Què està passant amb la negociació d’horaris especials i desvinculacions?

El dia 31 de maig se’ns va notificar que s’obria el període de negociació de modificació substancial de las condicions de treball a l’empara del que disposa l’article 41 de la “Ley del Estatuto de los Trabajadores”.

La primera reunió d’aquest període va ser el dia 7 de juny. La RLT va rebutjar tramitar-ho per aquesta fórmula i va proposar fer-ho per la via de l’acord laboral, com sempre. La Direcció va demanar, però, tenir una nova trobada per presentar l’informe tècnic justificatiu de la seva proposta. Ateses les complicades agendes de les diferents parts implicades s’acordà que es faria el dia 17 de juny.

El dia abans, 16 de juny, es desconvoca la reunió per “razones organizativas” i “sine die”. Sembla ser, però, que el rerefons d’aquestes raons és no disposar, encara, de l’informe tècnic justificatiu definitiu.

La FEC es pregunta:

  1. Com es pot instar l’inici d’un període de negociació tant rellevant sense tenir enllestit l’informe que el justifica?
  1. Com pot ser que després de més de 20 dies encara no hi hagi data per a la propera reunió?
  1. Es pot jugar així amb la plantilla atesa la incertesa i el neguit que genera un tema d’aquest abast?

A la FEC estem convençuts de que el què està passant no és en absolut transparent i exigim que, a més d’una concreció immediata dels motius reals que cadascú tingui per haver-ho aturat, es desestimi formalment el procediment. No entendríem que s’allargués aquesta “calma tensa” i que després aparegui un “consens sobrevingut” majoritari, que justifiqui signar sí o sí abans del dia que, com acostuma a passar, probablement tenen prefixat. Pot ser que, com en d’altres ocasions, s’estigui negociant a l’ombra?

Nosaltres creiem que, davant de la impossibilitat d’arribar a un acord sobre horaris en el marc del Conveni, CaixaBank força aquesta negociació per assolir el seu objectiu de desregulació horària. La FEC valora que no podem parlar de modificacions en els horaris d’atenció al públic, sense implementar, d’una vegada per totes, el registre horari personalitzat, transparent i a l’abast d’empleats i de sindicats. Cal saber exactament quantes hores “regalem”.

Esperem tenir notícies aviat d’una nova reunió, en la que la Direcció renunciï a negociar a l’empara de l’article 41. La FEC no afavorirà que la Direcció pugui aplicar cap mesura unilateral i encara menys si aquesta mesura afecta a la conciliació de la vida personal i laboral.