Secretariat de la Secció sindical DE CAIXABANK

La Secció Sindical de CaixaBank la composen totes les persones afiliades que tenen contracte laboral amb CaixaBank. El Secretariat és l’òrgan de direcció d’aquesta Secció i s’escull en el Plenari d’afiliats cada 4 anys.

Després del  Plenari de 2023, aquestes són les persones que integren el Secretariat de la Secció Sindical de CaixaBank actual.

Antoni
CANO i VERNET​

Raquel
ZARCO i FERNÀNDEZ

Gerard Xifra Butiñach

Gerard
XIFRA i BUTIÑACH

Núria
PUIG-GROS i ESTANY

Joan-Oller-Foto-qkhqdvegy6okkyr7ddal85shttfesicw7cborv59e8

Joan
OLLER i TORRICO