REORDENACIÓ NEGOCI – Canvis a partir de l’1 de gener

De tots és coneguda l’alerta generada en les darreres setmanes per la circulació d’informació no prou contrastada en relació a la reordenació del segment de negocis.  Tot i que entenem que molts dels canvis previstos representaran noves oportunitats per a molts companys, és previsible que generin situacions compromeses per a altres, i en tot cas, lamentem que aquestes importants mesures no hagin estat prèviament acordades o consensuades amb els representants de la plantilla, per a poder dotar de totes les garanties a aquest important procés.

Encara queden per definir molts aspectes del desplegament d’aquesta reordenació de negoci i caldrà estar ben atents a les situacions particulars que es puguin generar. Seguirem d’aprop l’evolució del nou model i exigim a la Direcció el màxim respecte a la voluntarietat i la continuïtat de responsables d’oficines, gestors i empleats que es vegin afectats per aquestes noves mesures.

La implementació de tots aquests canvis està prevista l’1 de gener de 2023 i el seu desplegament durant el primer trimestre de l’any.

Resumim, a continuació, el contingut de la sessió informativa d’ahir mantinguda per la Direcció amb la representació sindical:

(A) Canvis en el model d’especialització – STORES MICROEMPRESES

Model actual:                     77 centres o Stores Negocis (Business)

Model a implementar:       65 nous centres STORE MIC + Reconversió de 24 Store Negocis 

 

 NOVES STORES MIC (MICROEMPRESES )

Dependència de la Direcció Comercial d’Empreses

Model Plantilla: Director/a – Sots-director/a –  gestors/es MIC – empleats/des

Règim horari: Horari Laboral Singular (HLS)

Negoci: Concentraran les microempreses actualment dins oficines de retail : Stores, Stores Negocis (Business)

Criteri de segmentació: Empreses micro (per volum i/o característiques d’assessorament i funcionament).

Classificació: Subjectes a classificació d’oficines general.

Consideracions:

1.- Concentració de Gestors MIC en nous centres STORE MIC:

Afectació a 590 GMIC actuals: El 80% estan actualment en règim d’Horari Laboral Singular en STORES O STORES NEGOCI (Business) i pel 20% de places restant s’oferiran noves vacants en Horari Laboral Singular, que previsiblement es convocaran la setmana del 7 de novembre. En aquelles Store Negocis que es reconverteixin a Store MIC, es mantindran majoritàriament les places actuals.

2.- Tots aquells GMIC en un radi de 25 km de les noves STORE MIC seran reassignats en aquests nous centres.

3.- Aquells GMIC que estiguin a una distància superior als 25km del seu nou centre STORE MIC mantindran el seu centre de presència actual (en les seves STORE actuals) però canviaran centre d’adscripció a la nova STORE MIC (de la que dependran jeràrquica, orgànica i funcionalment), prèvia convocatòria de vacant.

Volen recordar que qualsevol plaça o convocatòria a la que es concursi voluntàriament, implica un canvi en el centre de referència a efectes de mobilitat futura. És per això que exigirem a l’empresa que a efectes de mobilitat, es respecti el centre de referència actual.

4.- Les oficines STORE NEGOCIS (Business), que no siguin reconvertides a STORE MIC, es mantenen majoritàriament incloses com fins ara, a Retail de cada DT corresponent.

5.- S’està analitzant la creació d’un nou HUB de suport operatiu o de reforçar la plantilla de suport per als nous gestors i oficines MIC, però encara està pendent de definir.

6.- En relació als Gestors de Negoci que actualment treballen en Stores Negocis i que puguin veure’s afectats/des per una reconversió a STORE MIC, està previst que les seves carteres passin a una altra STORE NEGOCIS o STORE, sempre en un radi màxim de 25km.

(B) GESTORS SÈNIOR – Desplegament i redimensionament

Està prevista la creació de 450 places noves de consultors sènior i la incorporació a les carteres sènior de clients actualment en el segment de Banca Premier amb perfil baix d’inversió i que no requereixen de model d’assessorament actiu.

(C) Nova unitat de Negoci – DIGITAL IMAGIN

Es traspassaran a aquesta nova unitat 2,8 milions de clients 100% digitals, actualment a l’esfera d’Imagin cap a 103 oficines virtuals.

Creació de 2 nous HUB per a la gestió que es situaran a València, per ser una zona amb excedents de personal:

–          HUB de suport a gestions operatives dels clients (40 places aprox.)

–          HUB sales — de suport comercial als clients  (75 places aprox.) actualment gestionats en part per Now in Sales (Banca a distància)

Som plenament conscients que la reordenació dels diferents segments de Negoci respon a una necessitat de donar resposta a l’apropament i racionalització de l’activitat en vers un millor servei als clients. Però cal no oblidar que l’origen d’aquest deteriorament del servei a aquests clients es conseqüència de decisions errònies anteriors preses pels mateixos responsables de Negoci. Ens oposarem amb tota contundència, a que aquests canvis es facin novament a costa  de l’esforç, tensió, garanties i condicions de treball de la nostra plantilla.

A Catalunya, la FEC!

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *