INTERVENCIÓ DE LA FEC A LA JUNTA GRAL. D’ACCIONISTES 2021

en 2 minuts … Vídeo resum de continguts i  jornada de protesta i reivindicacions a València el 14 de maig de 2021.

Text íntegre de la nostra Intervenció

Sr. President, Sr. Conseller Delegat, senyors i senyores del Consell d’Administració, senyores i senyors accionistes, companyes i companys de #TotsSomCaixaBank. El meu nom és Antoni Cano i Vernet i parlo en nom propi i dels drets de vot delegats en virtut de la meva condició de Secretari General Adjunt de la Secció Sindical de CaixaBank de la Federació d’Estalvi de Catalunya, sindicat amb representativitat a CaixaBank.

Concretament, aquests drets de vot delegats han estat un total de 467.088.

Malgrat som conscients i podem estar d’acord, que la Junta Gral. d’Accionistes no és el fòrum més adequat per a fer reivindicacions laborals, tornem avui aquí acompanyats de la resta de forces sindicals a CaixaBank, per a fer palès el rebuig frontal a algunes de les decisions que, es prendran avui en aquesta junta i d’altres que deriven en part de l’adopció d’anteriors acords.

Farem la nostra intervenció en llengua catalana. Ens sentim agermanats en la llengua tant aquí a terres valencianes com a les germanes Illes Balears, i aquest és un patrimoni que CaixaBank està obligada ha preservar en la seva imatge i comunicació externa però també en la interna, que per diversos motius veiem prou amenaçada. Igualment, hem de dir que lamentem la decisió de mantenir les seus de la Fundació i de CaixaBank fora de Catalunya.

Entrant en matèria, els resultats i comptes anuals que presenta CaixaBank tancats a 31 de desembre de 2020, son molt satisfactoris, fet aquest que valorem positivament, però no pas pel que fa a la seva gestió, sinó perquè son fruït exclusivament de l’esforç de la plantilla.

Ens abstindrem als dos primers punts de l’ordre del dia per aquest motiu, però hem de manifestar la nostra reprovació i censurar com s’han obtingut aquests resultats, amb una manca de percepció de la realitat i sensibilitat mai vistes, i això sí que respon a decisions i gestions de la seva responsabilitat directa.

I no podem aprovar al punt 3er, atès que la gestió de l’administració de la Societat:

Primer.- Ha obligat a mantenir la capacitat de tota la xarxa comercial i obertes totes les oficines durant la totalitat de la pandèmia de la COVID19, que recordem, encara ens colpeja, emparant-se en un dèbil argument jurídic de servei essencial, quan constatem que el motiu principal era mantenir el servei per sostenir quantes més vendes millor, posant en risc la salut de plantilla i clients, en contra de les recomanacions de les autoritats sanitàries. La insuficiència de les mesures de conciliació familiar posades a l’abast de la plantilla de la xarxa ha creat alhora, un clima de malestar, d’incidències i sensació d’abandó mai vist en la nostra entitat.

Segon.- La plantilla no mereixem passar per un ERO salvatge i veure com es proposa retallar-ne multitud de condicions guanyades a pols durant les darreres dècades, i, al mateix temps, repartir dividends als accionistes, i duplicar, quan no triplicar, sous dels alts directius. La societat no ho entendrà mai això, com tampoc no entendrà cap abstenció o una decisió a favor del FROB i difícilment de la Fundació “la Caixa” com a socis de referència.

És així com encaren vostès el futur de CaixaBank? D’esquena als seus treballadors i a la societat a la qual ha de servir? No és, com es deia recentment, que vostès estiguin allunyats de la realitat: és que l’obvien de manera intencionada.

Tercer.- És veritat que el sistema bancari i financer requereix una profunda transformació, que ja fa temps que va iniciar. Tots ho sabem.

Però no, com sempre, destruint ocupació i reduint el sou de treballadores i treballadors.

Però no, a base de carregar-se la relació de confiança que ha de regir la relació amb els clients i la ciutadania.

No, a base de l’abandó de moltes parts del territori i municipis. Amb el tancament d’oficines arreu i la reducció de plantilla que comportarà, el servei quedarà seriosament afectat. Pensem de nou en la gent més gran, aquells exclosos de les noves tecnologies, persones, a qui devem ser on som avui, que tindran la seva oficina més propera a molts quilòmetres. Si hi ha beneficis mil milionaris, cal que una part es destini a evitar aquesta exclusió.

Per coherència votarem NO al punt 5è. Els treballadors i treballadores de CaixaBank no podem admetre que vostès s’apugin el sou i que els accionistes cobrin dividends, mentre hi hagi clients que veuen com CaixaBank abandona els seus municipis i territoris i acomiada de mala manera a bona part de la plantilla. Així no Sr. Gortàzar. Així no Sr. Goirigolzarri.

Votarem NO als punts:  – De reclassificació de la reserva de fons de comerç per fer-la disponible, per quan valorem que ha de mantenir-se en la competència d’aquesta Junta. – De reelecció de diversos Consellers, atès que no aprovem la gestió del Consell en el seu conjunt.

També votarem en sentit negatiu als punts 12è al 16è inclosos relatius a polítiques de remuneració de consellers i alts directius, i ens aturarem aquí, en el punt 16è : Es perpetua i incrementa la distància retributiva dels responsables de negoci respecte als treballadors, i es provoca així una desmesurada pressió comercial, derivada de la fórmula poc imaginativa d’aconseguir els beneficis exclusivament a base d’incrementar els ingressos per comissions per venda de productes no bancaris.

En relació al punt 17è, votarem NO perquè els acords no son interpretables: diuen el que diuen.

Votarem SI als punts 9è en tots els apartats i al 10è, per entendre que les modificacions proposades responen a adequació normativa i adaptacions estatutàries i reglamentàries.

Ens abstindrem en els punts restants 4rt., 7è i 18è.

Finalment, una breu reflexió:

Recordem que el fundador de l’entitat on vostès ocupen els més alts càrrecs directius deia: Les persones al cor, i la feina al cap. Potser sí que vostès han demostrat sobradament tenir el negoci al cap (que no la feina), però el que ja no tenen vostès és a les persones al cor. Ni als empleats, ni als clients, ni a la ciutadania.

I això sí que posa en perill la supervivència d’un llegat, d’una història i d’una trajectòria, que aquí i avui, totes les treballadores i treballadors de CaixaBank, volem continuar defensant.

Tots aquells que estimen aquesta empresa, no podem permetre llençar a la paperera de la història aquesta herència, quan això es fa per a crear monstres financers sistèmics i menys encara amb una participació pública creditora d’uns drets que ‘en algun moment’ caldrà retornar a la societat.

Moltes gràcies per la seva atenció.

 ——-

A CATALUNYA, la FEC. Ajuda’ns en la defensa d’un llegat imprescindible.