INTERVENCIÓ DE LA FEC A LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES DE CAIXABANK

(Et convidem a veure el vídeo de la intervenció telemàtica clicant aquest enllaç)

Sr. President, Sr. Conseller Delegat, senyors i senyores del Consell d’Administració, senyors i senyores accionistes, em dic Francesc Sabater i Margalef i parlo en nom propi i dels drets de vot delegats en virtut de la meva condició de Secretari General Adjunt de la Federació d’Estalvi de Catalunya (FEC), sindicat amb representativitat a CaixaBank. Concretament, aquests drets de vot delegats han estat un total de 557.099.

Malgrat el criteri d’alguns directius en el sentit que la Junta d’Accionistes no és el fòrum més adient per exposar qüestions laborals, enguany ho tornem a fer. I ho fem des del convenciment que aquesta Junta anual és l’única ocasió que té el Consell d’Administració i el conjunt d’accionistes, d’escoltar la veu dels empleats i empleades de CaixaBank.

Ens agradaria començar recordant la Junta de l’any passat, que va celebrar-se en un entorn força conflictiu. Amb un bon nombre de treballadors protestant a les portes d’accés i amb una contundent intervenció d’una plataforma sindical sorgida de la resistència contra una proposta d’ERO molt agressiva. Una junta on també, el Conseller Delegat va menystenir el nombre d’accions que representàvem. No vàrem tenir torn de rèplica per reprovar aquesta falta de respecte a tots els accionistes, independentment del percentatge del capital social que tenen.

I enguany també ens trobem davant d’una Junta gens convencional. La situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia de la Covid-19 ja va suposar la suspensió de la primera convocatòria prevista per al 3 d’abril i avui, estem celebrant la primera Junta General d’Accionistes de CaixaBank de forma exclusivament telemàtica.

Som conscients que estem davant d’una situació excepcional i per això votarem afirmativament als Punts 10è. i 11è. on es proposa modificar una sèrie d’articles dels Estatuts de la Societat i del Reglament de la Junta, amb la finalitat de preveure i regular de manera expressa l’assistència telemàtica mitjançant connexió remota en temps real.

Tanmateix, lamentem molt que, malgrat que sempre s’equipara CaixaBank amb una empresa capdavantera tecnològicament, no s’hagi pogut implementar també, un sistema que permetés fer les intervencions dels accionistes telemàticament en temps real. Sabem bé que, moltes d’aquestes intervencions són per valorar la gestió del Consell d’Administració i, ja siguin per felicitar-la com per reprovar-la, no és el mateix que les declami l’accionista a que les llegeixi un membre de la mesa.

D’altra banda, entenem que la possibilitat de participació telemàtica esdevindrà una fórmula complementària de participació en el futur. I diem complementària perquè de cap manera trobaríem encertat que aquesta fórmula esdevingués la prioritària. Amb el canvi de seu de Barcelona a València la participació presencial dels accionistes a la Junta va minvar fins a punts ben dramàtics. L’any passat no vàrem arribar al centenar. No voldríem que la consolidació d’una Junta d’Accionistes telemàtica fos el tret de gràcia a la participació dels accionistes i a la màxima transparència. Som molts els que volem viure en rigorós directe les exposicions dels diferents membres del Consell d’Administració, les possibles interpel·lacions i la preceptiva votació dels diferents punts de l’ordre del dia.

En relació a la gestió d’aquesta crisi sanitària sense precedents, volem fer avinent que ha agafat absolutament per sorpresa a CaixaBank. Serveixi d’atenuant, però, el fet que l’evolució i gravetat d’aquesta pandèmia ha superat les previsions de la gran majoria de països i governs del món. I és clar, també de les empreses.

En ser considerada l’activitat financera un servei essencial, molts empleats de CaixaBank varen obrir les oficines sense instruccions clares ni el material de protecció imprescindible. Som coneixedors que hi ha hagut millores significatives i que el teletreball ha possibilitat que molts empleats puguin seguir la seva activitat des de casa. Tanmateix, volem alertar que no seria encertat accelerar els processos per tornar a la normalitat, o com ara en diuen, la “nova normalitat”. I encara menys fer-ho prioritzant criteris de negoci per davant dels aconsellats per les autoritats sanitàries. No oblidem que la pressa és mala consellera i un escenari de retrocés pot esdevenir fatal, també pel negoci.

En un altre ordre de coses, volem manifestar que ha estat un encert, donades les circumstàncies, que tres del punts previstos per la convocatòria que s’havia de celebrar el 3 d’abril, hagin caigut de l’ordre del dia en aquesta convocatòria definitiva. Ens referim als que feien referència a l’aprovació del número màxim d’accions a lliurar del pla d’incentius, el lliurament d’accions a favor dels consellers executius i dels alts directius i l’aprovació de nivell màxim de retribució variable per determinats empleats. Ens estalviarem de votar-hi negativament com venim fent cada any. Llàstima que sí que s’ha mantingut el Punt 9è., relatiu a l’aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2020 a 2022 i al que, també enguany votarem NO.

Fa pocs dies, el nostre Conseller Delegat, Sr. Gortázar, deia públicament que el que estem vivint “és una oportunitat extraordinària per mostrar a la societat que la banca compleix un paper fonamental”. Explicava també que la banca s’està bolcant i que desitjava que la societat canviés la percepció, majoritàriament negativa, que es té del sector. Els treballadors i treballadores de CaixaBank no desitgen altra cosa, i els accionistes saben que també d’aquesta percepció positiva en depèn el futur pròsper de l’empresa.

Tanmateix, com en qualsevol gran organització, hi ha excepcions en tots els graons de l’estructura que generen situacions que suposen un dany reputacional molt difícil de remuntar. No ens cansarem de demanar que s’hauria de sancionar amb severitat a qui, fent ús de la seva autoritat, sigui el causant d’aquest dany. És un error colossal qualsevol iniciativa o acció feta prioritzant la visió de negoci en un entorn de crisi sanitària, econòmica i social de la magnitud que estem patint. Ni que siguin casos aïllats, fan malbé la bona feina de molts i fan molt difícil la tan desitjada percepció positiva de l’activitat financera i de qui l’exerceix.

A banda dels vots justificats anteriorment, ens abstindrem al Punt 6.2 que proposa el nomenament del Sr. Francisco Javier Garcia Sanz. I als Punts 7è. i 8è. doncs no considerem prou justificat un increment del 50% del capital social, i encara menys amb l’exclusió del dret de subscripció preferent. I també ens abstindrem al Punt 13è., perquè encara mai se’ns ha justificat perquè cal una votació consultiva sobre un informe anual de remuneracions ja decidides.

Votarem No al Punt 12è. perquè considerem que en cap cas els acords d’aquesta Junta són interpretables. En la resta de punts de l’ordre del dia, el nostre vot serà afirmatiu.

No volem acabar aquesta intervenció sense compartir un desig sincer: que aquest maleït virus desaparegui l’abans possible de les nostres vides. Així i tot, moltes veus autoritzades ens diuen que res tornarà a ser igual i preveuen escenaris molt complicats. Davant d’aquests mals auguris, desitgem que CaixaBank, sigui un exemple de sensibilitat i solidaritat amb els seus clients, amb els seus treballadors i amb la societat en general. Ens hi juguem “l’ànima”

Moltes gràcies a tots els que ens heu delegat les vostres accions i també a tothom per la vostra atenció.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *