LA FEC HA DIT SÍ A LA MILLORA DELS NOSTRES DRETS

Aquestes són les mesures més importants sorgides dels Acords signats aquest divendres passat i que representen millores significatives en els nostres drets laborals:

 

 • Un Pla d’Igualtat amb un objectiu d’assoliment de fins al 43% de dones en els equips directius.

 

 • Flexibilitat en l’horari laboral d’entrada i sortida de fins a 1 hora per a tots els centres.

 

 • Possibilitat de reduir jornada només dijous tarda en l’horari d’hivern per a guarda legal o tutela judicial qui tingui al seu càrrec a un/a menor de fins a 12 anys, sense que sigui exigible 1/8 mínim de reducció.

 

 • Ampliació del permís de defunció del cònjuge o parella de fet amb fills menors en comú de fins a 2 dies addicionals.

 

 • Regulació de poder gaudir de les vacances de l’any anterior fins el 31 de gener de l’any següent si per motius de conciliació no s’han pogut gaudir durant l’any en curs.

 

 • Prioritat d’elecció de vacances d’almenys dues setmanes en que es tingui el/la menor de 12 anys al seu càrrec, en cas de sentència o conveni regulador de divorci o separació.

 

 • Aplicació de l’ampliació del permís per naixement, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acolliment a l’altre progenitor diferent de la mare, adoptant, guardadora amb finalitat d’adopció o acollidora:
  • 3 dies naturals i 4 en supòsits de part múltiple o naixement de fill/a amb discapacitat.
  • A partir de l’1 de gener 2021: 6 dies naturals i 8 en supòsits de part múltiple o naixement de fill/a amb discapacitat.
  • A partir de l’1 de gener 2022: 10 dies naturals i 14 en supòsits de part múltiple o naixement de fill/a amb discapacitat.

 

 • Introducció com a prioritat en política de trasllats: les persones que es trobin en custòdia compartida amb sentència o acord i els afectats/des per violència de gènere.

 

 • Ampliació de la prestació anual per fills/es amb discapacitat. Si la discapacitat és igual a superior al 65% la prestació serà de 6.300,- € bruts l’any. I si la discapacitat és igual o superior al 33% i inferior al 65% serà de 5.150,- € bruts anuals.

 

 • Introducció de la figura del mediador com a mesura de solució de conflictes en casos d’assetjament sexual i/o laboral.

 

 • Acord de Desconnexió Digital i ús eficient del temps de treball:
  • Dret a no respondre a cap comunicació fora de l’horari laboral.
  • Prohibició enviament de comunicacions per qualsevol mitjà des de les 19:00 hores fins les 8:00 hores del dia laborable següent, ni caps de setmana o festius.
  • Dret a la desconnexió digital durant vacances, dies assumptes propis, caps de setmana, permisos, incapacitats, reduccions de jornada i excedències.
  • Per a les reunions de fora de la jornada laboral acotades per Acord, aquestes no es podran convocar amb finalització més enllà de les 18:30 hores.
  • Es posarà en marxa un circuit intern de denúncia on la RLT podrà comunicar casos d’incompliment o incidències.

 

 • Nou Acord de Cobertura de Baixes, amb un circuit intern de denuncia on la RLT podrà comunicar les incidències i els incompliments.

 

 • Nou Acord de Política inclusiva de les Persones amb Discapacitat.

 

 

 

 

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *