Jornada partida caixabanc FEC

Jornada partida per a 450 oficines. La FEC diu No!

Després de que el passat 5 de juliol va retirar-se un intent de la Direcció de canvi horari, que pretenia fer-se a l’empara de l’article 41ET, aquest 21 de juliol ha tornat a la càrrega presentant als sindicats una nova proposta d’Acord.