QUAN UNA DONA AVANÇA, CAP HOME RETROCEDEIX

Ja tornem a estar davant d’un nou 8 de Març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Un any més la FEC vol manifestar el mateix desig: Que aquest dia, en algun moment de la història, més aviat que tard, deixi de ser una jornada de reivindicació i passi a ser una diada de commemoració i record.

En una societat avançada com la que considerem que vivim, on els canvis ens han fet desenvolupar la capacitat d’aprendre, desaprendre i tornar a aprendre, encara hi ha molta feina a fer per aconseguir una veritable igualtat entre gèneres. Tot i els acords que s’han signat recentment en moltes empreses –també a la nostra- sobre igualtat i conciliació, encara sovintegen, més sovint del que caldria, actituds clarament masclistes. El problema està en la nostra societat i és des d’aquesta que es projecta, en major o menor mesura, a les empreses. CaixaBank tampoc se n’escapa.

Queda molt de recorregut perquè el 8-M deixi de ser una jornada de reivindicació. Compteu que la FEC està fermament compromesa en defensar a totes les dones que viuen situacions laborals discriminatòries, a CaixaBank en particular i arreu en general. Som conscients que s’està avançant, però molt més poc a poc del que ens agradaria. Tocarà seguir lluitant i comptem que ho farem dones i homes plegats. Homes que tenen clar, i cada cop en són més, que les seves companyes, filles, germanes, mares, amigues, han de tenir les mateixes oportunitats que ells.

A tall d’exemple, a CaixaBank, encara avui són moltes les mares que agafen reducció de jornada en lloc dels pares. Moltes dones són les que frenen o renuncien a la seva promoció professional per no deixar desatesa la família. Treballar i promocionar, desenvolupant una activitat professional de qualsevol àmbit, no ha de ser en cap cas incompatible amb el fet de voler tenir fills, educar-los i tenir-ne cura. No es tracta que les dones tinguem uns dies de març per denunciar la situació. Hem de treballar plegats cada dia en les solucions. Per això enguany ens fem nostre el lema de l’Exèrcit Zapatista d’Alliberament Nacional (EZLN): “Quan una dona avança, cap home retrocedeix”.

L’esperança és que cada cop som més, dones i homes, els que posem el focus al greuge i deixem al descobert les actituds masclistes. Tenim molt clar que amb la legislació no n´hi prou. També cal ser valentes (i valents) per fer efectius els drets aconseguits i denunciar-ne les vulneracions.

DEMANDA CONFLICTE COL•LECTIU – REGISTRE DE JORNADA

FINALITZADA LA REUNIÓ DE MEDIACIÓ SENSE ACORD.

Aquest dilluns, es va celebrar la reunió de mediació davant el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA), corresponent a la Demanda de Conflicte Col·lectiu interposada per UGT, SECB, SIB i FEC, per la implantació unilateral del Sistema de Registre de Jornada per part de l’entitat, finalitzant la mateixa amb “FALTA D’ACORD entre les parts intervinents”.

L’entitat, representada pel mateix bufet d’advocats que va assessorar la Direcció durant l’acord de l’ERO 2019, es va limitar a indicar que no tenia marge per a negociar i s’ha oposat a la nostra demanda, no atenent si més no la proposta dels mediadors d’“iniciar les negociacions en el sí de l’empresa amb la finalitat d’aconseguir un acord que solucioni el conflicte plantejat”.

Lamentem, una vegada més, l’absència de voluntat negociadora per part de la Direcció.

Per part nostra, ens mantenim ferms en les nostres posicions i, si no hi ha un canvi per part de la Direcció, iniciarem d’immediat totes les accions legals necessàries per a la defensa dels drets i interessos de tota la plantilla.

Esperem que la resta d’organitzacions sindicals s’adhereixin a la nostra demanda.

 

 

 

CONJUNTA – GRAN FITA DE LA UNIÓ SINDICAL CAIXABANK EN MATÈRIA DE PRÉSTECS

L’interès que tenia l’empresa per solucionar el possible desequilibri econòmic per haver de suportar l’impost d’AJD, l’hem traduït en millorar considerablement la problemàtica en matèria de préstecs.

La UNIÓ SINDICAL CAIXABANK VÀREM ESTAR ELS ÚNICS que apostàrem per la fórmula mixta en préstecs hipotecaris d’empleats per avançar en la negociació, oberta per l’empresa, en el moment quer va denunciar l’acord de préstecs de 2002.

 

Que no et CCOOnfonguin!!!

 

Us recordem que la USC ha tingut la clau de la negociació en aquest acord, doncs la suma de les representativitats dels sindicats que la integren és del 60%. En aquest escenari de força sindical, vàrem mantenir el pols de l’empresa i proposàrem incorporar la garantia personal per a reduir les despeses de formalització dels préstecs i l’impacte de l’IAJD que l’empresa volia repercutir, totalment, a l’empleat.

CCOO va abandonar la via de la fórmula mixta ja fa moltes reunions, proposant una comissió per l’empleat o un diferencial fixe els dos primers anys sobre préstecs amb 100% garantia hipotecària.

Amb aquesta fórmula que proposàrem la USC, se soluciona el problema del “desequilibri” que al·lega l’empresa i es repercuteix només el 50% de l’impost. També cal tenir en compte que minven les despeses de formalització de la hipoteca assumits per l’empleat.

 

QUÈ HEM ACONSEGUIT LA UNIÓ SINDICAL CAIXABANK?

 

GARANTIA HIPOTECÀRIA (60%) + GARANTIA PERSONAL (40%)

 

AUGMENTAR EL CAPITAL MÍNIM DE PRÉSTEC

D’HABITATGE-A DE 225.000 € A 240.000 €

 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE EXISTIA EN LA FÓRMULA DE

CANVI D’HABITATGE EN CASOS DE RUPTURA DE LA CONVIVÈNCIA

 

INCREMENTAR, PER A TOTA LA PLANTILLA,

ELS CAPITALS EN PRÉSTECS D’ATENCIONS DIVERSES

 

AMPLIACIÓ DELS SUPÒSITS PER A DEMANAR BESTRETES

 

I, A MÉS A MÉS… LES SEGÜENTS MILLORES:

               ARA!

        ABANS…

NORMATIVA GENERAL DE PRÉSTECS

Text refós amb vigència indefinida.  

Accés a partir dels 9 mesos també per a nivell XIV i plantilla del Grup 2.

Accés a partir dels 9 mesos amb nivell XIII.

Accés al préstec B a partir de los 9 mesos de la incorporació.

 

Accés al préstec B, com a mínim, a 5 anys des de la data d’incorporació.

Possibilitat d’adquirir finques rústiques amb préstecs d’empleat.

Impossible l’adquisició.

Garantia hipotecària 60% + Garantia personal 40%.

100% Garantia hipotecària

Eliminació 24 mesos de carència per a accedir a la fórmula mixta.

24 mesos de carència empleats nous.

PRÉSTEC D’HABITATGE – A

Augment del capital mínim garantit fins 240.000,- €

Capital mínim garantit 225.000,- €.

Ampliació a 4 habitatges finançables amb aquesta modalitat en els supòsits de trasllat, ruptura convivència, violència de gènere, discapacitat >= 33% que requereixi adaptar l’habitatge i ampliació de família (3 dependents ja siguin fills o persones sota tutela)

3 habitatges finançables.

Modificació de la fórmula canvi d’habitatge:

 Les amortitzacions extraordinàries no restaran per a determinar l’import disponible del nou préstec si és per venda de l’immoble. Si no hi ha venda, no es tindran en compte, excepte les realitzades els darrers 12 mesos.

En cas de ruptura de la convivència només es tindran en compte com a preu de venda, la part que li correspongui a l’empleat després del repartiment amb l’ex-cònjuge estipulada en el conveni regulador.

 

 

Totes les amortitzacions extraordinàries restaven per a determinar l’import de l’habitatge nou.

 

En cas de ruptura el preu de venda es restava íntegre i només se li afegia la meitat de la plusvàlua generada amb la venda de l’habitatge anterior.

 

Establiment ordre préstec A i addicional en el supòsit d’adquisició de més d’una finca (pis i 1 o 2 pàrquings).

Primer el préstec A i després l’addicional.

Mitjançant el préstec A s’hipotequen pis i pàrquing i en el préstec addicional s’hipoteca només el pis.

Es recull el supòsit en normativa.

Eliminació de l’obligació de carència d’1 any (però mantenint-la d’1 any en cas d’autopromoció).

 

Carència d’1 any.

PRÉSTEC D’HABITATGE – B


Ampliació termini d’amortització a 25 anys.

 

 Termini de 20 anys.

Possibilitat préstec Addicional per el préstec B (LTV 110% – Termini 25 anys – Despeses a càrrec CBK Interès: 24 meses: Eur+1,5+2,04 – Resta: Eur+1,50)

No existia possibilitat de préstec addicional per al B.

Ampliació a 24 mesos de la carència voluntària en casos de promotor ús propi.

12 meses de carència voluntària.

La novació Préstec B en cas de lloguer, tindrà el mateix tipus d’interès que el préstec A. 

El Préstec B no es novava doncs no hi havia opció d’usar-lo altre cop.

Eliminació del límit conjunt de capital concedit entre A i B en cas de ruptura de la convivència.

Límit conjunt de capital en tots el supòsits.

PRÉSTECS PROMOTOR ÚS PROPI

Increment del termini de fins a 18 mesos per a poder incloure el terreny en el préstec de promotor ús propi. Sempre que hi hagi justificació del retard per causa major, s’ampliarà a 24 mesos.

Termini de 12 mesos.

Admissió de la coordinació de gremis en la reforma

Necessària la realització per una única empresa.

MILLORES PRÉSTECS “MILLORA DE L’HABITATGE”

Reducció del límit de 3 anys per a poder demanar el préstec de millora Habitatge A.

No es podia demanar abans del 6 anys.

Increment del termini màxim a 20 anys amb un any de carència opcional.

Termini màxim 15 anys.

Nova modalitat per a atendre necessitats específiques. Gran rehabilitació: ampliació del nombre de disposicions i 24 mesos execució.

     No existia aquesta modalitat.

 

Ampliació de les disposicions en reforma: 50%-25%-25%

Fins ara només dues disposicions: 50%-50%.

ATENCIONS DIVERSES

S’augmenta el capital mínim a 35.000 € i l’anualitat del nivell de l’empleat en un 10%

Capital mínim 25.000 € i una anualitat del nivell de l’empleat.

Ampliació del termini màxim d’amortització a 8 anys, podent incloure fins 2 anys de carència per a finalitat de pagaments a compte d’habitatges de nova construcció.

Termini d’amortització 7 anys.

Sense carència per a pagaments a compte d’habitatges en construcció.

Ampliació del termini màxim a 8 anys per a vehicles nous.

Termini d’amortització 7 anys.

Ampliació de la carència fins a 24 mesos en casos finalitat adquisició d’habitatge.

Carència de 12 mesos per a qualsevol finalitat.

RUPTURA DE LA CONVIVÈNCIA I ALTRES SITUACIONS

Equiparació de la fórmula de canvi d’habitatge en cas de ruptura de la convivència, amb la de no ruptura:

En el cas de ruptura de la convivència només es tindrà en comptes, com a preu de venda, la part que li correspongui a l’empleat després del repartiment amb l’ex-cònjuge estipulada en el conveni regulador.

En aquests casos el preu de venda es restava íntegrament i només s’afegia la meitat de la plusvàlua generada amb la venda de l’habitatge anterior.

Si existeixen causes justificades com augment a família nombrosa (inclou dependent), trasllat, discapacitat, etc., existeix la possibilitat d’un 4t. canvi d’habitatge amb modalitat A. 

Només 3 canvis d’habitatge A sense cap exclusió de situacions.

Autorització al lloguer de l’habitatge, sense necessitat d’amortitzar fins al 80% de taxació actual, en situacions d’augment de la família, discapacitat, accident, malaltia o atur.

No estava permès llogar l’habitatge finançat amb Préstec A en cap d’aquestes situacions. 

BESTRETES

Agilització el circuit de tramitació. Reducció del termini de resolució.

Circuit lent.

Ampliació de la bestreta “informàtica” a 2.500€: incloent Tablet, Smartphone, altres perifèrics i la despesa d’instal·lació Wifi-ADSL

Import de 1.800 € (no inclou tablets, smartphones, perifèrics i despesa Wifi-ADSL).

Ampliació a 4 mensualitats de l’import màxim de bestretes regulades a l’article 57.

Actualment 3 mensualitats.

COMPENSACIÓ DEL “DESEQUILIBRI” DE L’IAJD

Reducció de despeses derivades de la compra d’habitatge al fer el 40% amb garantia personal

Reducció de l’IAJD en reduir-se la part hipotecària

Reducció del diferencial al 0,47% els dos primers anys.

L’empresa pretenia repercutir a l’empleat el 100% del pagament de l’IAJD amb un préstec 100% garantia hipotecària i un diferencial del 0,94% durant els dos primers anys.

DVI: BARCELONA MENYS !!!

La FEC no ha volgut ser còmplice d’una discriminació històrica a la plantilla de la província de Barcelona (i Teruel) en aquesta “pseudo-negociació” de Desvinculacions Voluntàries Incentivades (DVI). Intentem ser fidels i coherents amb els nostres compromisos i amb la voluntat de servir-vos per avançar en drets i no per pactar retrocessos sense més.

 

A la FEC no volem assumir el plantejament de que la plantilla és simplement un cost i que es redueix com sigui, quan algú decideix que cal. Això sí, en paral·lel s’assumeixen costos multimilionaris per fer Stores, All-In-One,, per augmentar les retribucions de la cúpula, i altres presumptes costos inconfessables, sense que en aquests s’hagin d’aplicar mesures de contenció.

 

Som conscients de que la malèvola política de cremar a la plantilla, perquè així marxarà a qualsevol preu quan convingui a l’empresa, obté resultats. Entenem que amb aquest entorn hi hagi persones que, després de tantíssims anys de treball i malgrat ser maltractades al final de la seva trajectòria professional, vulguin que la feina a CaixaBank deixi de ser un malson diari.

 

Tot i això, la FEC no pot avalar una discriminació tan clamorosa i propera en el temps (encara no un any) respecte a les sortides voluntàries de l’ERO per a la resta del territori estatal. Ja sabem que una DVI no és el mateix que un ERO, que la fiscalitat aplicable és diferent, i tota aquella bateria d’argumentacions que l’empresa repeteix com un mantra, però les condicions d’aquest acord de DVI ni s’hi apropen.

 

Moltes i molts pensareu que això no va amb vosaltres, que no us afecta directament i que ja s’ho faran. Això no obstant, sí que afecta a totes i tots la pèrdua de condicions econòmiques que es van consolidant en el temps, amb la connivència ara d’uns, ara d’altres, i que després ningú pensa en revertir. Avui són unes i uns companys, demà potser sereu vosaltres.

 

Per què NO hem signat l’acord:

 

 • Perquè a Barcelona fa massa anys que es pateix, s’aguanta amb plantilles insuficients, i no hi cap compromís de manteniment de llocs de treball.
 • Perquè qui treballa a Barcelona (i Teruel) mereix la mateixa consideració i tracte.
 • Perquè rebutgem xantatges i “negociacions” que no ho són realment. Sentir, Parlar i Fer el que convé de cara a la galeria.
 • Perquè amb un resultat abans d’impostos de 3.000 MM d’euros l’any 2019 (sense el cost extraordinari de l’ERO) és injustificable no revertir retallades d’acords anteriors.
 • Perquè no enganyem i va ser un dels nostres compromisos electorals amb la plantilla.

 

No admetis pressions de cap tipus i, si pots aguantar i ho consideres injust, NO ELS FACIS EL JOC !!!

NO HAS DE SER DISCRIMINAT PER ESTAR TREBALLANT A BARCELONA. NO ELS REGALIS RES I COMPLEIX ESTRICTAMENT L’HORARI LABORAL QUE ET CORRESPON !!!

 

 

LA FEC HA DIT SÍ A LA MILLORA DELS NOSTRES DRETS

Aquestes són les mesures més importants sorgides dels Acords signats aquest divendres passat i que representen millores significatives en els nostres drets laborals:

 

 • Un Pla d’Igualtat amb un objectiu d’assoliment de fins al 43% de dones en els equips directius.

 

 • Flexibilitat en l’horari laboral d’entrada i sortida de fins a 1 hora per a tots els centres.

 

 • Possibilitat de reduir jornada només dijous tarda en l’horari d’hivern per a guarda legal o tutela judicial qui tingui al seu càrrec a un/a menor de fins a 12 anys, sense que sigui exigible 1/8 mínim de reducció.

 

 • Ampliació del permís de defunció del cònjuge o parella de fet amb fills menors en comú de fins a 2 dies addicionals.

 

 • Regulació de poder gaudir de les vacances de l’any anterior fins el 31 de gener de l’any següent si per motius de conciliació no s’han pogut gaudir durant l’any en curs.

 

 • Prioritat d’elecció de vacances d’almenys dues setmanes en que es tingui el/la menor de 12 anys al seu càrrec, en cas de sentència o conveni regulador de divorci o separació.

 

 • Aplicació de l’ampliació del permís per naixement, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acolliment a l’altre progenitor diferent de la mare, adoptant, guardadora amb finalitat d’adopció o acollidora:
  • 3 dies naturals i 4 en supòsits de part múltiple o naixement de fill/a amb discapacitat.
  • A partir de l’1 de gener 2021: 6 dies naturals i 8 en supòsits de part múltiple o naixement de fill/a amb discapacitat.
  • A partir de l’1 de gener 2022: 10 dies naturals i 14 en supòsits de part múltiple o naixement de fill/a amb discapacitat.

 

 • Introducció com a prioritat en política de trasllats: les persones que es trobin en custòdia compartida amb sentència o acord i els afectats/des per violència de gènere.

 

 • Ampliació de la prestació anual per fills/es amb discapacitat. Si la discapacitat és igual a superior al 65% la prestació serà de 6.300,- € bruts l’any. I si la discapacitat és igual o superior al 33% i inferior al 65% serà de 5.150,- € bruts anuals.

 

 • Introducció de la figura del mediador com a mesura de solució de conflictes en casos d’assetjament sexual i/o laboral.

 

 • Acord de Desconnexió Digital i ús eficient del temps de treball:
  • Dret a no respondre a cap comunicació fora de l’horari laboral.
  • Prohibició enviament de comunicacions per qualsevol mitjà des de les 19:00 hores fins les 8:00 hores del dia laborable següent, ni caps de setmana o festius.
  • Dret a la desconnexió digital durant vacances, dies assumptes propis, caps de setmana, permisos, incapacitats, reduccions de jornada i excedències.
  • Per a les reunions de fora de la jornada laboral acotades per Acord, aquestes no es podran convocar amb finalització més enllà de les 18:30 hores.
  • Es posarà en marxa un circuit intern de denúncia on la RLT podrà comunicar casos d’incompliment o incidències.

 

 • Nou Acord de Cobertura de Baixes, amb un circuit intern de denuncia on la RLT podrà comunicar les incidències i els incompliments.

 

 • Nou Acord de Política inclusiva de les Persones amb Discapacitat.

 

 

 

 

QUADRIGÈMINS

 • PLA D’IGUALTAT

 • DESCONNEXIÓ DIGITAL I ÚS EFICIENT DEL TEMPS DE TREBALL

 • POLÍTICA DE COBERTURES DE BAIXES

 • POLÍTICA INCLUSIVA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Aquests han estat finalment els noms de les criatures. I sí, la FEC ha estat un dels pares/mares. Penseu que el principal propòsit per part de l’empresa era tenir signat el Pla d’Igualtat, perquè legalment té l’obligació de tenir-ne. Doncs bé, al Pla d’Igualtat li han sortit germans.

El que és realment important és el seu contingut. A part d’aconseguir un percentatge d’increment en la representació de la dona en les posicions directives de l’empresa (important i tant que sí!), hem aconseguit millores considerables en els protocols de Conciliació i Assetjaments. I tant o més important, hem aconseguit un Acord de Desconnexió Digital i Ús Eficient del Temps de Treball, un Acord de Cobertures de Baixes i un Acord Inclusiu de les Persones amb Discapacitat.

Aquesta és la mare dels ous. Acords en temes que ens afecten en la nostra vida diària.

Però, és clar, cal que ens els llegim amb deteniment i el que és més important, que en fem ús. I davant de qualsevol irregularitat en la seva aplicació… aixequem el dit i ho denunciem. La FEC, com a signant d’aquests acords vetllarem per a la seva aplicació i denunciarem a qualsevol que, ja sigui voluntàriament o per negligència, impedeixi la correcta utilització dels drets que es reconeixen.

Perquè no serveix de res tenir drets, si, després, no els exercim. I l’empresa ho sap. Som una plantilla amb un alt nivell de responsabilitat. Així ens escollien quan ens varen seleccionar. Ser responsable és sense cap dubte una fortalesa. Tanmateix, la resignació i el conformisme, al nostre entendre, són debilitats. I l’empresa, massa sovint, se n’aprofita.

La responsabilitat de fer el millor possible la nostra feina, no està renyida amb fer una reducció de jornada per tenir cura d’un fill o una filla, ni amb denunciar l’assetjament d’un cap o en el legítim dret de desconnectar més enllà de la jornada laboral.

T’animem a conèixer el detall d’aquests ACORDS

i, sobretot, a exercir els teus DRETS !!!

 

 

CONJUNTA UNIÓ SINDICAL CAIXABANK – PROPOSTA DE FÓRMULA MIXTA EN PRÉSTECS HIPOTECARIS D’EMPLEATS

Com ja us vam informar el mes de desembre, la UNIÓ SINDICAL CAIXABANK (SECB, UGT, SIB, FEC, CIC, ELA-LAB) s’ha tornat a constituir per a afrontar amb responsabilitat la negociació de l’acord de préstecs que l’empresa va posar sobre la taula fa ja uns mesos amb la denúncia d’aquest.

L’Entitat va al·legar que, davant l’obligació legal que té d’assumir el pagament de l’impost de AJD per ser el subjecte passiu, es va produir un desequilibri econòmic entre les condicions pactades en aquest acord i el moment actual. Per això, l’empresa va proposar repercutir l’impacte de l’impost a l’empleat en forma de tipus d’interès fix durant els dos primers anys de la vida del préstec. A dia d’avui, l’empresa manté que el diferencial a aplicar seria del 1,20%. Per a la USC, aquest diferencial està molt per sobre del qual consideraríem acceptable, per la qual cosa sol·licitem, que el revisin a la baixa si pretenen arribar a un possible acord.

A fi d’aprofitar l’interès que té la Direcció en aquest tema i el nostre, en millorar les condicions de préstecs, la USC proposa, tornar a la fórmula mixta en el cas dels préstecs hipotecaris de nova realització:

GARANTIA HIPOTECÀRIA (50%) + GARANTIA PERSONAL (50%)

– Sobre el 50% del capital del préstec amb garantia hipotecària s’aplicaria un diferencial de la meitat del que proposa l’empresa, els dos primers anys.
– La resta de la vida del préstec amb garantia hipotecària a l’Euríbor -2,5%.
– Sobre l’altre 50% del capital del préstec amb garantia personal es continuaria aplicant l’Euríbor -2,5% durant tota la vida del préstec.
– Les amortitzacions anticipades es realitzarien sobre l’import en préstec amb garantia personal.
– El préstec amb garantia personal s’haurà de cancel·lar en cas d’extinció de mutu acord.
– Es definiran, en minuta, clàusules en cas de desvinculació.

Amb aquesta fórmula que proposem, se soluciona el problema del “desequilibri” que al·lega l’empresa i s’assumeix només el 50% de l’impost, tenint en compte que les despeses que implica la formalització d’un préstec hipotecari es veurien reduïts.

A més, sol·licitem una bateria de propostes que ajudin a millorar i actualitzar la nostra normativa de préstecs, la qual està altament desfasada:

SOL·LICITUDS DE LA USC

* Normativa general de préstecs

• Text refós amb vigència indefinida.
• Comissió seguiment: Vigència indefinida i periodicitat reunions.
• Accés a partir dels 9 mesos també per a nivell XIV i plantilla Grup 2.
• Eliminar els 5 anys de mínim per a accés al préstec B i equiparar aquest període amb l’A.
• Possibilitat d’adquirir finques rústiques amb préstec d’empleat.
• Incrementar % despeses del 10% al 15%.
• Restituir opció préstec pont 24 mesos per a canvi habitatge.
• SEVIAM: obligatori només durant el 66% inicial de la vida del préstec.
• Novacions: que no s’obligui a canviar sistema amortització de creixent a constant – suposa cost IAJD.
• Càlcul SOLEM: no es tingui en compte l’import ajornat targetes. crèdit per a determinar capital préstec per ser una situació transitòria.
• Constitució de línia d’avals per a empleats.

* Condicions específiques empleats nou ingrés

• Possibilitat accés préstec A amb import mínim garantit de 300.000€ (ara 225.000€) amb nivell XIV sense necessitat d’esperar al nivell XIII.
• Rebaixa del temps necessari per a sol•licitar la reconversió de la hipoteca a condicions d’empleat
• Tenir en compte per a la capacitat creditícia dels companys amb anualitat pactada + plus de mercat, el còmput de part del plus de mercat.

* Atencions Diverses

• Ampliar termini màxim amortització de 7 a 8 anys podent-se incloure fins a 2 anys de carència per a finalitat “pagaments a compte habitatges de nova construcció”.
• Ampliar carència fins a 24 mesos en casos finalitat “adquisició habitatge”.
• Incrementar de 25.000 a 30.000 o 2 anualitats de Nivell IX a Nivell VIII.
• Ampliar termini d’amortització a 10 anys i 18 mesos de carència.
• Lliuraments a compte habitatge, termini de 36 mesos per a constitució préstec habitatge.

* Préstec d’Habitatge A

• Garantia hipotecària 50% – Garantia personal 50%.
• Ampliar a 4 habitatges finançables.
• Modificar fórmula canvi habitatge: les amortitzacions extraordinàries no han de restar per a determinar import disponible del nou préstec.
• Ampliar termini d’amortització a 40 anys sense superar 75 anys edat de l’empleat.
• Import mínim per als empleats dels nivells XIV o superior s’estableix un mínim corresponent a la quantitat més elevada de les 2 següents:
o 300.000 euros.
o 6 anualitats de nivell professional VII.
• Possibilitat de finançar compra de solar, locals per a canvi d’ús (lofts, habitatges modulars amb garantia hipotecària).
• Possibilitat de finançar finques rústiques urbanitzables i amb cèdula d’habitabilitat.
• Possibilitat de finançar habitatges registrats amb llicència d’ocupació sobre terreny rústic.
• Establir ordre préstec A i addicional en el supòsit d’ adquisició més d’una finca (pis i 1 o 2 pàrquing).
• Mitjançant préstec A s’hipotequen pis i pàrquing i en el préstec addicional s’hipotequi només el pis.
• Disposicions en cas reformes: establir prelació: primer préstec A i curs de lliurament préstec addicional.
• Eliminació obligació manca d’1 any i d’aplicació de quota creixent per al primer tram.
• Permetre lloguer habitatge finançat amb préstec A davant supòsits (degudament acreditats): cura familiars dependents fins a 2° grau dependents, violència de gènere i discapacitat >=33% en cas que s’hagin de fer front a despeses d’adaptació/canvi de domicili.
• No necessària novació en cas de necessitats familiars (augment de la família, minusvalidesa, desocupació, etc.) per a poder llogar l’habitatge i si no s’adquireix habitatge nou.
• Recuperació de l’opció transitòria de compra habitatge A sense venda de l’anterior, situació anterior a 2012.
Poder sol•licitar préstec A en altres casos d’excedència a part del de cura de fills.

* Préstec d’Habitatge B

• Ampliar a 3 habitatges finançables (moltes són primera residència).
• Ampliar termini d’amortització a 30 anys.
• Possibilitat préstec Addicional per al préstec B.
• Ampliació a 24 mesos de la carència i l’obligació de finalització de la construcció en cas de autopromotor.
• La novació préstec B en cas de lloguer, ha de tenir el mateix tipus interès que el préstec A
• Possibilitat de comprar places aparcament amb posterioritat a l’adquisició de l’habitatge B (ídem tractament préstec A).
• Eliminar límit conjunt de capital concedit entre A i B, computar saldo viu entre préstec A i B i no inicial.
• Eliminar límit d’accés al préstec B fins que hagin transcorregut 5 anys des de la incorporació deixant-lo en 9 mesos.
• Elevar l’import màxim a 6 anualitats brutes amb un primer tram E+0,25%.
• Passar de 8 a 10 anualitats.
• Possibilitat d’adquirir pàrquing o traster a posteriori si no s’ha pogut fer en el moment de la compra de l’habitatge.

* Promotor Ús Propi

• Opció de finançament del solar amb préstec A pont.
• Tornar a antic càlcul de disposició per certificació.
• L’import dels lliuraments ha d’anar en proporció al capital del préstec.
• L’import a sol•licitar ha de tornar a la fórmula anterior: el més baix de Pressupost de construcció +CV terreny 24 mesos o taxació d’habitatge acabat+10%despeses sobre import anterior.
• Primera disposició del 110% de la compravenda del solar, tant si s’ha pagat amb fons propis o amb préstec.
• Incrementar en 48 mesos el termini per a incloure solar en finançament.
• Termini per a construir 24 mesos podent ampliar en 12 mesos més amb novació (si no s’ha acabat l’obra) sense perdre el capital abonant-lo en un compte bloquejat.
• Tenir en compte el VHET en lloc del cost construcció+sòl (segons taxació), el cost real és molt major que l’indicat en taxació i el VHET contempla pujada de costos.

* Concurrència d’empleats

• En préstec B possibilitat de sumar capacitat els empleats.
• Possibilitat que cada empleat financi una plaça de pàrquing.
• Cotitularitat de préstecs A i B, quan hi ha concurrència d’empleats, la titularitat de l’habitatge pot ser de tots dos i la titularitat del préstec només d’un, l’altre actua com a garant hipotecari, només l’empleat titular es veurà afectat per la fórmula de canvi d’habitatge i només l’empleat que faci la sol•licitud haurà esgotat la possibilitat del préstec B.

* Ruptura de la convivència i altres situacions

• Si existeixen causes justificades (augment a família nombrosa, trasllat, discapacitat, etc.), un nou finançament no consumirà una de les 4 possibles financiacions en Préstec A.
• Ampliar el finançament en supòsits de ruptura de la convivència.

* Lloguer de la vivenda

• Autorització al lloguer de l’habitatge en cas de situacions familiars (augment de la família, divorci, trasllats de membres de la família) sense necessitat de novació a condicions de client.
• En realitzar novació a condicions de client, eliminar necessitat de rebaixar saldo viu al 80% de taxació.
• Per al còmput del 40% dels ingressos anuals obtinguts del lloguer no serà necessari que l’import del rebut del lloguer sigui superior a la quota del préstec.

* Diversos

• Subrogar préstecs d’altres empleats que es van realitzar en altres entitats i que van haver de fer-los allà perquè no complien criteris en el seu moment (separació matrimonial no inscrita, % de finançament no vàlid, condicionants de la taxació, article 205, limitacions article 207, càrregues no cancel•lables en el seu moment).
• Pel càlcul del límit conjunt de 5 anualitats entre els préstecs A i B es tindrà en consideració el capital pendent d’amortitzar i no el capital concedit inicialment.
• Incrementar capital concedit per a despeses, incloent despeses de mudança, noces o naixement si la necessitat s’ajusta.
• Préstecs compra habitatge: Aplicació diferencial tipus d’interès compensació IAJD +1,20%.
• Préstecs compra habitatge: Distribució despeses a càrrec CBK vs empleat.
• Préstecs compra habitatge: Ampliació carència i termini amortització 2 anys.
• Préstecs compra habitatge: Modificar fórmula del càlcul del 40% d’endeutament: Càlcul en el següent mes finalització carència.
• Revisió condicions en cas variació costos a càrrec CXB.

* Bestretes

• Agilitzar circuit tramitació. Reduir termini resolució.
• Eliminar o resoldre autorització mànager.
• Reduir import quota d’amortització de la bestreta: passar del 10% al 9%.
• Bestreta ‘informàtica’: incloure tauletes, telèfons intel•ligents, altres perifèrics, cost instal•lació Wifi-ADSL.
• Incrementar de 1.800 a 3.000€.
• Ampliar de 3 a 4 mensualitats import màxim bestretes regulades en art 57.
• Incorporar més supòsits: despeses derivades ruptura convivència i discapacitat >=33% en cas que s’hagin de fer front a despeses d’adaptació de domicili o accés a equipaments o elements d’ajuda, despeses derivades de la llar (electrodomèstics, reparacions, estris, mobles…), despeses derivades del cotxe/moto (reparacions, millores, adaptació per ampliació família,…)
• Flexibilitat en l’elecció de l’empleat del pagament de la bestreta, en lloc d’import sobre brut de la nòmina que sigui sobre fix o un % inferior.

Obres reforma /millora de vivenda

• Disposicions en reformes en 3 vegades: 50% inici, 25% presentació factures, 25% final.
• Eliminar obligació d’esperar 6 anys per a utilitzar el préstec millora habitatge (hi ha empleats que compren i al següent any necessiten reforma i tenen suficient capacitat d’endeutament).
• Increment del termini màxim de 15 a 20 anys amb un any de carència opcional.
• Que el pressupost de la reforma admeti la coordinació de gremis, que no sigui necessari que sigui realitzada per una única empresa la reforma.
• Definir nova modalitat Compra habitatge amb Gran rehabilitació definint millores en disposició i termini execució.

Novacions

• En novacions a condicions de client no modificar el sistema d’amortització de quota creixent a cànon francès amb l’estalvi del IAJD per a l’entitat.
• En habitatges B el tipus d’interès de novació ha de ser el mateix que en tipus A.

CONJUNTA – UNIÓ SINDICAL CAIXABANK: SOM MOLTS, SOM UN!

UN es el nombre de trasllats forçosos en els que ha quedat, a dia d’avui, la paorosa i terrorífica purga que des de CCOO ens anunciaren quan els altres treballàvem i negociàvem l’ERO 2019

Com aquí ja han perdut tota la credibilitat, ataquen amb el que sigui: la classificació d’oficines, el Pla d’Igualtat, la negociació de préstecs… o la fam al món.

No és casualitat que tots els sindicats -menys CCOO- s’unissin aleshores, igual que tampoc ho és que ens hàgim proposat tornar-ho a fer per afrontar una negociació difícil com és la de préstecs hipotecaris d’empleats. Pensem que existeixen criteris comuns suficients per a defensar una posició unitària en el pacte de préstecs i que, òbviament, la unió fa la força davant les dures pretensions de la Direcció. Per això al gener s’escoltaran les nostres veus a les meses de negociació convençuts de la força de la unió entre sindicats.

Altres seguiran intentant desesperadament que acceptem el seu “divisme”, ja que “l’únic sindicat que defensa a la plantilla” sempre falta en l’equació. Algú es pregunta per què?

Però no en tenen prou. CCOO vol tornar a confondre publicant en una circular que la UNIÓ SINDICAL CAIXABANK (USC) s’ha unit també per a negociar el Pla d’Igualtat. Sabedors que els nervis juguen males passades, els recomanem que es tranquil·litzin, respirin fons i que s’estalviïn crisis d’ansietat innecessàries.

La UNIÓ SINDICAL CAIXABANK (USC) no s’ha constituït per a negociar el Pla d’Igualtat, encara que és ben cert que coincidim, a la mesa de negociació, en que les propostes de l’empresa no complien els mínims per a signar, i que en un dia no podien pretendre arranjar allò que en 3 anys no havien estat capaços. Tampoc entenem les presses de CCOO per signar un acord incomplet i sense un protocol de desconnexió digital tan necessari.

Encara que ens ataquin, insultin i vulguin generar confusió, a la USC mai exclourem cap sindicat. Seguim convençuts que la unió ens fa més forts. Els que van a la seva, només busquen penjar-se medalles.

CIRCULAR CONJUNTA – “DISCULPIN LES MOLÈSTIES.”

 

El passat divendres, 25 d’octubre, la intranet informava que, des de les 16 hores d’aquest dia fins les 15 hores del 27 d’octubre no funcionaria el SIA. El sarcasme acaba amb un “Disculpin les molèsties”.

– A qui li sap greu que el SIA no funcioni entre la tarda del divendres i la del diumenge?

– No s’està parlant aquests dies d’un acord de control horari al que han arribat, a la Mesa del Conveni, la patronal i els tres sindicats de sempre?

– No diu aquest acord que les hores extres només poden fer-se amb autorització superior?

– Tenim un circuit d’autorització d’hores extres que funciona els caps de setmana?

– Però… es fan hores extres a CaixaBank?

Estem convençuts que la Direcció i els sindicats signants ens respondran aquestes qüestions, així com a qualsevol altra que pugui sorgir en relació al “descontrol horari”.

Això també era sarcasme. Ja sabem que no respondran. “Disculpin les molèsties”.

 

 

ÈXIT ROTUND DE LA VAGA MÉS GRAN DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA

La Federació d’Estalvi de Catalunya (FEC) va participar ahir, en condició de sindicat adherit, a la Vaga General convocada per la Intersindical-CSC (I-CSC) i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).

Aquesta vaga del 18-O ha estat un èxit rotund de participació i s’ha convertit en la de més seguiment de la història de Catalunya, amb una assistència aproximada d’unes 750.000 persones.

 

 

Un èxit que ha posat en evidència el sindicalisme majoritari que, com en d’altres ocasions s’ha posat de perfil i no ha participat ni com a convocant ni com a adherit.

En la cloenda de la manifestació han participat l’Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC, el Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural, així com diversos representants dels sindicats convocants, que han remarcat les reivindicacions que han portat a convocar de vaga, especialment la derogació de la reforma laboral, el SMI català i l’actualització salarial i de pensions amb l’IPC català, la lluita contra la precarietat laboral i la lluita contra les desigualtats que pateixen les dones al mercat laboral. El Carles Sastre, secretari general de la Intersindical-CSC, ha manifestat que Catalunya està tancada per dignitat i que la vaga general ha superat la del 3 d’octubre de 2017.

 

 

La FEC confia en la força dels treballadors i treballadores. És urgent superar la resignació i vèncer la por per seguir lluitant per recuperar els drets i les llibertats que ens han arrabassat i blindar els que estan amenaçats.