Comitè executiu

El Comitè Executiu és l’òrgan de direcció del Sindicat. S’escull cada 4 anys pel Congrés, que té la màxima sobirania de la FEC. Els vocals són elegits, respectivament, pels Plenaris de les Seccions a les quals representen.

Després del darrer Congrés (2019), aquestes són les persones que integren el Comitè Executiu actual.

Antoni
COLÀS i BERNUZ

  • President

Ester
SANAHUJA i GUASCH

  • Vicepresidenta

Joan_Maria
TERRIBAS i SALA​

  • Secretari General

Francesc
SABATER i MARGALEF

  • Secretari General Adjunt

Antoni
CANO i VERNET​

  • Secretari d’Organització

Núria
PUIG-GROS i ESTANY

  • Tresorera

Joan
OLLER i TORRICO

  • Vocal Secció Sindical de CaixaBank

Joan
BIAYNA i MULET

  • Vocal Secció Sindical de Passius