Videos de la FEC

FEC – Junta General d’Accionistes 2015

Intervencció de la FEC a la JUnta General d’Accionistes 2015 de CaixaBank.
El model actual està retallant i retornant a temps pretèrits els avenços socials que semblaven consolidats, a més d’incrementar les diferències entre els directius “escollits” i el gruix dels empleats, pròpies de sistemes endarrerits pel que fa a qualitat i estabilitat social.
En aquest marc, assistim a la Junta General d’Accionistes per tal de posar de manifest que no estem d’acord amb aquest model.