PRESSIONS AL COL·LECTIU DE RISC?

Des de la FEC volem donar suport a les persones treballadores que treballen i continuen adscrites al col·lectiu de risc.