Les nostres propostes per a l’aplicació del Conveni.

Aquests dies s’està negociant l’acord d’aplicació a CaixaBank del Conveni 2015-2018. La FEC ha proposat:

  1. El compromís inequívoc d’incorporar a la normativa de faltes i sancions, com a falta greu, l’incompliment de pactes i acords laborals per part de responsables de l’empresa.
  2. Un control horari real, que permeti registrar les hores de treball realitzades, el manteniment de la informació durant tot l’any, l’accés a les dades dels saldos horaris, la comunicació mensual a la representació laboral, … Fa més de vuit anys que s’està incomplint la Disposició Addicional Tercera del Pacte d’aplicació del Conveni 2007-2010 a CaixaBank, que ja parlava del sistema de registre del control horari.
  3. La ratificació explícita de l’article 93 del Conveni fins l’any 2018: manteniment de l’actual sistema de classificació d’oficines i complements de lloc de treball.
  4. La vigència, sense modificacions, dels pactes de GC’s, equips de suport i altres de naturalesa semblant, durant tot el període de durada del conveni.
  5. Un nou Pacte d’Igualtat i Conciliació, la negociació del qual està suspesa fa mesos, que incorpori els permisos recollits en el Conveni i que millori els pactes existents a CaixaBank.
  6. En relació als préstecs d’empleats, a banda d’avançar en les millores fins ara proposades, crear una comissió paritària per tractar i resoldre els casos d’endeutament més complexos.
  7. Finalment, proposem la implementació del vot electrònic ja per a les properes eleccions sindicals (2018). No és tolerable que, al segle XXI i en un entorn de retallades salarials sistemàtiques, es destinin tantíssims recursos humans (unes 2.000 persones) i materials, durant tota una jornada, a un procés de votació obsolet. Aquesta proposta depèn en gran mesura de la voluntat de totes les forces sindicals i, per tant, les convidem a sumar-s’hi sense reserves.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *