ENCALLATS…

Ahir va tenir lloc la 6a. Reunió de la Mesa de Negociació de la Reestructuració/ERO. La Direcció va lamentar que no s’estava avançant com preveia. Potser si tota la informació, que han donat en comptagotes, s’hagués facilitat des de l’inici, que ja la tenien, segur que s’estaria avançant a un altre ritme.

En aquesta reunió ens van facilitar la previsió d’oficines “Store i “Business” (700 i 100 en total) per províncies a tenir operatives abans de 2021, així com les oficines susceptibles de passar a S1. La Direcció ens ha demanat tractar aquesta informació de forma confidencial i per lleialtat institucional no la publiquem.

Davant d’una negociació força encallada, la FEC hem insistit en quines són les nostres línies vermelles:

 • Les mesures proposades per incentivar les sortides voluntàries són insuficients del tot per aconseguir-ho. La gasiveria desmotiva i potser és aquesta la finalitat última per justificar, després, les sortides forçoses a un cost força menor. NO les acceptem!
 • El model de classificació d’oficines proposat té prou entitat per sí mateix com per ser objecte d’una negociació independent. Per tant, la FEC ha demanat que es retiri d’aquesta Mesa.
 • Sobre horaris hem reiterat, com fem des de fa anys, que no té cap sentit acordar horaris singulars i/o flexibles sense el mecanisme de control de compliment del que s’acorda. Ja sabem que hi ha comandaments que re-interpreten com els convé el que es pacta i la flexibilitat muta fàcilment en elasticitat. Ja ho vàrem manifestar en la negociació dels acords “Store” i “InTouch”, que no vàrem subscriure.
 • Hem demanat, també, una proposta que permeti la desvinculació voluntària del grup de plantilla de més edat, especialment de la província de Barcelona. El relleu generacional i el foment de l’ocupació és, a més d’una obligació, una necessitat per garantir el futur de CaixaBank.

Lamentablement, també en aquesta reunió, la Direcció va mantenir-se en les seves posicions d’inici: tot va en un paquet i les sortides que no es cobreixin amb “voluntaris” seran forçoses.

Tot fa pensar que no estem davant d’una negociació com les que hem conegut històricament, però no abandonarem. Volem intentar que, enraonadament, es recuperi aquell esperit de voler arribar realment a un acord que permeti compaginar la voluntat de la Direcció amb el respecte i un tracte just a les persones que aguanten cada dia la pressió del negoci. La FEC no accepta cap sortida que no sigui voluntària, ni tot aquest “paquet” de mesures que atempten greument a les nostres condicions laborals.

AMB LA FEC, CAP PAS ENRERE !!!

ES BUSQUEN “VOLUNTARIS”…

Ahir va tenir lloc la 5a. reunió de la Mesa de Negociació de la Reestructuració/ERO. CaixaBank va concretar algunes de les condicions perquè les sortides i les mobilitats siguin voluntàries (resumides més avall). Estem convençuts que aquest és el punt d’arrencada i que la Direcció està disposada a modificar-ne alguna perquè es pugui justificar un acord més endavant. Recordem que no està prevista cap sortida a Barcelona, 66 a Girona, 50 a Tarragona i 49 a Lleida.

La FEC valora que les condicions exposades no conviden, de cap manera, a acceptar l’oferiment voluntàriament.

Nosaltres hem tornat a reclamar que se’ns justifiqui:

 • Com es calculen les persones que sobren a cada província.
 • Quines oficines s’han de tancar i on.
 • Quines són les noves Store i on.
 • Quines oficines volen convertir en S1 i on.
 • El desglossament del Ràtio d’Eficiència.

Si hi ha bona fe i transparència, aquestes dades són imprescindibles per creure’ns que calen les sortides i mobilitats que la Direcció considera que s’han de produir en qualsevol cas.

Després dels resultats publicitats, costa molt d’empassar la necessitat imperiosa de la reestructuració que planteja l’empresa. Per fer “pedagogia” cal ser pedagog i si estem dirigits per pedagogs, potser aquest és el motiu pel qual es proposen segons quines mesures.

Les condicions que ha proposat la Direcció són:

 • Indemnitzacions i condicions de les EXTINCIONS VOLUNTÀRIES: Grups A i B 50% del Salari Regulador (SR), descomptant la prestació d’atur i des de la data d’extinció del contracte.
Grup Any Naixement Import Altres
A 1961 o abans 50% SR fins els 63 anys Conveni Especial SS fins els 63 anys
1962 50% SR fins els 62 anys Conveni Especial SS fins els 63 anys
1963 50% SR fins els 61 anys Conveni Especial SS fins els 63 anys
1964 50% SR fins els 60 anys Conveni Especial SS fins els 63 anys
B 1965 i 1966 50% SR de 5 anys Conveni Especial SS fins els 60 anys
C 1967 o posterior 33 dies per any treballat Màxim 24 mensualitats
 • Les sortides que no es cobreixin voluntàriament, fins les 2.157 previstes per la Direcció, serien forçoses. En aquest supòsit, les condicions serien: 30 dies per any treballat amb un màxim de 22 mensualitats.
 • Calendari: Les adhesions s’haurien de fer durant el primer semestre de 2019 i s’aplicarien fins el 31.12.2020 en funció de les necessitats de l’empresa, tant per a les extincions com les mobilitats.
 • Mobilitats voluntàries: Proposen una compensació única de 5.000,-€ si és superior a 100 Km. i no suposi un acostament al domicili.

La FEC ha reiterat el rebuig a la proposta de la Direcció del nou sistema classificació d’oficines que, entre altres, pot ser un cau d’arbitrarietats en les possibilitats d’evolució professional.

Pel que fa als horaris continuem defensant que, abans de parlar-ne, cal un sistema de control horari que permeti verificar que s’acompleixen els que s’acorden.

No podem perdre de vista que estem encara a la primera fase de la negociació. En aquesta fase la Direcció ens explica quines mesures considera necessàries pels seus propòsits. I les exposen sense que els tremoli la veu i sempre acompanyades d’informes amanits per l’ocasió. La fase més dramàtica és aquella en la que algunes forces sindicals (sempre acostumen a ser les mateixes) entren en el regateig d’aquests màxims proposats per la Direcció.

Tant de bo ens equivoquem i en aquesta ocasió, tota la representació sindical ens mantinguem ferms i units davant d’aquest intent de reestructuració injustificable.

AMB LA FEC, CAP PAS ENRERE !!!

 

VAGA 7-F: VA DELS NOSTRES DRETS!

Novament ens quedarem veient impassibles a CaixaBank, com de negociació en negociació anem perdent drets laborals i econòmics guanyats amb tant esforç? Podem deixar de mirar només el nostre melic i pensar en els altres? Què serà del futur de les noves generacions, dels nostres fills, de les nostres pensions?

Realment algú creu encara a aquestes alçades, o ha cregut mai, que a CaixaBank els sindicats majoritaris ens mantindran en una realitat paral·lela, una mena de bombolla impermeable al que passa en la resta del sector/sectors? No senyor. Ja no.

Algú creu que de les actuals negociacions s’esdevindrà un marc professional i laboral millor per a tots els treballadors i treballadores de CaixaBank? Ja ningú creu en un futur com el que han tingut generacions anteriors en aquesta casa? I el què és pitjor… ja ningú creu que els treballadors/es tenim la força suficient per canviar-ho? És que no estàs disposat/da a lluitar per revertir qualsevol situació injusta ja sigui de dret o de fet?

Quina mena d’anestèsia ens inoculem cada matí per anar a treballar i “empassar” i “combregar” amb tot els que ens imposen?

I totes les forces sindicals? Encara no toca una mobilització massiva com requereix una situació tan greu? Aquest 7 de Febrer tenim una gran oportunitat. Hi hauríem de ser tots!

Amagar el cap sota l’ala parlant de que es tracta d’una vaga política no ens val. Les vagues polítiques no existeixen. Les reivindicacions són estrictament laborals:

 • Per la derogació completa de la Reforma Laboral del PP, que únicament va retallar drets a les persones treballadores.
 • Per la pròrroga automàtica dels convenis, per garantir el dret a la negociació col·lectiva.
 • Per la primacia dels convenis sectorials per damunt dels d’empresa, per evitar l’abús en les subcontractacions.
 • Per la recuperació de la indemnització de 45 dies per any treballat en cas d’acomiadament.
 • Per l’exigència de l’aval de l’administració per aprovar expedients de regulació d’ocupació.
 • Pel respecte a les condicions laborals dels contractes i els convenis, per evitar que es puguin trepitjar amb una simple previsió de pèrdues o raons organitzatives que s’inventin.
 • ü  Per garantir el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores del país.
 • Per un salari mínim català de 1.200 €.
 • Per unes pensions que tampoc baixin dels 1.200 €, per la dignitat de la nostra gent gran.
 • Pel repartiment del treball i la riquesa i l’avenç cap a una jornada laboral de 35 hores.
 • Per la implementació completa de la llei catalana d’igualtat i, en especial, els articles referits a la igualtat en el treball.
 • Per uns permisos de maternitat i paternitat iguals i, com a mínim, de mig any cadascun.

 

 ÉS HORA DE MOBILITZAR-NOS!

TOTS A LA VAGA GENERAL!

I LES SORTIDES? I L’HORARI? I LA MOBILITAT?

Ahir va tenir lloc a Madrid la 4a. reunió de la Mesa de Negociació de la Reestructuració/ERO. Davant la nostra sorpresa, la Direcció només ha aprofundit en la seva proposta de Classificació d’Oficines.  

 

Es mantenen els dos models proposats d’inici: Banca Particulars i Centres d’Empreses. Abans de concretar més aquests models, la Direcció ha volgut fer un aclariment en relació a la mesura d’horari laboral singular flexible (les 100 tardes): Afectaria a tots els gestors de la xarxa d’oficines, és a dir, GC d’oficines estàndard, Store, Business, Centres d’Empreses i Assessors de Banca Privada.

 

BANCA PARTICULARS

 

Proposen quatre categories: Les variables per classificar serien el Volum de Negoci (VN) igual o superior a 25 MM d’euros i el Marge Ordinari (MO) igual o superior a 0,5 MM d’euros. Només entraran en les tres primeres classificacions les oficines que acompleixin aquests dos paràmetres. La resta s’integrarien en la categoria D. A excepció de les actuals “S” que seria la Direcció qui decidiria la seva classificació.

 

S’establiria una classificació provisional en funció de la fórmula següent: 72% del VN + 28% del MO. Un cop establerta aquesta classificació, simultàniament s’haurien de complir els següents paràmetres:

 

 • Oficines A: VN =+ 265 MM €        MO =+ 3,2 MM €
 • Oficines B: VN =+ 70 MM €          MO =+ 1,1 MM €
 • Oficines C: VN =+ 25 MM €          MO =+ 0,5 MM €

 

 • Les oficines de categories A, B, C i D tindrien Director. Només les oficines A i les oficines B i C que sigui 5 o més empleats també tindrien Sotsdirector.

 

 • S’eliminaria la figura del GCII 2n. Responsable.

 

 • El nivell mínim d’un Director seria el VII en tots els casos.
 • El nivell final d’un Director seria:
  • A: III
  • B: IV
  • C: V
  • D: VI 

 

 • El nivell mínim d’un Sotsdirector seria el XI en tots casos.
 • El nivell final d’un Sotsdirector seria:
  • A: VI
  • B: IX
  • C: X                    

 

La consolidació de cada nivell immediatament superior, tant de Directors com Sotsdirectors, requeriria un període de 3 anys.

 

Desapareix l’actual Plus Funcional. Qui actualment el cobri passaria a ser un plus “ad personam”  absorbible per canvi de nivell i/o pel nou plus Despeses de Gestió i Representació. L’import d’aquest nou plus seria:

 • Directors A:     9.318,-€ bruts anuals
 • Directors B:     5.962,-€
 • Directors C:     3.704,-€
 • Directors D:     2.000,-€

 

 • Sotsdirectors A:     5.670,- €
 • Sotsdirectors B:     De 2.000 a 3.606.- €
 • Sotsdirectors C:     1.500,- €

 

 

CENTRES D’EMPRESES

 

Proposen tres categories: A, B i C. S’establiria una classificació provisional en funció de la fórmula següent: 72% del VN + 28% del MO. Un cop establerta aquesta classificació, simultàniament s’haurien de complir els següents paràmetres:

 

 • Oficines A: VN =+ 770 MM €        MO =+ 11,5 MM €
 • Oficines B: VN =+ 330 MM €        MO =+ 5 MM €
 • Oficines C: La resta

 

 • Totes el Centres d’Empreses tindrien un Director de Centre.

 

 • El nivell mínim d’un Director de Centre d’Empreses seria el VII en tots els casos.
 • El nivell final d’un Director de Centre d’Empreses seria:
  • A: III
  • B: IV
  • C: V

 

La consolidació de cada nivell immediatament superior, requeriria un període de 3 anys.

 

El Plus de Funció de Director de Centre d’Empreses seria de 6.782,-€ bruts anuals per a qualsevol categoria de centre.

 

 

I LA FEC? QUÈ EN DIU DE TOT PLEGAT?

 

 • La Direcció manifesta des de l’inici que vol negociar totes les mesures com un paquet. No entenem, de cap manera, com en la reunió d’ahir es va centrar únicament en detallar la seva proposta d’un nou criteri de classificació d’oficines.

 

 • Aquesta proposta, ja sigui analitzada individualment, o en combinació amb les altres mesures anunciades i que encara no han estat desenvolupades, és una amenaça directa al sou dels empleats. I especialment, a la promoció professional i al salari associat a aquestes promocions.

 

 • La FEC insisteix en que aquesta proposta de classificació tan agressiva no està justificada. La nostra plantilla no s’ho mereix.

 

Amb la FEC, CAP PAS ENRERE !!

REESTRUCTURACIÓ INJUSTIFICABLE!

Ahir, 24 de gener, va tenir lloc el 3r. “assalt” del combat en relació a la “Reestructuració” (o l’ERO). La Direcció ha detallat una mica més les mesures plantejades en l’anterior reunió:

Sortides: CBK es manté en les 2.157 sense aclarir res de les condicions.

Classificació d’oficines: Dos models: un per als Centres d’Empresa i un altre per a la resta. Tres categories de classificació:

 • Oficines A:      10%
 • Oficines B:      40%
 • Oficines C:      50%
 • Oficines D:      Totes les no classificades (les unipersonals i totes aquelles que no compleixin un mínim de volum i marge ordinari)

Les variables per determinar el nivell seran volum de negoci i marge ordinari.

Consolidació de nivells: Des de nivell VII (mínim en el cas de directors), un salt de nivell cada tres anys fins a consolidar el que li correspongui a l’oficina.

Càrrecs: Desapareixen els Sotsdirectors i GC 2n. Responsables de les oficines de menys de 5 treballadors.

Plusos: Desapareix l’actual Plus Funcional i se’n crea un altre de nou que substituirà les actuals Despeses de Gestió i Representació.

Oficines “Store” i “Bussines Bank”: Ampliar a 800 amb les condicions actuals.

Oficines S1: Eliminar la limitació del nombre d’aquestes oficines i flexibilitzar el model. La Direcció podrà decidir quines oficines serien susceptibles de ser considerades S1 sense les limitacions actuals. : Ampliar la plantilla de 900 a 2.000 amb les condicions actuals.

“InTouch”: Ampliar la plantilla de 900 a 2000 amb les condicions actuals.

Horari d’oficines No Store: Ampliació de tardes en horari d’hivern: la plantilla cobriria també la tarda dels dimarts. Una part de la plantilla treballaria els dijous, i la resta els dimarts. L’horari d’hivern passaria de 7 mesos a 9 mesos i mig.

Horari Gestors Comercials: Implementar un horari laboral singular flexible de 100 tardes autogestionades a l’any (quasi bé el 50% de totes), a canvi de 4 dies de lliure disposició i 11 € per àpat. Això no hauria de suposar l’ampliació de la jornada anyal.

Mobilitat geogràfica: Encara per definir, però no seria d’abast general i permanent doncs estaria acotada a l’àmbit d’aquest procediment.

I la FEC? Què en diu de tot plegat?

 • Valorem que la reestructuració plantejada és del tot injustificable. Com en d’altres ocasions l’informe tècnic que presenta la Direcció és clarament tendenciós.
 • L’empresa no ha aclarit com seran les mesures extintives que afectarien als 2.157 que haurien de marxar de l’empresa. Recalca que aquestes sortides serien voluntàries… en cas que es compleixin els seus objectius.
 • A Catalunya:
 • Es plantegen 164 sortides (un 7,6% del total). I, per descomptat, de la província Barcelona no se’n va ningú.
 • Acumulem el 31,4% de les oficines que es pretenen tancar (249). Per tant, concentrem la major part de pèrdua de possibilitats de promoció futura per a molts/es i incrementem la pressió de clients per acumulació en les que queden.
 • Cal tenir present, també, que el 24% de la xarxa d’oficines de Catalunya està en municipis de menys de 10.000 habitants.
 • En aquestes alçades de la negociació sembla clar que l’ERO anunciat no és més que una cortina de fum per implementar tota una sèrie de mesures relacionades amb la classificació d’oficines, els nivells professionals, els models d’oficina, l’horari i la mobilitat geogràfica.
 • La FEC manifesta que farà front a totes aquestes amenaces, que significarien un nou retrocés en les nostre condicions laborals i la tan preuada conciliació. Una plantilla líder en productivitat que fa de l’entitat la capdavantera en beneficis no es mereix aquest maltractament.
 • Convidem a totes les altres forces sindicals a fer un front comú davant les pretensions de la Direcció. Només amb la màxima unitat podem aturar-los. És una invitació sincera tot i que, si tenim en compte experiències anteriors, ens temem que aviat algun dels sindicats comenci a cedir.

Amb la FEC, CAP PAS ENRERE !!

L’HOME DEL SAC

Avui CaixaBank ens ha presentat als sindicats l’informe tècnic provisional que, sobre el paper, justifica les mesures de reestructuració i les modificacions de condicions de treball que té intenció d’aplicar.

Ara podríem entrar a relacionar les propostes que la direcció ha posat damunt la taula. Però no ho farem. I no ho farem per dos motius:

 • El primer és que tots els sindicats, amb els representants de l’empresa, hem acordat que aquesta primera proposta, del tot provisional, era confidencial. Lamentablement, quan encara no havia acabat la reunió, un sindicat ha fet circular les mesures que s’hi plantejaven a través de les xarxes socials. A la FEC complim els compromisos que s’acorden entre tots en una mesa de negociació.
 • El segon motiu és perquè estem més que tips de negociacions fonamentades en la tècnica del regateig. Ens ha semblat un disbarat el que ha proposat la Direcció i també per això no volem donar-hi cap ressò. Ja sabem que l’estratègia de sempre és atemorir la plantilla (amb la miserable complicitat d’alguns sindicats) i quan s’acaba pactant el 50% de les pretensions inicials, algunes forces sindicals ho venen com un èxit. Estem davant d’una nova negociació que s’enceta amb gran “indignació” compartida per tots els sindicats davant les pretensions desorbitades de la Direcció. Però després… l’experiència ens demostra que a cadascuna d’aquestes negociacions hem perdut un llençol. I en aquesta, és molt possible que perdem tot l’aixovar.

Amb la FEC, CAP PAS ENRERE !!

“UNILATERALITAT” DE LA DIRECCIÓ.

Últimament, a la nostra Direcció, en un repunt de vanitat sense parangó, li agrada oferir titulars. Potser així dissimula el desastrós i erràtic comportament de la seva acció. L’últim “postureig”: convocar la representació legal dels treballadors per a no dir res concret, però forçar la màquina.

Dijous dia 10 de gener. Primera reunió improductiva de l’any. Ni una dada de perquè i com es pensa dur a terme la tant esbombada reestructuració de plantilla. Recordem que, l’art. 51 de l’Estatut dels Treballadors, en què s’empara la Direcció per a l‘inici de negociacions, demana que l’empresa posi sobre la taula, d’entre moltes altres coses, nombre de treballadors afectats i categoria professional.

Anem al gra, Srs. de la Direcció, la plantilla no entén d’acomiadaments en el millor exercici de CaixaBank de la història, així com tampoc ho entendrà l’opinió pública.

Mentrestant la nostra Direcció Comercial, que sembla viure en una realitat paral·lela, desconnectada i aliena a les preocupacions reals de la seva plantilla, continua amb els seus “road shows”, deixant anar perles com “l’entorn del 2019 serà molt complicat… però també apassionant”.

Esperem que el premi a “l’exercici excel·lent” (i ja en van uns quants), no sigui un ERO. Per si de cas, la FEC es mantindrà ferma en els seus compromisos electorals:

 • Compliment dels Acords (en aquest cas especialment els de 25.04.2012 i 17.07.2014)
 • DVIs al 80%
 • Garantia de voluntarietat i negociació pactada pel que fa a la mobilitat i canvis de condicions substancials de les condicions de treball.

Amb la FEC, CAP PAS ENRERE !!!

ELECCIONS SINDICALS: “ALEA IACTA EST”!

El passat 28 de novembre tots els empleats i empleades de CaixaBank estàvem convocats a triar els nostres representants sindicals. Aquesta és una oportunitat que tenim cada quatre anys de premiar o castigar les decisions del passat i les estratègies de futur de les quatre forces sindicals que concorren en els comitès de Catalunya. Abans de res, des de la FEC volem fer una sèrie d’agraïments que valorem molt merescuts:

 

 • Als nostres candidats. Moltíssimes gràcies a les persones que varen acceptar ser candidats als 6 comitès en els que aconseguirem fer llista (BCN Territorial, GIR Territorial, LLD Territorial, TGN Territorial, TGN Rambla Nova i BCN Diagonal, 530). També fem extensiu aquest agraïment als candidats dels 5 comitès on no va ser possible configurar la llista (BCN Cambra Comerç, DT CAT, LLD Plaça Sal, GIR Creu i Serveis Centrals)

 

 • Als nostres votants. Són els vots els que determinen l’índex de representació o, el que és el mateix, la major o menor capacitat d’incidir en qualsevol negociació amb la Direcció. Moltes gràcies per la vostra complicitat i confiança que, us ben assegurem, no defraudarem.

 

En el terreny de la valoració dels resultats cal tenir en compte, abans de res, que el nostre àmbit d’acció són els comitès catalans. Això suposa d’entrada competir per 147 representants dels treballadors dels 759 possibles. Aprofitem per recordar que el 33% de la plantilla triem només un 19,37% dels representants totals.

 

D’aquests 147 membres de comitè n’hem aconseguit 11 (7,48 %), 3 més dels que teníem arran de les eleccions de 2014. Tot i aquest pas endavant, no podem estar satisfets amb els resultats obtinguts. Som conscients de la inferioritat, tant en recursos humans com materials, amb la que competim. I també del desavantatge que suposa la pràctica del Joc Net”, enfront els “professionals” dels sindicalisme, que arribat l’any electoral s’abraonen per aconseguir el vot, amb pràctiques que podríem qualificar d’èticament dubtoses.

 

Amb aquests resultats, la nostra capacitat d’incidència i la nostra força per tirar endavant els nostres compromisos electorals, és molt reduïda. Seran responsabilitat dels guanyadors i dels seus votants, als que aprofitem per felicitar, les conseqüències de les futures negociacions que augurem no portaran res de bo a la majoria de la plantilla de CaixaBank.  Un cop triats els representants però… “alea iacta est”!

 

Comunicació FEC

FEC: L’ALTERNATIVA COMPROMESA (i II)

Et descobrim els 5 altres compromisos de la FEC:

6.- Defensarem un model de classificació d’oficines ponderat i que compensi el desmantellament constant de la xarxa d’oficines. No és admissible que les “Store” i similars participin del mateix sistema de classificació. Això relega a la resta d’oficines sempre a les darreres posicions.

7.- Insistirem en la reclamació d’un Reglament Intern de Faltes i Sancions, totalment transparent, al qual estigui sotmesa no només tota la “tropa”, sinó també els càrrecs i directius. Cal una regulació del Procediment Disciplinari que esvaeixi les ambigüitats i les arbitrarietats, i que garanteixi plenament el dret de defensa, l’accés a la totalitat de l’expedient per part de la persona afectada, i la participació de la representació sindical en el Comitè d’Incidències.

8.- Millorarem els beneficis socials següents:

 • L’ajuda a fills fins els 21 anys per a tothom.
 • El Préstec Addicional, en cas de canvi d’habitatge A, ha de tenir el mateix tractament que en la primera adquisició.
 • El descompte i l’exempció de despeses en les assegurances s’han d’aplicar a tota la plantilla sense excepcions.

9.- Defensarem que la prestació en les desvinculacions voluntàries incentivades (DVI) retorni al 80% del salari regulador. Amb uns beneficis creixents i amb les congelacions i retallades passades, no és justa la reducció progressiva d’aquesta prestació en els darrers anys.

10.- Denunciarem amb la màxima contundència l’incompliment dels Acords Laborals. És inconcebible que els màxims responsables de tots els acords siguin els més irresponsables a l’hora de denunciar-ne els incompliments.

No volem donar el rang de compromís a una proposta que plantegem des de fa anys a cada procés electoral i de la que no desistirem:

# Eleccions Sindicals Telemàtiques.

És vergonyós que en ple segle XXI, és mantingui un sistema d’eleccions obsolet, caduc i arcaic que obliga a mobilitzar durant tota una jornada a un 10% de la plantilla, amb el perjudici que això suposa per als seus equips de treball, i a gastar inútilment recursos econòmics que podrien destinar-se a cobrir alguna de les  moltes necessitats de la plantilla. Això a banda del risc, del tot evitable, que suposa per a la integritat física dels companys els desplaçaments innecessaris que implica el sistema actual.

A aquesta modernització s’hi oposen sistemàticament els sindicats que tracten a la plantilla com a menors d’edat, als quals cal obligar a votar. Fent un paral·lelisme amb el que patim cada dia, d’aquesta pràctica en podríem dir “Pressió electoral”

Vota’t! Vota’ns

FEC: L’ALTERNATIVA COMPROMESA (I)

Compromís: “Obligació contreta per una promesa, per una paraula donada, etc.”.

Estem acostumats a patir l’incompliment sistemàtic de les “promeses electorals” per part de les forces sindicals majoritàries. I a la FEC ens preguntem: Per què després de tants desenganys no ens feu confiança i descobrim tots plegats si nosaltres complirem les nostres? Aquests són els nostres “compromisos”:

1.- Lluitarem per revertir l’endèmica manca de plantilla a la xarxa d’oficines de Catalunya. És inajornable mantenir el dèficit reconegut i obviat sistemàticament.

2.- Implementarem un control horari efectiu que eviti la realització d’hores extraordinàries il·legals. Defensarem una flexibilitat horària real que permeti  una desconnexió efectiva. Tot un repte si tenim en compte que la llei que impera és l’ultraliberalisme en el temps de treball.

3.- Combatrem les mesures que generin discriminacions en les condicions laborals d’empleats que desenvolupen les mateixes tasques. No podem permetre que els nous models de centres de treball suposin la creació efectiva d’uns empleats de primera i d’altres de segona. No serem còmplices en acords que promoguin la discriminació d’una part de la plantilla en les carreres professionals, per acció o omissió (Centres d’Empresa, SSCC, DTs i assimilats), com han fet els sindicats majoritaris des de 2008.

4.- Defensarem el manteniment dels nivells professionals consolidats i la millora de la possibilitat de progressió a través de les carreres professionals en tots els àmbits.

 • Recuperar el nivell XIII com a mínim a l’entrar a l’entitat.
 • Els GC2-2n Responsable han de ser nivell VII
 • Els GC2 han d’entrar en el nivell IX (en compte de l’actual XI)
 • Els GC1 han d’entrar en el nivell XI (en compte de l’actual XII)
 • Incrementar les places de Nivell VII per capacitació/oposició

5.- Exigirem uns criteris transparents per als Bonus. Han de ser els mateixos per les mateixes tasques/llocs de treball, independentment de la tipologia de centre, i coneguts per tothom. Cal la supressió de la possibilitat de canvis arbitraris posteriors al pacte i s’han de consolidar en el cas de que es reubiqui el treballador/a per decisió unilateral de l’empresa.

 

(En la propera comunicació descobrireu els altres 5)

Vota’t! Vota’ns!!