer aquesta delegació és a través de la Banca Digital (CaixaBankNow) amb aquest itinerari: Pensar en el futur / Valors / OF-Operacions Financeres (a la dreta de la relació d’accions) / Opcions (a la dreta de la relació d’accions) / Delegar o votar a distància / Seleccionar: 1- Expedient 2- Delegar / Opció: 1- La persona que indico 2- No vull donar instruccions de vot.
 • L’altra forma és omplir el document Targeta de Delegació (pàg. 3 de 5) indicant a l’apartat “Delego a favor de” el nom i NIF de la persona a qui es delega, signar en el quadre de signatura del titular i tramitar-lo en qualsevol oficina de “la Caixa”.

En tots dos casos aconsellem enviar una còpia d’aquest delegació a través d’un d’aquestes dos canals:

Et recordem que també poden delegar el vot els teus familiars i amics que siguin accionistes.

 

Gràcies a l’avançada pel teu recolzament i col·laboració!