No a la discriminació de plantilles (“In Touch”, “Store”, “A”,…)

La FEC no ha signat l’Acord “In Touch”. Per què?:

  • NO volem contribuir als greuges comparatius ni a consolidar dos tipus de plantilla: l’elit que s’apunta a un horari singular i la resta (la majoria) que, ja siguin GC o no, també fan jornades partides sense cap tipus de compensació ni avantatge (plusos, acceleració de carrera, 4 dies més de lliure disposició, …). Tanmateix, entendrem que els “voluntaris afortunats” estaran satisfets.

 

  • És del tot incoherent pactar horaris singulars sense cap mecanisme de control de que es compleixen ni cap mesura de les proposades que contribueixi o faciliti el compliment de l’horari (apagada tecnològica, per exemple). Dificultar la conciliació hauria de ser una línia vermella per a qualsevol força sindical.

 

  • La Direcció diu que qui treballa més enllà del seu horari és perquè vol, no hi ha cap obligació ni ningú que obligui a fer-ho: JA HO SABEU, CAP RESPONSABLE PRESSIONA PER ALLARGAR LA JORNADA (no és un acudit).

 

  • Es deixa la porta oberta de bat a bat perquè la plantilla afectada (900) pugui ampliar-se sense limitació si s’acorda en una comissió de seguiment integrada només per la Direcció i els organitzacions sindicals signants. Estem radicalment en contra de que els acords es puguin modificar en aquestes comissions de seguiment sense la indispensable negociació amb totes les forces sindicals.

 

És especialment greu que, per legitimar aquesta discriminació, ens venguin unes “contrapartides” que no són tals i ja existeixen: CaixaBank sempre ha assumit la responsabilitat civil derivada de la relació laboral amb els/les seus/ves empleats/des i la racionalització d’activitats ja es va acotar a l’Acord Laboral de 17.07.2014, tot i que els incompliments no es sancionin com hem reclamat.

 

Comunicació FEC

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *