ESTAT NEGOCIACIÓ POST-VAGA 22JUNY. NOVA VAGA 29JUNY

SUPORT SENSE PRECEDENTS A LA VAGA DEL 22 DE JUNY

Gràcies a la resposta de la plantilla de CaixaBank a la convocatòria de vaga que ha estat històrica i el suport que ha atorgat a la representació dels treballadors, que no té precedents.

La plantilla ha enviat un missatge clar, transparent i nítid de suport; és el moment perquè la Direcció reflexioni i descarti definitivament les sortides forçoses, assumeixi la voluntarietat com a única premissa en les sortides i retiri les seves pretensions de retallades per a tota la plantilla de CaixaBank.

Avui s’ha rebutjat l’última proposta de la Direcció, que es manté en els seus tretze sense avanços reals cap a un acord. La seva avarícia i immobilisme ens aboca a mantenir les mobilitzacions i la vaga general prevista per al pròxim 29 de juny.

Tots els sindicats mantenim l’esquema de sortides proposat el 08/06/2021 i la realitzada ahir, tenint en consideració que tots dos esquemes han d’estar equilibrats per a ser equànimes.

A continuació et transcrivim la intervenció i resposta a de la Direcció.

PROPOSTA DELS SINDICATS

EXTINCIONS DE SORTIDA

Insistim en els 3 col·lectius que podrien dividir-se en diferents franges d’edat a la data d’extinció, amb data de sortida fins al 30.06.2023.

Proposem una prelació de sortida per col·lectius d’edat A-B-C.

Homologació de la Indemnització, en el seu cas, fins als 63 anys i CESS fins als 63 anys.

Voluntarietat.

Insistim a replicar els dos esquemes de sortida de l’ERO BANKIA 2018 i l’ERO CaixaBank 2019.

Generacions sense topalls.

RECOL·LOCACIÓ:

Excedència de grup CaixaBank.

Garantia de reingrés a partir dels 3 anys (en lloc de 12 mesos).

Possibilitat d’adhesió voluntària a aquest ERO i processos de sortides voluntàries que pugui haver-hi els pròxims anys.

AJUDA FILLS:

Retirar la proposta.

COBERTURA BAIXES:

Creació de 750 equips de suport addicionals als actuals per a cobrir les absències que actualment es cobreixen amb ETT’s.

EIC:

250 vacants amb reincorporació a 3 i 5 anys.

PLUS HORARI SINGULAR:

Retirar la proposta.

CONSOLIDACIÓ DE NIVELLS:

Retirar la proposta.

INCREMENT DE CUPOS, han d’estar vinculats a millores i contenció de l’impacte negatiu en la promoció vinculats a modificacions en acord STORE, InTouch, Classificació, Promoció GC i rurals:

RURALS

Definició entorn rural mantenim definició i en comissió de seguiment excepcionar els casos en els quals el concepte d’unitat poblacional superi el nombre d’habitants considerablement.

S1 mantenim 1300 clients actualment hi ha 300 oficines, acceptaríem increment fins a 360 de l’informe tècnic

S2, mantenim 1800 clients actualment hi ha 450 oficines, acceptaríem increment fins a 460 de l’informe tècnic

V, actualment 7% límit, actualment 205, acceptaríem fins a 327

Característiques comuns entorn rural

Horari atenció públic general. I atenció estable.

No poden penjar oficines V d’oficines S. Proposam que les V siguin oficines amb un màxim de 800 clients i es gestionin com a multioficines, fins a un màxim de 3, ateses per un càrrec que tindrà la retribució del d’una S1 o S2 en funció de la suma de paràmetres.

Afegim un plus de quilometratge com el d’Apoderats d’Equips de Suport per a compensar la mobilitat entre centres. Podran obrir dies alterns setmanalment.

Les oficines V podran penjar d’oficines classificades en el radi de 25km. La persona que l’atén haurà de ser com a mínim nivell XI.

Han de reforçar-se els equips de suport en l’entorn rural de manera proporcional als increments de contingent.

Store, Business Bank i Premier

 Han de ser un mateix model Store.

Les Business Bank i les Premier han de ser oficines classificades i no G.

El segon responsable d’aquestes oficines ha de poder ser Subdirector o GCII 2n Responsable en els termes establerts en la normativa general de classificació d’oficines i acord GC.

GC

 Tots els GCI passaran a GCII.

El còmput del temps transcorregut en cada nivell ha de comptar quan els GCI passin a GCII .

Quan un GC surt de la carrera de manera no voluntària per qualsevol motiu se li ha de computar el període transcorregut en l’última etapa si es reincorpora en menys de 24 mesos.

Sol·licitem 11.000 GC, això suposa un increment de 5.200, tenint en compte que s’incorporen milers de persones de Bankia que actualment gestionen carteres i que es demana un increment de contingent de Stores, aquesta xifra cobreix tots dos impactes en la carrera GC.

Sol·licitem que es creï la figura del GC Adjunt perquè es cobreixin les absències de llarga durada de les persones que gestionen carteres.

Per als GCII afegir el plus d’apoderament per a tot el que tingui poders.

INTOUCH

 50% de la plantilla ha de ser GCII.

Cupo 2.500 persones màxim.

Possibilitat de contemplar el Teletreball i Treball en remot per a InTouch.

Possibilitat de creació de nous centres o ampliació en aquelles províncies que no aconsegueixin els excedents proposats, per la diferència entre l’excedent i les sortides voluntàries.

CLASSIFICACIÓ

Eliminació de les G i les F.

Horari atenció públic 18.15 i laboral a les 18.30 els dijous horabaixa per a les oficines d’horari general.

CARRERA CENTRES D’EMPRESA

Negociació de carreres professionals per al col·lectiu d’empleats dels Centres d’Empresa.

PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA

Previsió social és un paquet i esperem les valoracions sol·licitades per a avançar en aquest tema.

ALTRES MILLORES

 Incorporar a la retribució flexible el rènting i la formació.

Protocol de Trasllats i Permutes.

Permís de visita mèdica.

Permís per a assistència a exàmens.

Regulació general del Teletreball.

Regulació pactada del registre horari.

…. I la Direcció, de tota aquesta proposta, tan sols admet el següent:

 

RESPOSTA DE LA DIRECCIÓ

RECOL·LOCACIONS

 Accepten la ultima proposta de la RLT, amb matisos.

El termini mínim de reincorporació seria de 5 anys, excepte en el cas d’ERO que seria abans.

CLASIFICACIO D’OFICINES

Retiren les propostes inicials de l’empresa quant a modificació dels períodes de consolidació i modificació del sistema de classificació d’oficines, remetent-se a futures negociacions.

CUPOS

Store

950 noves adscripcions.

InTouch

2900 noves adscripcions.

Oficines Rurals

 Rebaixen les noves obertures als següents números:

S1: 450

S2 : 500

Finestretes: 450

Gestors Comercials GCs

 Incrementar el numero a 6.400 dels quals 3.700 serien GC II.

Cobertura de vacants a través de ETTs

Proposen suspendre l’acord vigent fins a 31-12-2023.

ENFRONT DE LA COBDÍCIA I L’IMMOBILISME

 El #29JunyVagaCaixaBank

#TotsalaVaga

#TotsSomCaixaBank

#TotesSomCaixaBank

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *