Circular Conjunta: Oficines A/Store

 

A la reunió del dia 30.03.2017, entre la part empresarial i social, i dintre de la Mesa de Negociació per a l’Acord Laboral d’Horaris Singulars en les Oficines A i STORE, els sindicats SIB, FEC, CGT, FORO-CIC i LAB-ELA, hem realitzat una intervenció conjunta en contra aquest Acord, ja que atempta contra els interessos de la plantilla de CaixaBank, i implica una minva en les condicions laborals i no respecta la conciliació laboral, familiar i personal.

Per tot això hem manifestat a la reunió que:

  • Necessitat de que hi hagi un control de gestió horària:

Entenem que aquesta negociació no s’ha fet des de l’òptica del sentit comú, doncs si del que parlem és d’horaris singulars, el primer que cal fer és complir el sistema de control horari que ja existeix i que és al pacte de l’any 1991, i que ja regula la flexibilitat horària. Per tant, és absurd parlar d’horaris singulars per a aquest model d’oficines, si no és regula correctament la jornada laboral, amb còmput diari i anual, d’acord amb la legislació vigent.

La plantilla de CaixaBank necessitem horaris racionals. I sabem que existeix prolongació de la jornada de treball, amb incompliments sistemàtics corroborats per una multitud de resolucions de diferents inspeccions de treball en diferents llocs de l’estat. Per a les nostres organitzacions sindicals, obrir la porta a la jornada partida suposa un empitjorament de les condicions laborals de la plantilla, ja que afecta directament a la conciliació laboral, familiar i personal dels empleats i empleades de la nostra empresa.

  • Obertura de 450 oficines A i STORE:

Un estudi de 14 oficines ens sembla ridícul i mancat de justificació, per avalar l’obertura de 450 oficines. No se’ns han facilitat dades on es reflecteixi el nombre de plantilla afectada. A banda dels empleats, també afectaria les carteres de clients i la distribució geogràfica d’aquest tipus d’oficines.

No creiem en la filosofia d’aquest model i ja sabem que les oficines satèl·lits són les grans perjudicades, en produir-se tancaments i integracions de diferents oficines, que són les que traspassen les seves carteres de valor a les oficines A i STORE i així justificar-ne la seva obertura. Les oficines satèl·lit que es mantenen sabem que han de suportar una càrrega addicional a causa de la manca de serveis, que demanen els clients i que no ofereixen les A i STORE, fet que provoca el no donar un bon servei i atenció al client, pilar fonamental del Pla Estratègic 2015-2018.

  • Voluntarietat:

Per a que la voluntarietat estigui garantida, cal modificar la normativa de faltes i sancions. El que patim habitualment és l’incompliment dels acords i pactes laborals signats a l’entitat i convertits, massa sovint, en paper mullat.

Per això exigim, d’una part recordar que hi ha un codi ètic, que no és un acord laboral, sinó directrius unilaterals per part de l’entitat, aprovat pel Consell d’Administració, i de l’altra, en cas d’incompliments o ignorància dels pactes i acords laborals, per part dels comandaments entremitjos o qualsevol altre empleat o empleada, cal que hi hagi una normativa de faltes i sancions que estipuli un règim disciplinari clar.

  • Discriminació de la resta d’oficines:

Tots som coneixedors de que s’estan negociant compensacions econòmiques per a la plantilla d’aquest tipus d’oficines A i STORE. Creiem que hi ha un greuge comparatiu respecte a la resta del personal de les oficines estàndard, que també treballen més enllà de la seva jornada laboral sense percebre cap compensació. També considerem que, amb l’obertura d’aquest tipus d’oficina, s’amortitzen molts càrrecs i responsables d’oficina amb el consegüent estalvi de costos per part de la Direcció. Per tant, exigim que torni a entrar en vigor un pacte d’integració d’oficines, que reguli aquest greuge comparatiu. Aquí es posa de manifest de forma MAJÚSCULA, la necessitat d’un registre de jornada.

  • Negociació de matèries d’altres pactes:

Les nostres organitzacions sindicals no estan a favor de barrejar pactes, ja que no ens sembla correcte i pensem que es tracta d’una cortina de fum per a desviar l’atenció de l’essència real de l’acord que volen signar. Algunes qüestions, com ara les mesures de Riscos Psicosocials, no són mercaderia per negociar atès que hi ha una sentència molt clara al respecte, així com les resolucions de la Inspecció de Treball. La possibilitat sobtada d’accelerar el retorn dels mobilitzats com a moneda de canvi ens sembla, com a mínim, un signe clar de l’habitual manca de voluntat de la Direcció de solucionar els problemes de les persones. La resta de pactes com el de Gestors de Clients, el futur de la nostra entitat, pensem que cal negociar-los amb la serenitat i professionalitat que la plantilla mereix. No entenem com temes com ara la Classificació d’Oficines, les Carreres Professionals (a més de les CGs) i el Protocol d’Igualtat, el 22 de desembre passat va quedar clar per part de la Direcció, la seva voluntat de constitució de sengles taules negociadores però, tot i que eren temes urgents…, ara s’ajornen fins el primer trimestre de 2019.

Potser aquest ajornament es deu al fet que la Direcció vol esperar el resultat de les properes eleccions sindicals i, amb una majoria sindical afí als seus desitjos, aconseguir uns acords laborals regressius per a la plantilla.

  • Estem en complet desacord en augmentar les oficines V i S-1:

Ens sembla que darrere d’aquest augment urgent d’aquestes oficines es troba la idea de l’entitat d’integració o tancament d’un nombre indeterminat d’oficines al voltant de la creació d’oficines A i STORE.

  • Absència de documentació i mala fe en la negociació:

Des del començament d’aquesta Mesa de negociació, hem sol·licitat la informació següent i no se’ns ha facilitat com cal. És per això que qüestionem la bona fe de la Direcció en aquesta negociació, on es pot apreciar una reestructuració encoberta de la xarxa comercial:

– Distribució geogràfica d’oficines, plantilla afectada pel projecte i carteres de clients. En definitiva, el dimensionament de la plantilla i la cartera de les oficines.

– Estalvi de costos que es produiria si totes les oficines tanquessin a les 15 hores exceptuant la tarda del dijous.

– Programa de descapitalització d’oficines “satèl·lit” en l’entorn immediat de les oficines A i STORE, actuals i futures.

– Pròrrogues de l’Acord inicial d’oficines A i STORE, i el seu contingut.

 En definitiva, les nostres organitzacions sindicals demanem a la Direcció un estudi més detallat de les oficies A i STORE, ja que intuïm una gran celeritat en l’apertura d’aquest tipus d’oficines. I les presses, ja se sap, no son bones.

 

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *