CORONAVIRUSNOW: SI L’OBJECTIU GLOBAL ÉS APLANAR LA CORBA, A QUÈ ESTEM ESPERANT?

LA FEC EXIGEIX EL TANCAMENT DEL MÀXIM NOMBRE D’OFICINES POSSIBLE I COMPLIR EL MANDAT DE LES AUTORITATS SANITÀRIES.

 

En primer lloc des de la FEC volem donar tot el suport i reconeixement a tothom que, en diferents situacions i a tots nivells, treball presencial, teletreball per motius organitzatius, grups de risc, equips de contingència i també aquells que, malauradament, esteu en quarantena o patint els símptomes derivats d’aquesta pandèmia. A tots i totes molts ànims!

 

També agrair, novament, l’esforç a totes les companyes i companys que, en un entorn canviant a pitjor, procuren per una millor organització i per donar continuïtat a les instruccions que, malgrat qüestionem i no compartim, arriben des de la Direcció per mantenir el màxim d’oficines obertes i el treball presencial de moltes i molts de vosaltres.

 

Ara bé, hi ha coses que són evidents:

 • L’enemic és invisible però molt perillós, i s’escampa amb moltíssima facilitat.
 • La millor manera de combatre’l és no menystenir-lo i minimitzar l’exposició al contagi del màxim nombre de persones.
 • El confinament i la responsabilitat col·lectiva ha fet que s’hagi reduït molt l’afluència de persones a les oficines.
 • No hi ha EPI (Equip de Protecció Individual) per a tothom i són molt més necessaris als serveis sanitaris.
 • Bona part de la plantilla de la xarxa d’oficines no pot desplaçar-se al centre de treball en vehicle propi i utilitzar el transport públic implica un major risc de contagi.
 • CaixaBank no ha de suplir les mancances del Gobierno (Autoridad competente) ni assumir més riscos que els imprescindibles.

 

La FEC està treballant per ajudar en aquests difícils moments, però també per denunciar que NO ESTEM D’ACORD amb les línies mestres de gestió d’aquesta crisi. NO ENTENEM què fan gran part de les oficines obertes sense prou mitjans de protecció, incrementant hora a hora els nous casos d’infecció. Això suposa un augment de costos amb les desinfeccions per tornar a obrir al públic de seguida i, possiblement, reincidir dies més tard. Són tant o més justificats els tancaments per evitar propagar el coronavirus com els logístics.

 

Sres. i Srs. de la DIRECCIÓ: això no té cap sentit. ÉS FALS que tinguem una obligació legal de mantenir oberta TOTA la xarxa.

 

NO PODEM DIR-HO MES ALT, NI MÉS CLAR: ES TRACTA DE POSAR EN RISC EL MÍNIM IMPRESCINDIBLE!

PER RESPONSABILITAT!  PER SOLIDARITAT!

LA FEC DAVANT DEL COVID-19

Desconeixem què és el que no hem entès, o no ha entès la Direcció, de les mesures, tardanes i insuficients, de confinament obligatori establertes per les autoritats sanitàries, totes elles amb l’objectiu d’intentar frenar l’expansió descontrolada dels contagis.

A la vista de les noves mesures de prevenció per a la xarxa comercial resulta evident que la continuïtat del Negoci està per sobre de la salut pròpia i de les nostres famílies.

La millor entitat digital té alternatives no presencials per a proporcionar els serveis essencials a què estan obligades les entitats financeres. Ara bé, cap venda de productes i serveis financers ho és en una situació d’Estat d’Alerta i, per tant, ni calen totes les oficines obertes al públic ni exposar a plantilla i clientela al contagi per contacte directe.

El desemparament viscut les darreres hores, els rumors, les XXSS bullint de missatges, les improvisacions i els errors en comunicació amb correus en un sentit i un altre, ens han mantingut en un estrès i preocupació mai vistos, impropis d’una entitat com CaixaBank.

Quin serà el preu d’obrir totes les oficines ‘que es pugui’?

 • Contribuir a la propagació del Coronavirus COVID-19 ?
 • Torpedinar els esforços de tot el sistema de Salut, que aviat estarà al límit?
 • Dinamitar la voluntat de les autoritats del nostre País per aturar la pandèmia?
 • Posar a prova la salut de la plantilla, clients i, així, de tota la ciutadania?

Ei! I anirem a treballar a pèl, sense guants ni mascaretes. Això sí, per torns ens contagiarem “només una miqueta”. Se’ns envia a una guerra contra un enemic invisible i no som un col·lectiu de soldats, o herois, que per un sou hagi de posar qualsevol cosa en risc.

Què vol dir que les oficines han d’organitzar-se?

Perquè ara resulta urgent esmenar l’absència d’anticipació i d’un pla de contingència consensuat i ben definit, quan ja vèiem caure Itàlia. Davant una crisi com la que patim, la Direcció ha esperat tenir una vergonyant escletxa legal, en dissabte de matinada, que permetés finalment l’obertura indiscriminada de tots els centres de treball.

Sres. i Srs. de l’Alta Direcció, si ens hem d’auto-gestionar i organitzar en Estat d’Alerta per mantenir la continuïtat del negoci a les oficines, ens volen dir per què ens fan falta? Perquè és un costum, que comença a arrelar a CaixaBank, passar la “patata calenta” de dalt a baix. Aquesta és la realitat, amb Coronavirus o sense. I patirem, i molt, si no frenem aquesta manera d’esquivar la presa de decisions.

Des de la FEC volem fer una crida a que, individualment i col·lectiva, assumim d’una vegada la responsabilitat i solidaritat envers als nostres companys i tota la ciutadania, i utilitzem els mitjans necessaris per forçar al Comitè de Direcció a que decideixi el tancament al públic d’oficines de la xarxa de CaixaBank.

CORONAVIRUSNOW: ATUREM LA CADENA DE CONTAGI!

Vagi per endavant que valorem i volem agrair públicament l’esforç que en els darrers dies i hores duen a terme tots els companys dels nostres serveis de Recursos Humans, Relacions Laborals, Servei de Prevenció i resta de Responsables de les Persones per la seva dedicació a l’adopció de mesures extraordinàries de seguretat i cura dels interessos de tots nosaltres i dels nostres clients.

La poca concreció i insuficiència de les mesures establertes dissabte passat pel Gobierno (RD 463/2020) no han ajudat gens a tenir clares les línies d’actuació pel que fa a la contenció de la propagació de la pandèmia de coronavirus ni a quins són els serveis mínims que s’han de donar des del sector financer.

Dit això, apel·lem a que CaixaBank faci gala de la seva Responsabilitat Social Corporativa i s’avanci i abanderi les mesures necessàries, a més de les de confinament obligatori establertes per les autoritats sanitàries, amb l’objectiu d’intentar frenar l’expansió descontrolada dels contagis sense esperar massa més “ordres de la superioritat”.

Si la manca de recursos i mitjans materials de protecció por “imperativo legal fa que s’hagin d’aplicar “serveis mínims” això és el que toca i cal dir-ho sense embuts. Anirem a treballar a pèl, sense guants ni mascaretes? Per torns ens contagiarem “només una miqueta”?

Ara bé, escoltades les paraules i l’argument del Conseller Delegat, cal aparcar temporalment la gestió comercial i estar a l’alçada dels moments excepcionals que vivim. Cap venda de productes i serveis financers és essencial en una situació d’Estat d’Alerta i, per tant, entenem que ni calen totes les oficines obertes al públic, ni exposar a plantilla i clientela al contagi per contacte directe. La millor entitat digital té alternatives no presencials per a proporcionar bona part dels serveis essencials a què estan obligades les entitats financeres.

Ordre + contraordre = desordre

El desconcert viscut les darreres hores, els rumors, les XXSS bullint de missatges, i els errors de comunicació amb correus en un sentit i un altre, ens han mantingut en un estrès i preocupació mai vistos a CaixaBank. És clar que vivim moments excepcionals. Tots els empleats ho entenem.

Calen instruccions àgils però clares, concretes, i inequívoques en relació a la finalitat que ens ha de preocupar: aturar la cadena de contagi i donar el servei essencial estrictament necessari.

Ara resulta urgent esmenar l’absència d’anticipació i d’un pla de contingència ben definit del Gobierno davant d’una crisi com la que patim i de la qual advertien els científics fa setmanes. Tots els empleats esperem constatar la capacitat de visió, lideratge i anticipació de que sempre hem fet gala a la nostra entitat, especialment en els moments més durs, que ara mateix valorem que topa frontalment amb l’obertura indiscriminada de tots els centres de treball. Volem veure CaixaBank liderant i demostrant que el més important és el nostre Compromís Social. Si-us-plau no ajudem a escampar el virus. Aturem-lo. Entre totes i tots.

Aquesta és la realitat, amb Coronavirus o sense. I patirem, i molt, les conseqüències si ajornem realitzar aquest gran exercici de responsabilitat col·lectiva i individual.

Des de la FEC volem fer una crida a que, individualment i col·lectiva, assumim sense recances la responsabilitat i solidaritat envers als nostres companys i tota la ciutadania, i utilitzem els mitjans necessaris per a que es decideixi limitar al màxim l’atenció al públic a les oficines de la xarxa de CaixaBank. ÉS URGENT.

 

 

 

JUNTA D’ACCCIONISTES DE CAIXABANK: DELEGA EL TEU VOT A LA FEC!

El proper 3 d’abril se celebrarà la Junta General Ordinària d’Accionistes de CaixaBank a València. La FEC hi vol continuar assistint per exposar públicament la nostra visió de la situació de l’empresa, tant al Consell d’Administració com a la resta d’accionistes. Explicarem, amb la contundència necessària, què està passant a la nostra empresa, com valorem el seu recorregut i la seva projecció.

Enguany votarem NO al:

 • Punt 9: Aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2020 a 2022, tots dos inclosos.
 • Punt 10: Aprovació del número màxim d’accions a lliurar en el segon cicle del pla d’incentius anuals condicionats vinculats al Pla Estratègic 2019-2021 per als consellers executius, els membres del comitè de direcció i resta de l’equip directiu i els empleats clau de CaixaBank i les societats del seu grup.
 • Punt 11: Lliurament d’accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat.
 • Punt 12: Aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat.

I ens ABSTINDREM al:

 • Punt 3: Aprovació de la gestió del Consell d’Administració durant l’exercici social tancat el 31 de desembre de 2019.
 • Punt 5: Reelecció de l’auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l’exercici 2021.
 • Punt 7: Autorització al Consell d’Administració perquè pugui augmentar el capital en una o diverses vegades i en qualsevol moment, dins el termini de cinc anys, mitjançant aportacions dineràries i en una quantia nominal màxima de 2.990.719.015 euros.
 • Punt 13: Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s’adoptin per la Junta, i delegació de facultats per a l’elevació a instrument públic i inscripció d’aquests acords i per a la seva esmena, si escau.
 • Punt 14: Votació consultiva de l’Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d’Administració corresponent a l’exercici 2019.

És per això que et demanem que deleguis la representació de les teves accions a la FEC i et proposem que ho facis a favor del nostre company: Francesc Sabater i Margalef (39859478H).

 • La forma més fàcil de fer aquesta delegació és a través de la Banca Digital (CaixaBankNow) amb aquest itinerari: Pensar en el futur / Valors / OF-Operacions Financeres (a la dreta de la relació d’accions) / Opcions (a la dreta de la relació d’accions) / Delegar o votar a distància / Seleccionar: 1- Expedient 2- Delegar / Opció: 1- La persona que indico 2- No vull donar instruccions de vot.
 • L’altra forma és omplir el document Targeta de Delegació (pàg. 3 de 5) indicant a l’apartat “Delego a favor de” el nom i NIF de la persona a qui es delega, signar en el quadre de signatura del titular i tramitar-lo en qualsevol oficina de “la Caixa”.

En tots dos casos aconsellem enviar una còpia d’aquest delegació a través d’un d’aquestes dos canals:

Et recordem que també poden delegar el vot els teus familiars i amics que siguin accionistes.

 

Gràcies a l’avançada pel teu recolzament i col·laboració!

QUAN UNA DONA AVANÇA, CAP HOME RETROCEDEIX

Ja tornem a estar davant d’un nou 8 de Març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Un any més la FEC vol manifestar el mateix desig: Que aquest dia, en algun moment de la història, més aviat que tard, deixi de ser una jornada de reivindicació i passi a ser una diada de commemoració i record.

En una societat avançada com la que considerem que vivim, on els canvis ens han fet desenvolupar la capacitat d’aprendre, desaprendre i tornar a aprendre, encara hi ha molta feina a fer per aconseguir una veritable igualtat entre gèneres. Tot i els acords que s’han signat recentment en moltes empreses –també a la nostra- sobre igualtat i conciliació, encara sovintegen, més sovint del que caldria, actituds clarament masclistes. El problema està en la nostra societat i és des d’aquesta que es projecta, en major o menor mesura, a les empreses. CaixaBank tampoc se n’escapa.

Queda molt de recorregut perquè el 8-M deixi de ser una jornada de reivindicació. Compteu que la FEC està fermament compromesa en defensar a totes les dones que viuen situacions laborals discriminatòries, a CaixaBank en particular i arreu en general. Som conscients que s’està avançant, però molt més poc a poc del que ens agradaria. Tocarà seguir lluitant i comptem que ho farem dones i homes plegats. Homes que tenen clar, i cada cop en són més, que les seves companyes, filles, germanes, mares, amigues, han de tenir les mateixes oportunitats que ells.

A tall d’exemple, a CaixaBank, encara avui són moltes les mares que agafen reducció de jornada en lloc dels pares. Moltes dones són les que frenen o renuncien a la seva promoció professional per no deixar desatesa la família. Treballar i promocionar, desenvolupant una activitat professional de qualsevol àmbit, no ha de ser en cap cas incompatible amb el fet de voler tenir fills, educar-los i tenir-ne cura. No es tracta que les dones tinguem uns dies de març per denunciar la situació. Hem de treballar plegats cada dia en les solucions. Per això enguany ens fem nostre el lema de l’Exèrcit Zapatista d’Alliberament Nacional (EZLN): “Quan una dona avança, cap home retrocedeix”.

L’esperança és que cada cop som més, dones i homes, els que posem el focus al greuge i deixem al descobert les actituds masclistes. Tenim molt clar que amb la legislació no n´hi prou. També cal ser valentes (i valents) per fer efectius els drets aconseguits i denunciar-ne les vulneracions.

DEMANDA CONFLICTE COL•LECTIU – REGISTRE DE JORNADA

FINALITZADA LA REUNIÓ DE MEDIACIÓ SENSE ACORD.

Aquest dilluns, es va celebrar la reunió de mediació davant el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA), corresponent a la Demanda de Conflicte Col·lectiu interposada per UGT, SECB, SIB i FEC, per la implantació unilateral del Sistema de Registre de Jornada per part de l’entitat, finalitzant la mateixa amb “FALTA D’ACORD entre les parts intervinents”.

L’entitat, representada pel mateix bufet d’advocats que va assessorar la Direcció durant l’acord de l’ERO 2019, es va limitar a indicar que no tenia marge per a negociar i s’ha oposat a la nostra demanda, no atenent si més no la proposta dels mediadors d’“iniciar les negociacions en el sí de l’empresa amb la finalitat d’aconseguir un acord que solucioni el conflicte plantejat”.

Lamentem, una vegada més, l’absència de voluntat negociadora per part de la Direcció.

Per part nostra, ens mantenim ferms en les nostres posicions i, si no hi ha un canvi per part de la Direcció, iniciarem d’immediat totes les accions legals necessàries per a la defensa dels drets i interessos de tota la plantilla.

Esperem que la resta d’organitzacions sindicals s’adhereixin a la nostra demanda.

 

 

 

CONJUNTA – GRAN FITA DE LA UNIÓ SINDICAL CAIXABANK EN MATÈRIA DE PRÉSTECS

L’interès que tenia l’empresa per solucionar el possible desequilibri econòmic per haver de suportar l’impost d’AJD, l’hem traduït en millorar considerablement la problemàtica en matèria de préstecs.

La UNIÓ SINDICAL CAIXABANK VÀREM ESTAR ELS ÚNICS que apostàrem per la fórmula mixta en préstecs hipotecaris d’empleats per avançar en la negociació, oberta per l’empresa, en el moment quer va denunciar l’acord de préstecs de 2002.

 

Que no et CCOOnfonguin!!!

 

Us recordem que la USC ha tingut la clau de la negociació en aquest acord, doncs la suma de les representativitats dels sindicats que la integren és del 60%. En aquest escenari de força sindical, vàrem mantenir el pols de l’empresa i proposàrem incorporar la garantia personal per a reduir les despeses de formalització dels préstecs i l’impacte de l’IAJD que l’empresa volia repercutir, totalment, a l’empleat.

CCOO va abandonar la via de la fórmula mixta ja fa moltes reunions, proposant una comissió per l’empleat o un diferencial fixe els dos primers anys sobre préstecs amb 100% garantia hipotecària.

Amb aquesta fórmula que proposàrem la USC, se soluciona el problema del “desequilibri” que al·lega l’empresa i es repercuteix només el 50% de l’impost. També cal tenir en compte que minven les despeses de formalització de la hipoteca assumits per l’empleat.

 

QUÈ HEM ACONSEGUIT LA UNIÓ SINDICAL CAIXABANK?

 

GARANTIA HIPOTECÀRIA (60%) + GARANTIA PERSONAL (40%)

 

AUGMENTAR EL CAPITAL MÍNIM DE PRÉSTEC

D’HABITATGE-A DE 225.000 € A 240.000 €

 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE EXISTIA EN LA FÓRMULA DE

CANVI D’HABITATGE EN CASOS DE RUPTURA DE LA CONVIVÈNCIA

 

INCREMENTAR, PER A TOTA LA PLANTILLA,

ELS CAPITALS EN PRÉSTECS D’ATENCIONS DIVERSES

 

AMPLIACIÓ DELS SUPÒSITS PER A DEMANAR BESTRETES

 

I, A MÉS A MÉS… LES SEGÜENTS MILLORES:

               ARA!

        ABANS…

NORMATIVA GENERAL DE PRÉSTECS

Text refós amb vigència indefinida.  

Accés a partir dels 9 mesos també per a nivell XIV i plantilla del Grup 2.

Accés a partir dels 9 mesos amb nivell XIII.

Accés al préstec B a partir de los 9 mesos de la incorporació.

 

Accés al préstec B, com a mínim, a 5 anys des de la data d’incorporació.

Possibilitat d’adquirir finques rústiques amb préstecs d’empleat.

Impossible l’adquisició.

Garantia hipotecària 60% + Garantia personal 40%.

100% Garantia hipotecària

Eliminació 24 mesos de carència per a accedir a la fórmula mixta.

24 mesos de carència empleats nous.

PRÉSTEC D’HABITATGE – A

Augment del capital mínim garantit fins 240.000,- €

Capital mínim garantit 225.000,- €.

Ampliació a 4 habitatges finançables amb aquesta modalitat en els supòsits de trasllat, ruptura convivència, violència de gènere, discapacitat >= 33% que requereixi adaptar l’habitatge i ampliació de família (3 dependents ja siguin fills o persones sota tutela)

3 habitatges finançables.

Modificació de la fórmula canvi d’habitatge:

 Les amortitzacions extraordinàries no restaran per a determinar l’import disponible del nou préstec si és per venda de l’immoble. Si no hi ha venda, no es tindran en compte, excepte les realitzades els darrers 12 mesos.

En cas de ruptura de la convivència només es tindran en compte com a preu de venda, la part que li correspongui a l’empleat després del repartiment amb l’ex-cònjuge estipulada en el conveni regulador.

 

 

Totes les amortitzacions extraordinàries restaven per a determinar l’import de l’habitatge nou.

 

En cas de ruptura el preu de venda es restava íntegre i només se li afegia la meitat de la plusvàlua generada amb la venda de l’habitatge anterior.

 

Establiment ordre préstec A i addicional en el supòsit d’adquisició de més d’una finca (pis i 1 o 2 pàrquings).

Primer el préstec A i després l’addicional.

Mitjançant el préstec A s’hipotequen pis i pàrquing i en el préstec addicional s’hipoteca només el pis.

Es recull el supòsit en normativa.

Eliminació de l’obligació de carència d’1 any (però mantenint-la d’1 any en cas d’autopromoció).

 

Carència d’1 any.

PRÉSTEC D’HABITATGE – B


Ampliació termini d’amortització a 25 anys.

 

 Termini de 20 anys.

Possibilitat préstec Addicional per el préstec B (LTV 110% – Termini 25 anys – Despeses a càrrec CBK Interès: 24 meses: Eur+1,5+2,04 – Resta: Eur+1,50)

No existia possibilitat de préstec addicional per al B.

Ampliació a 24 mesos de la carència voluntària en casos de promotor ús propi.

12 meses de carència voluntària.

La novació Préstec B en cas de lloguer, tindrà el mateix tipus d’interès que el préstec A. 

El Préstec B no es novava doncs no hi havia opció d’usar-lo altre cop.

Eliminació del límit conjunt de capital concedit entre A i B en cas de ruptura de la convivència.

Límit conjunt de capital en tots el supòsits.

PRÉSTECS PROMOTOR ÚS PROPI

Increment del termini de fins a 18 mesos per a poder incloure el terreny en el préstec de promotor ús propi. Sempre que hi hagi justificació del retard per causa major, s’ampliarà a 24 mesos.

Termini de 12 mesos.

Admissió de la coordinació de gremis en la reforma

Necessària la realització per una única empresa.

MILLORES PRÉSTECS “MILLORA DE L’HABITATGE”

Reducció del límit de 3 anys per a poder demanar el préstec de millora Habitatge A.

No es podia demanar abans del 6 anys.

Increment del termini màxim a 20 anys amb un any de carència opcional.

Termini màxim 15 anys.

Nova modalitat per a atendre necessitats específiques. Gran rehabilitació: ampliació del nombre de disposicions i 24 mesos execució.

     No existia aquesta modalitat.

 

Ampliació de les disposicions en reforma: 50%-25%-25%

Fins ara només dues disposicions: 50%-50%.

ATENCIONS DIVERSES

S’augmenta el capital mínim a 35.000 € i l’anualitat del nivell de l’empleat en un 10%

Capital mínim 25.000 € i una anualitat del nivell de l’empleat.

Ampliació del termini màxim d’amortització a 8 anys, podent incloure fins 2 anys de carència per a finalitat de pagaments a compte d’habitatges de nova construcció.

Termini d’amortització 7 anys.

Sense carència per a pagaments a compte d’habitatges en construcció.

Ampliació del termini màxim a 8 anys per a vehicles nous.

Termini d’amortització 7 anys.

Ampliació de la carència fins a 24 mesos en casos finalitat adquisició d’habitatge.

Carència de 12 mesos per a qualsevol finalitat.

RUPTURA DE LA CONVIVÈNCIA I ALTRES SITUACIONS

Equiparació de la fórmula de canvi d’habitatge en cas de ruptura de la convivència, amb la de no ruptura:

En el cas de ruptura de la convivència només es tindrà en comptes, com a preu de venda, la part que li correspongui a l’empleat després del repartiment amb l’ex-cònjuge estipulada en el conveni regulador.

En aquests casos el preu de venda es restava íntegrament i només s’afegia la meitat de la plusvàlua generada amb la venda de l’habitatge anterior.

Si existeixen causes justificades com augment a família nombrosa (inclou dependent), trasllat, discapacitat, etc., existeix la possibilitat d’un 4t. canvi d’habitatge amb modalitat A. 

Només 3 canvis d’habitatge A sense cap exclusió de situacions.

Autorització al lloguer de l’habitatge, sense necessitat d’amortitzar fins al 80% de taxació actual, en situacions d’augment de la família, discapacitat, accident, malaltia o atur.

No estava permès llogar l’habitatge finançat amb Préstec A en cap d’aquestes situacions. 

BESTRETES

Agilització el circuit de tramitació. Reducció del termini de resolució.

Circuit lent.

Ampliació de la bestreta “informàtica” a 2.500€: incloent Tablet, Smartphone, altres perifèrics i la despesa d’instal·lació Wifi-ADSL

Import de 1.800 € (no inclou tablets, smartphones, perifèrics i despesa Wifi-ADSL).

Ampliació a 4 mensualitats de l’import màxim de bestretes regulades a l’article 57.

Actualment 3 mensualitats.

COMPENSACIÓ DEL “DESEQUILIBRI” DE L’IAJD

Reducció de despeses derivades de la compra d’habitatge al fer el 40% amb garantia personal

Reducció de l’IAJD en reduir-se la part hipotecària

Reducció del diferencial al 0,47% els dos primers anys.

L’empresa pretenia repercutir a l’empleat el 100% del pagament de l’IAJD amb un préstec 100% garantia hipotecària i un diferencial del 0,94% durant els dos primers anys.

DVI: BARCELONA MENYS !!!

La FEC no ha volgut ser còmplice d’una discriminació històrica a la plantilla de la província de Barcelona (i Teruel) en aquesta “pseudo-negociació” de Desvinculacions Voluntàries Incentivades (DVI). Intentem ser fidels i coherents amb els nostres compromisos i amb la voluntat de servir-vos per avançar en drets i no per pactar retrocessos sense més.

 

A la FEC no volem assumir el plantejament de que la plantilla és simplement un cost i que es redueix com sigui, quan algú decideix que cal. Això sí, en paral·lel s’assumeixen costos multimilionaris per fer Stores, All-In-One,, per augmentar les retribucions de la cúpula, i altres presumptes costos inconfessables, sense que en aquests s’hagin d’aplicar mesures de contenció.

 

Som conscients de que la malèvola política de cremar a la plantilla, perquè així marxarà a qualsevol preu quan convingui a l’empresa, obté resultats. Entenem que amb aquest entorn hi hagi persones que, després de tantíssims anys de treball i malgrat ser maltractades al final de la seva trajectòria professional, vulguin que la feina a CaixaBank deixi de ser un malson diari.

 

Tot i això, la FEC no pot avalar una discriminació tan clamorosa i propera en el temps (encara no un any) respecte a les sortides voluntàries de l’ERO per a la resta del territori estatal. Ja sabem que una DVI no és el mateix que un ERO, que la fiscalitat aplicable és diferent, i tota aquella bateria d’argumentacions que l’empresa repeteix com un mantra, però les condicions d’aquest acord de DVI ni s’hi apropen.

 

Moltes i molts pensareu que això no va amb vosaltres, que no us afecta directament i que ja s’ho faran. Això no obstant, sí que afecta a totes i tots la pèrdua de condicions econòmiques que es van consolidant en el temps, amb la connivència ara d’uns, ara d’altres, i que després ningú pensa en revertir. Avui són unes i uns companys, demà potser sereu vosaltres.

 

Per què NO hem signat l’acord:

 

 • Perquè a Barcelona fa massa anys que es pateix, s’aguanta amb plantilles insuficients, i no hi cap compromís de manteniment de llocs de treball.
 • Perquè qui treballa a Barcelona (i Teruel) mereix la mateixa consideració i tracte.
 • Perquè rebutgem xantatges i “negociacions” que no ho són realment. Sentir, Parlar i Fer el que convé de cara a la galeria.
 • Perquè amb un resultat abans d’impostos de 3.000 MM d’euros l’any 2019 (sense el cost extraordinari de l’ERO) és injustificable no revertir retallades d’acords anteriors.
 • Perquè no enganyem i va ser un dels nostres compromisos electorals amb la plantilla.

 

No admetis pressions de cap tipus i, si pots aguantar i ho consideres injust, NO ELS FACIS EL JOC !!!

NO HAS DE SER DISCRIMINAT PER ESTAR TREBALLANT A BARCELONA. NO ELS REGALIS RES I COMPLEIX ESTRICTAMENT L’HORARI LABORAL QUE ET CORRESPON !!!

 

 

LA FEC HA DIT SÍ A LA MILLORA DELS NOSTRES DRETS

Aquestes són les mesures més importants sorgides dels Acords signats aquest divendres passat i que representen millores significatives en els nostres drets laborals:

 

 • Un Pla d’Igualtat amb un objectiu d’assoliment de fins al 43% de dones en els equips directius.

 

 • Flexibilitat en l’horari laboral d’entrada i sortida de fins a 1 hora per a tots els centres.

 

 • Possibilitat de reduir jornada només dijous tarda en l’horari d’hivern per a guarda legal o tutela judicial qui tingui al seu càrrec a un/a menor de fins a 12 anys, sense que sigui exigible 1/8 mínim de reducció.

 

 • Ampliació del permís de defunció del cònjuge o parella de fet amb fills menors en comú de fins a 2 dies addicionals.

 

 • Regulació de poder gaudir de les vacances de l’any anterior fins el 31 de gener de l’any següent si per motius de conciliació no s’han pogut gaudir durant l’any en curs.

 

 • Prioritat d’elecció de vacances d’almenys dues setmanes en que es tingui el/la menor de 12 anys al seu càrrec, en cas de sentència o conveni regulador de divorci o separació.

 

 • Aplicació de l’ampliació del permís per naixement, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acolliment a l’altre progenitor diferent de la mare, adoptant, guardadora amb finalitat d’adopció o acollidora:
  • 3 dies naturals i 4 en supòsits de part múltiple o naixement de fill/a amb discapacitat.
  • A partir de l’1 de gener 2021: 6 dies naturals i 8 en supòsits de part múltiple o naixement de fill/a amb discapacitat.
  • A partir de l’1 de gener 2022: 10 dies naturals i 14 en supòsits de part múltiple o naixement de fill/a amb discapacitat.

 

 • Introducció com a prioritat en política de trasllats: les persones que es trobin en custòdia compartida amb sentència o acord i els afectats/des per violència de gènere.

 

 • Ampliació de la prestació anual per fills/es amb discapacitat. Si la discapacitat és igual a superior al 65% la prestació serà de 6.300,- € bruts l’any. I si la discapacitat és igual o superior al 33% i inferior al 65% serà de 5.150,- € bruts anuals.

 

 • Introducció de la figura del mediador com a mesura de solució de conflictes en casos d’assetjament sexual i/o laboral.

 

 • Acord de Desconnexió Digital i ús eficient del temps de treball:
  • Dret a no respondre a cap comunicació fora de l’horari laboral.
  • Prohibició enviament de comunicacions per qualsevol mitjà des de les 19:00 hores fins les 8:00 hores del dia laborable següent, ni caps de setmana o festius.
  • Dret a la desconnexió digital durant vacances, dies assumptes propis, caps de setmana, permisos, incapacitats, reduccions de jornada i excedències.
  • Per a les reunions de fora de la jornada laboral acotades per Acord, aquestes no es podran convocar amb finalització més enllà de les 18:30 hores.
  • Es posarà en marxa un circuit intern de denúncia on la RLT podrà comunicar casos d’incompliment o incidències.

 

 • Nou Acord de Cobertura de Baixes, amb un circuit intern de denuncia on la RLT podrà comunicar les incidències i els incompliments.

 

 • Nou Acord de Política inclusiva de les Persones amb Discapacitat.

 

 

 

 

QUADRIGÈMINS

 • PLA D’IGUALTAT

 • DESCONNEXIÓ DIGITAL I ÚS EFICIENT DEL TEMPS DE TREBALL

 • POLÍTICA DE COBERTURES DE BAIXES

 • POLÍTICA INCLUSIVA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Aquests han estat finalment els noms de les criatures. I sí, la FEC ha estat un dels pares/mares. Penseu que el principal propòsit per part de l’empresa era tenir signat el Pla d’Igualtat, perquè legalment té l’obligació de tenir-ne. Doncs bé, al Pla d’Igualtat li han sortit germans.

El que és realment important és el seu contingut. A part d’aconseguir un percentatge d’increment en la representació de la dona en les posicions directives de l’empresa (important i tant que sí!), hem aconseguit millores considerables en els protocols de Conciliació i Assetjaments. I tant o més important, hem aconseguit un Acord de Desconnexió Digital i Ús Eficient del Temps de Treball, un Acord de Cobertures de Baixes i un Acord Inclusiu de les Persones amb Discapacitat.

Aquesta és la mare dels ous. Acords en temes que ens afecten en la nostra vida diària.

Però, és clar, cal que ens els llegim amb deteniment i el que és més important, que en fem ús. I davant de qualsevol irregularitat en la seva aplicació… aixequem el dit i ho denunciem. La FEC, com a signant d’aquests acords vetllarem per a la seva aplicació i denunciarem a qualsevol que, ja sigui voluntàriament o per negligència, impedeixi la correcta utilització dels drets que es reconeixen.

Perquè no serveix de res tenir drets, si, després, no els exercim. I l’empresa ho sap. Som una plantilla amb un alt nivell de responsabilitat. Així ens escollien quan ens varen seleccionar. Ser responsable és sense cap dubte una fortalesa. Tanmateix, la resignació i el conformisme, al nostre entendre, són debilitats. I l’empresa, massa sovint, se n’aprofita.

La responsabilitat de fer el millor possible la nostra feina, no està renyida amb fer una reducció de jornada per tenir cura d’un fill o una filla, ni amb denunciar l’assetjament d’un cap o en el legítim dret de desconnectar més enllà de la jornada laboral.

T’animem a conèixer el detall d’aquests ACORDS

i, sobretot, a exercir els teus DRETS !!!