Circular Conjunta – Avaluació de Riscos Psicosocials a CBK: Tard i malament

 

Riscos psicosocials, et sonen?

Segons l´Agència Europea per la Seguretat i Salut en el Treball són, entre d´altres, els derivats de:

  • Càrregues de treball excessives
  • Exigències contradictòries i manca de claredat de les funcions del lloc de treball
  • Manca de participació en la presa de decisions que afecten al treballador i manca d´influència en la manera en què es desenvolupa la feina
  • Gestió deficient dels canvis organitzatius, inseguretat al treball
  • Comunicació ineficaç, manca de recolzament per part de la Direcció o els companys
  • Assetjament psicològic i sexual, violència exercida per tercers

D´on venim?

Portem més de 6 anys intentant buscar un consens, denunciant en les diferents Inspeccions Provincials de la Seguretat Social, existint dos sentències judicials, diversos requeriments de la ITSS, inclús alguna proposta de sanció per no deixar participar a la RLT (Representació Laboral dels Treballadors) en el procediment i repetides reunions del Comitè Únic de Seguretat i Salut Laboral (CUSSL) amb la Direcció sense que avancem en res per la postura immobilista de l´empresa.

On estem?

La Direcció de CaixaBank posa en marxa l’avaluació de riscos psicosocials imposant el Mètode RED-WONT amb oposició unànime, a aquest mètode, de la RLT i el desacord de la Inspecció de Treball de Barcelona. Essent una mica mal pensats… la conclusió serà que no existeixen aquests riscos?

Senyors de la Direcció, els sindicats signants d’aquest comunicat, exigeixen, perquè així ho obliga la Llei, l’avaluació dels Riscos Psicosocials amb un mètode fiable, constrastat i acceptat per totes les parts.

No juguin amb la salut del seu principal actiu: la Plantilla. 

 

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *