COMITÈ EXECUTIU

EL Comitè Executiu és l’òrgan de direcció del Sindicat. S’escull cada 4 anys pel Congrés, que té la màxima sobirania de la FEC. Els vocals són elegits, respectivament, pels Plenaris de les Seccions a les quals representen.

Després del darrer Congrés (2019), aquestes són les persones que integren el Comitè Executiu actual.

 

Antoni <br>COLÀS i BERNUZ

Antoni
COLÀS i BERNUZ

President

Ester<br> SANAHUJA i GUASCH

Ester
SANAHUJA i GUASCH

Vicepresidenta

Joan_Maria<br> TERRIBAS i SALA

Joan_Maria
TERRIBAS i SALA

Secretari General

Francesc<br>SABATER i MARGALEF

Francesc
SABATER i MARGALEF

Secretari General Adjunt

Antoni <br>CANO i VERNET

Antoni
CANO i VERNET

Secretari d’Organització

Núria<br> PUIG-GROS i ESTANY

Núria
PUIG-GROS i ESTANY

Tresorera

Joan<br>OLLER i TORRICO

Joan
OLLER i TORRICO

Vocal Secció Sindical CaixaBank

Joan<br>BIAYNA i MULET

Joan
BIAYNA i MULET

Vocal Secció Sindical Passius