ALERTA: El cobrament de les despeses de sepeli caduca

Sense informar enlloc dels terminis que tens, CaixaBank nega sistemàticament el cobrament de les despeses de sepeli de familiars quan ha passat més d’un any des de la data del fet que hi dóna dret. Aquest pagament especial està establert en el Capítol 15.1 de la Normativa Laboral (19.12.1989):

“En qualitat de benefici social o com a mesura assistencial, l’Entitat abonarà 1,15 pagues especials en el casos següents: Per defunció del cònjuge, fills i pares de l’empleat segons despeses i fins el màxim de d’1,15 pagues extraordinàries.”

 

A manca de regulació interna específica ni al Conveni Col·lectiu que ens és d’aplicació, l’empresa no paga les despeses emparant-se, fent una interpretació interessada, en la prescripció regulada a l’article 59.2 de l’Estatut de Treballadors:

“Si l’acció s’exerceix per exigir percepcions econòmiques o per al compliment d’obligacions de tracte únic que no poden tenir lloc una vegada extingit el contracte, el termini d’un any s’ha de computar des del dia en què l’acció es pugui exercir”

 

Per tant, recomanem:

  1. Comunicar a través del Portal de l’Empleat el més immediatament possible els fets que donen dret al cobrament de les pagues especials (naixement/adopció de fills/es, defunció de familiars de primer grau).
  2. Demanar sense demores el cobrament de la paga especial/despeses de sepeli, quan hi tinguis dret. Si encara no ha passat un any des de la defunció, estàs a temps de reclamar-les.

Hem demanat a Recursos Humans que s’incorpori un avís/advertiment destacat en totes les informacions que es posen a l’abast de la plantilla de la prescripció que apliquen en relació a aquestes beneficis socials.

No deixis que la manca d’informació institucional

et faci perdre un benefici al qual tens dret.

 

Comunicació FEC

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *