Junta General d’Accionistes de CBK: Delega el teu vot a la FEC!

El proper 6 d’abril se celebrarà la Junta General Ordinària d’Accionistes de CaixaBank. Enguany la FEC hi tornarà a participar per exposar la nostra visió de la situació de l’empresa, tant al Consell d’Administració com a la resta d’accionistes. Exposarem, amb la contundència necessària, què està passant a la nostra empresa, com valorem el seu recorregut i la seva projecció.

 

Enguany votarem NO al punt 10 (Lliurament d’accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat) i al punt 11 (Aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat). I ens abstindrem al punt 2 (Aprovació de la gestió del Consell d’Administració durant l’exercici tancat el 31.12.16), i al punt 14 (Votació consultiva sobre l’informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d’Administració corresponent a l’exercici 2016).

 

És per això que et demanem que deleguis la representació de les teves accions a la FEC i et proposem que deleguis el vot a favor del nostre company: Francesc Sabater Margalef (39859478H).

  • La forma més fàcil de fer aquesta delegació és a través de la Línia Oberta: (Valors / Operacions Financeres / Ordre del dia / Delegar o votar a distància / Seleccionar: 1- Expedient 2- Delegar / Opció: 1- La persona que indico 2- No vull donar instruccions de vot)
  • L’altra forma és omplir el document Targeta de Delegació (pàg. 5 de 7) indicant a l’apartat “Delego a favor de” el nom i NIF de la persona a qui es delega les accions, signar en el quadre de signatura del titular i tramitar-lo en qualsevol oficina de “la Caixa”.

 

En tots dos casos cal enviar una còpia d’aquest delegació a través d’un d’aquestes dos canals:

 

Et recordem que també poden delegar el vot els teus familiars i amics que siguin accionistes.

 

Comunicació FEC

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *