ENCALLATS…

Ahir va tenir lloc la 6a. Reunió de la Mesa de Negociació de la Reestructuració/ERO. La Direcció va lamentar que no s’estava avançant com preveia. Potser si tota la informació, que han donat en comptagotes, s’hagués facilitat des de l’inici, que ja la tenien, segur que s’estaria avançant a un altre ritme.

En aquesta reunió ens van facilitar la previsió d’oficines “Store i “Business” (700 i 100 en total) per províncies a tenir operatives abans de 2021, així com les oficines susceptibles de passar a S1. La Direcció ens ha demanat tractar aquesta informació de forma confidencial i per lleialtat institucional no la publiquem.

Davant d’una negociació força encallada, la FEC hem insistit en quines són les nostres línies vermelles:

 • Les mesures proposades per incentivar les sortides voluntàries són insuficients del tot per aconseguir-ho. La gasiveria desmotiva i potser és aquesta la finalitat última per justificar, després, les sortides forçoses a un cost força menor. NO les acceptem!
 • El model de classificació d’oficines proposat té prou entitat per sí mateix com per ser objecte d’una negociació independent. Per tant, la FEC ha demanat que es retiri d’aquesta Mesa.
 • Sobre horaris hem reiterat, com fem des de fa anys, que no té cap sentit acordar horaris singulars i/o flexibles sense el mecanisme de control de compliment del que s’acorda. Ja sabem que hi ha comandaments que re-interpreten com els convé el que es pacta i la flexibilitat muta fàcilment en elasticitat. Ja ho vàrem manifestar en la negociació dels acords “Store” i “InTouch”, que no vàrem subscriure.
 • Hem demanat, també, una proposta que permeti la desvinculació voluntària del grup de plantilla de més edat, especialment de la província de Barcelona. El relleu generacional i el foment de l’ocupació és, a més d’una obligació, una necessitat per garantir el futur de CaixaBank.

Lamentablement, també en aquesta reunió, la Direcció va mantenir-se en les seves posicions d’inici: tot va en un paquet i les sortides que no es cobreixin amb “voluntaris” seran forçoses.

Tot fa pensar que no estem davant d’una negociació com les que hem conegut històricament, però no abandonarem. Volem intentar que, enraonadament, es recuperi aquell esperit de voler arribar realment a un acord que permeti compaginar la voluntat de la Direcció amb el respecte i un tracte just a les persones que aguanten cada dia la pressió del negoci. La FEC no accepta cap sortida que no sigui voluntària, ni tot aquest “paquet” de mesures que atempten greument a les nostres condicions laborals.

AMB LA FEC, CAP PAS ENRERE !!!

ES BUSQUEN “VOLUNTARIS”…

Ahir va tenir lloc la 5a. reunió de la Mesa de Negociació de la Reestructuració/ERO. CaixaBank va concretar algunes de les condicions perquè les sortides i les mobilitats siguin voluntàries (resumides més avall). Estem convençuts que aquest és el punt d’arrencada i que la Direcció està disposada a modificar-ne alguna perquè es pugui justificar un acord més endavant. Recordem que no està prevista cap sortida a Barcelona, 66 a Girona, 50 a Tarragona i 49 a Lleida.

La FEC valora que les condicions exposades no conviden, de cap manera, a acceptar l’oferiment voluntàriament.

Nosaltres hem tornat a reclamar que se’ns justifiqui:

 • Com es calculen les persones que sobren a cada província.
 • Quines oficines s’han de tancar i on.
 • Quines són les noves Store i on.
 • Quines oficines volen convertir en S1 i on.
 • El desglossament del Ràtio d’Eficiència.

Si hi ha bona fe i transparència, aquestes dades són imprescindibles per creure’ns que calen les sortides i mobilitats que la Direcció considera que s’han de produir en qualsevol cas.

Després dels resultats publicitats, costa molt d’empassar la necessitat imperiosa de la reestructuració que planteja l’empresa. Per fer “pedagogia” cal ser pedagog i si estem dirigits per pedagogs, potser aquest és el motiu pel qual es proposen segons quines mesures.

Les condicions que ha proposat la Direcció són:

 • Indemnitzacions i condicions de les EXTINCIONS VOLUNTÀRIES: Grups A i B 50% del Salari Regulador (SR), descomptant la prestació d’atur i des de la data d’extinció del contracte.
Grup Any Naixement Import Altres
A 1961 o abans 50% SR fins els 63 anys Conveni Especial SS fins els 63 anys
1962 50% SR fins els 62 anys Conveni Especial SS fins els 63 anys
1963 50% SR fins els 61 anys Conveni Especial SS fins els 63 anys
1964 50% SR fins els 60 anys Conveni Especial SS fins els 63 anys
B 1965 i 1966 50% SR de 5 anys Conveni Especial SS fins els 60 anys
C 1967 o posterior 33 dies per any treballat Màxim 24 mensualitats
 • Les sortides que no es cobreixin voluntàriament, fins les 2.157 previstes per la Direcció, serien forçoses. En aquest supòsit, les condicions serien: 30 dies per any treballat amb un màxim de 22 mensualitats.
 • Calendari: Les adhesions s’haurien de fer durant el primer semestre de 2019 i s’aplicarien fins el 31.12.2020 en funció de les necessitats de l’empresa, tant per a les extincions com les mobilitats.
 • Mobilitats voluntàries: Proposen una compensació única de 5.000,-€ si és superior a 100 Km. i no suposi un acostament al domicili.

La FEC ha reiterat el rebuig a la proposta de la Direcció del nou sistema classificació d’oficines que, entre altres, pot ser un cau d’arbitrarietats en les possibilitats d’evolució professional.

Pel que fa als horaris continuem defensant que, abans de parlar-ne, cal un sistema de control horari que permeti verificar que s’acompleixen els que s’acorden.

No podem perdre de vista que estem encara a la primera fase de la negociació. En aquesta fase la Direcció ens explica quines mesures considera necessàries pels seus propòsits. I les exposen sense que els tremoli la veu i sempre acompanyades d’informes amanits per l’ocasió. La fase més dramàtica és aquella en la que algunes forces sindicals (sempre acostumen a ser les mateixes) entren en el regateig d’aquests màxims proposats per la Direcció.

Tant de bo ens equivoquem i en aquesta ocasió, tota la representació sindical ens mantinguem ferms i units davant d’aquest intent de reestructuració injustificable.

AMB LA FEC, CAP PAS ENRERE !!!

 

I LES SORTIDES? I L’HORARI? I LA MOBILITAT?

Ahir va tenir lloc a Madrid la 4a. reunió de la Mesa de Negociació de la Reestructuració/ERO. Davant la nostra sorpresa, la Direcció només ha aprofundit en la seva proposta de Classificació d’Oficines.  

 

Es mantenen els dos models proposats d’inici: Banca Particulars i Centres d’Empreses. Abans de concretar més aquests models, la Direcció ha volgut fer un aclariment en relació a la mesura d’horari laboral singular flexible (les 100 tardes): Afectaria a tots els gestors de la xarxa d’oficines, és a dir, GC d’oficines estàndard, Store, Business, Centres d’Empreses i Assessors de Banca Privada.

 

BANCA PARTICULARS

 

Proposen quatre categories: Les variables per classificar serien el Volum de Negoci (VN) igual o superior a 25 MM d’euros i el Marge Ordinari (MO) igual o superior a 0,5 MM d’euros. Només entraran en les tres primeres classificacions les oficines que acompleixin aquests dos paràmetres. La resta s’integrarien en la categoria D. A excepció de les actuals “S” que seria la Direcció qui decidiria la seva classificació.

 

S’establiria una classificació provisional en funció de la fórmula següent: 72% del VN + 28% del MO. Un cop establerta aquesta classificació, simultàniament s’haurien de complir els següents paràmetres:

 

 • Oficines A: VN =+ 265 MM €        MO =+ 3,2 MM €
 • Oficines B: VN =+ 70 MM €          MO =+ 1,1 MM €
 • Oficines C: VN =+ 25 MM €          MO =+ 0,5 MM €

 

 • Les oficines de categories A, B, C i D tindrien Director. Només les oficines A i les oficines B i C que sigui 5 o més empleats també tindrien Sotsdirector.

 

 • S’eliminaria la figura del GCII 2n. Responsable.

 

 • El nivell mínim d’un Director seria el VII en tots els casos.
 • El nivell final d’un Director seria:
  • A: III
  • B: IV
  • C: V
  • D: VI 

 

 • El nivell mínim d’un Sotsdirector seria el XI en tots casos.
 • El nivell final d’un Sotsdirector seria:
  • A: VI
  • B: IX
  • C: X                    

 

La consolidació de cada nivell immediatament superior, tant de Directors com Sotsdirectors, requeriria un període de 3 anys.

 

Desapareix l’actual Plus Funcional. Qui actualment el cobri passaria a ser un plus “ad personam”  absorbible per canvi de nivell i/o pel nou plus Despeses de Gestió i Representació. L’import d’aquest nou plus seria:

 • Directors A:     9.318,-€ bruts anuals
 • Directors B:     5.962,-€
 • Directors C:     3.704,-€
 • Directors D:     2.000,-€

 

 • Sotsdirectors A:     5.670,- €
 • Sotsdirectors B:     De 2.000 a 3.606.- €
 • Sotsdirectors C:     1.500,- €

 

 

CENTRES D’EMPRESES

 

Proposen tres categories: A, B i C. S’establiria una classificació provisional en funció de la fórmula següent: 72% del VN + 28% del MO. Un cop establerta aquesta classificació, simultàniament s’haurien de complir els següents paràmetres:

 

 • Oficines A: VN =+ 770 MM €        MO =+ 11,5 MM €
 • Oficines B: VN =+ 330 MM €        MO =+ 5 MM €
 • Oficines C: La resta

 

 • Totes el Centres d’Empreses tindrien un Director de Centre.

 

 • El nivell mínim d’un Director de Centre d’Empreses seria el VII en tots els casos.
 • El nivell final d’un Director de Centre d’Empreses seria:
  • A: III
  • B: IV
  • C: V

 

La consolidació de cada nivell immediatament superior, requeriria un període de 3 anys.

 

El Plus de Funció de Director de Centre d’Empreses seria de 6.782,-€ bruts anuals per a qualsevol categoria de centre.

 

 

I LA FEC? QUÈ EN DIU DE TOT PLEGAT?

 

 • La Direcció manifesta des de l’inici que vol negociar totes les mesures com un paquet. No entenem, de cap manera, com en la reunió d’ahir es va centrar únicament en detallar la seva proposta d’un nou criteri de classificació d’oficines.

 

 • Aquesta proposta, ja sigui analitzada individualment, o en combinació amb les altres mesures anunciades i que encara no han estat desenvolupades, és una amenaça directa al sou dels empleats. I especialment, a la promoció professional i al salari associat a aquestes promocions.

 

 • La FEC insisteix en que aquesta proposta de classificació tan agressiva no està justificada. La nostra plantilla no s’ho mereix.

 

Amb la FEC, CAP PAS ENRERE !!

REESTRUCTURACIÓ INJUSTIFICABLE!

Ahir, 24 de gener, va tenir lloc el 3r. “assalt” del combat en relació a la “Reestructuració” (o l’ERO). La Direcció ha detallat una mica més les mesures plantejades en l’anterior reunió:

Sortides: CBK es manté en les 2.157 sense aclarir res de les condicions.

Classificació d’oficines: Dos models: un per als Centres d’Empresa i un altre per a la resta. Tres categories de classificació:

 • Oficines A:      10%
 • Oficines B:      40%
 • Oficines C:      50%
 • Oficines D:      Totes les no classificades (les unipersonals i totes aquelles que no compleixin un mínim de volum i marge ordinari)

Les variables per determinar el nivell seran volum de negoci i marge ordinari.

Consolidació de nivells: Des de nivell VII (mínim en el cas de directors), un salt de nivell cada tres anys fins a consolidar el que li correspongui a l’oficina.

Càrrecs: Desapareixen els Sotsdirectors i GC 2n. Responsables de les oficines de menys de 5 treballadors.

Plusos: Desapareix l’actual Plus Funcional i se’n crea un altre de nou que substituirà les actuals Despeses de Gestió i Representació.

Oficines “Store” i “Bussines Bank”: Ampliar a 800 amb les condicions actuals.

Oficines S1: Eliminar la limitació del nombre d’aquestes oficines i flexibilitzar el model. La Direcció podrà decidir quines oficines serien susceptibles de ser considerades S1 sense les limitacions actuals. : Ampliar la plantilla de 900 a 2.000 amb les condicions actuals.

“InTouch”: Ampliar la plantilla de 900 a 2000 amb les condicions actuals.

Horari d’oficines No Store: Ampliació de tardes en horari d’hivern: la plantilla cobriria també la tarda dels dimarts. Una part de la plantilla treballaria els dijous, i la resta els dimarts. L’horari d’hivern passaria de 7 mesos a 9 mesos i mig.

Horari Gestors Comercials: Implementar un horari laboral singular flexible de 100 tardes autogestionades a l’any (quasi bé el 50% de totes), a canvi de 4 dies de lliure disposició i 11 € per àpat. Això no hauria de suposar l’ampliació de la jornada anyal.

Mobilitat geogràfica: Encara per definir, però no seria d’abast general i permanent doncs estaria acotada a l’àmbit d’aquest procediment.

I la FEC? Què en diu de tot plegat?

 • Valorem que la reestructuració plantejada és del tot injustificable. Com en d’altres ocasions l’informe tècnic que presenta la Direcció és clarament tendenciós.
 • L’empresa no ha aclarit com seran les mesures extintives que afectarien als 2.157 que haurien de marxar de l’empresa. Recalca que aquestes sortides serien voluntàries… en cas que es compleixin els seus objectius.
 • A Catalunya:
 • Es plantegen 164 sortides (un 7,6% del total). I, per descomptat, de la província Barcelona no se’n va ningú.
 • Acumulem el 31,4% de les oficines que es pretenen tancar (249). Per tant, concentrem la major part de pèrdua de possibilitats de promoció futura per a molts/es i incrementem la pressió de clients per acumulació en les que queden.
 • Cal tenir present, també, que el 24% de la xarxa d’oficines de Catalunya està en municipis de menys de 10.000 habitants.
 • En aquestes alçades de la negociació sembla clar que l’ERO anunciat no és més que una cortina de fum per implementar tota una sèrie de mesures relacionades amb la classificació d’oficines, els nivells professionals, els models d’oficina, l’horari i la mobilitat geogràfica.
 • La FEC manifesta que farà front a totes aquestes amenaces, que significarien un nou retrocés en les nostre condicions laborals i la tan preuada conciliació. Una plantilla líder en productivitat que fa de l’entitat la capdavantera en beneficis no es mereix aquest maltractament.
 • Convidem a totes les altres forces sindicals a fer un front comú davant les pretensions de la Direcció. Només amb la màxima unitat podem aturar-los. És una invitació sincera tot i que, si tenim en compte experiències anteriors, ens temem que aviat algun dels sindicats comenci a cedir.

Amb la FEC, CAP PAS ENRERE !!

L’HOME DEL SAC

Avui CaixaBank ens ha presentat als sindicats l’informe tècnic provisional que, sobre el paper, justifica les mesures de reestructuració i les modificacions de condicions de treball que té intenció d’aplicar.

Ara podríem entrar a relacionar les propostes que la direcció ha posat damunt la taula. Però no ho farem. I no ho farem per dos motius:

 • El primer és que tots els sindicats, amb els representants de l’empresa, hem acordat que aquesta primera proposta, del tot provisional, era confidencial. Lamentablement, quan encara no havia acabat la reunió, un sindicat ha fet circular les mesures que s’hi plantejaven a través de les xarxes socials. A la FEC complim els compromisos que s’acorden entre tots en una mesa de negociació.
 • El segon motiu és perquè estem més que tips de negociacions fonamentades en la tècnica del regateig. Ens ha semblat un disbarat el que ha proposat la Direcció i també per això no volem donar-hi cap ressò. Ja sabem que l’estratègia de sempre és atemorir la plantilla (amb la miserable complicitat d’alguns sindicats) i quan s’acaba pactant el 50% de les pretensions inicials, algunes forces sindicals ho venen com un èxit. Estem davant d’una nova negociació que s’enceta amb gran “indignació” compartida per tots els sindicats davant les pretensions desorbitades de la Direcció. Però després… l’experiència ens demostra que a cadascuna d’aquestes negociacions hem perdut un llençol. I en aquesta, és molt possible que perdem tot l’aixovar.

Amb la FEC, CAP PAS ENRERE !!

“UNILATERALITAT” DE LA DIRECCIÓ.

Últimament, a la nostra Direcció, en un repunt de vanitat sense parangó, li agrada oferir titulars. Potser així dissimula el desastrós i erràtic comportament de la seva acció. L’últim “postureig”: convocar la representació legal dels treballadors per a no dir res concret, però forçar la màquina.

Dijous dia 10 de gener. Primera reunió improductiva de l’any. Ni una dada de perquè i com es pensa dur a terme la tant esbombada reestructuració de plantilla. Recordem que, l’art. 51 de l’Estatut dels Treballadors, en què s’empara la Direcció per a l‘inici de negociacions, demana que l’empresa posi sobre la taula, d’entre moltes altres coses, nombre de treballadors afectats i categoria professional.

Anem al gra, Srs. de la Direcció, la plantilla no entén d’acomiadaments en el millor exercici de CaixaBank de la història, així com tampoc ho entendrà l’opinió pública.

Mentrestant la nostra Direcció Comercial, que sembla viure en una realitat paral·lela, desconnectada i aliena a les preocupacions reals de la seva plantilla, continua amb els seus “road shows”, deixant anar perles com “l’entorn del 2019 serà molt complicat… però també apassionant”.

Esperem que el premi a “l’exercici excel·lent” (i ja en van uns quants), no sigui un ERO. Per si de cas, la FEC es mantindrà ferma en els seus compromisos electorals:

 • Compliment dels Acords (en aquest cas especialment els de 25.04.2012 i 17.07.2014)
 • DVIs al 80%
 • Garantia de voluntarietat i negociació pactada pel que fa a la mobilitat i canvis de condicions substancials de les condicions de treball.

Amb la FEC, CAP PAS ENRERE !!!