PURGA I FÍSICA QUÀNTICA !!

Els companys de CCOO acaben de descobrir que quan un mateix quilòmetre és recorregut per un empleat del Banc de Santander… només té 666 metres! Això els ha permès signar un ERO amb mobilitats de 75 Km, fet que a CaixaBank era un límit infranquejable. Per entendre’ns, al desplaçar-se 75 Km, els companys del Santander només recorreran 49.950 metres, és a dir, encara menys que els nostres 50 Km.

No tenim altre remei que donar la nostra calorosa felicitació i aplaudiment sincer als companys de CCOO per la seva contribució a la ciència.

És clar que aquests 50 metres de diferència” els han portat a signar indemnitzacions per extincions més baixes que en l’ERO signat a CaixaBank. Però clar, l’avantatge quàntic allí és enorme

En relació a les condicions econòmiques de les mobilitats, els avantatges quàntics també són evidents i així s’ha acordat que “en quan a les indemnitzacions per mobilitat geogràfica el banc pagarà 0,19 euros per quilòmetre. Entre 26 i els 50 Km el pagament de mobilitat durarà un màxim de quatre anys i inclourà un pagament de 2.500 euros. Entre els 50 i els 75, el límit serà de cinc anys i el pagament de 3.500 euros. Els sindicats, de fet, han aconseguit que al final es limiti la mobilitat a 75 Km.”

I la famosa “purga” sembla que ha desaparegut absorbida per la força gravitacional d’un potent forat negre i fins i tot s’ha esfumat del vocabulari de les seves circulars. Encara que en aquest cas doni absolutament igual que, si no es cobreix l’expedient amb voluntaris, la direcció podrà assenyalar a qui vulgui per menys valoració en l’avaluació de la seva feina o menor polivalència funcional. Quina petitesa preocupar-se per aquestes nimietats…

És de justícia donar la més sincera enhorabona als companys de CCOO, així com reconèixer que són l’avantguarda del sindicalisme quàntic, la guia i la llum per a tots nosaltres.

QUE VE EL CCOO !!!

És ben veritat allò que es diu: “Mentre la veritat es posa el mitjons, la mentida ja ha donat la volta al món”. Però també és ben cert que “s’agafa abans un mentider que un coix”. I així ens veiem aquests dies amb CCOO.

Els “purgants” estan fent el millor que saben: fer por. Al final ens haurem de creure allò de “Que ve el CCOO!”. Sembla que no els fa respecte res i arriben a dir que l’empresa mai va estat disposada a posar en marxa un ERO forçós, que anaven de “farol”.

Sí, són molt valents quan l’aposta es paga amb els diners dels altres. Només has de preguntar-li al delegat de CCOO: Si no haguéssim arribat a un acord, t’haguessin acomiadat a tu o als que no som delegats? No s’hi val a fer el valent amb el lloc de feina dels altres!

I després passa el que passa quan no t’assabentes de què va la pel·lícula i quan no tens cap tipus d’informació: que no dius cap veritat. SECB, UGT, SIB, FEC i CIC, sindicats signants, tenen informació de primera mà de tot el relacionat amb l’acord. Informació que ens facilita l’empresa, ja siguin aclariments o posada en marxa de qualsevol acció. Això ho fem a través de la comissió de seguiment d’aquest acord. CCOO, al no signar i no disposar d’informació veraç i contrastada per l’empresa, està més perdut que un pop en un garatge.

Només així s’explica que, en la seva darrera comunicació sindical, a més a més d’embolicar la troca, menteixin:

OFICINES S1

 • CCOO diu: No s’ha establert cap compensació ni millora
 • La REALITAT és: CCOO estava disposada a signar 515 oficines S1. Les compensacions ja estaven regulades des de 2013. A banda, aquestes oficines no hauran de complir reptes de campanyes. Això no és una millora?

OFICINES DESCLASSIFICADES

 • CCOO diu: Moltes oficines classificades baixaran de categoria i això afectarà a la promoció.
 • La REALITAT és: S’ha acordat l’increment de 4.100 GC a 5.600 dels quals 3.100 han de ser GCII.

CRITERIS OFICINES S1 I S2

 • CCOO diu: La realitat és que el nombre de clients és alterable perquè es resten els clients “InTouch” i això portarà una sobrecàrrega de treball.
 • La REALITAT és: Amb un nombre limitatiu es dona una causa objectiva per a saber quina oficina és S1 i S2. Fins ara no s’havia establert cap criteri i l’empresa feia el que volia.

DESREGULACIÓ HORÀRIA

 • CCOO diu: Serà l’empresa qui decidirà quan s’obre al públic i si l’oficina es tanca en algun període. CCOO exigim un criteri públic i regulat.
 • La REALITAT és: L’empresa pot decidir l’horari al públic però no l’horari laboral. Vàrem evitar l’apertura fins les 14:45h i les tardes dels dimarts.

OFICINES S2: BOSSA ETT, VACANCES I SOTSDIRECCIÓ

 • CCOO diu: S’ha posat fi a la cobertura de vacances eliminant del càlcul de la bossa d’hores ETT a les oficines de 2 (60 dies ETT) i ja només queden les d’un empleat (30 dies ETT).
 • La REALITAT és: No s’ha posat fi a la cobertura de vacances. Es cobriran amb el mateixos criteris que regien fins ara i inclús es tancaran per període estival si fos necessari. La funció de sotsdirecció no s’elimina per als càrrecs actuals, mentre desenvolupin aquesta funció.

DESPESES DE GESTIÓ I REPRESENTACIÓ (DGR) OFICINES S2

 • CCOO diu: Les direccions de les S2 passen a ser les de menor salari de la xarxa.
 • La REALITAT es: L’empresa ha informat als sindicats signants que sí que tindran DGR i que seran semblants a les de les oficines F2. No s’empitjora les S1, doncs els nivells i plusos estan garantits . Es mantenen els GC a la carrera així com la seva reubicació a 25 Km.

INCENTIUS A LES S1

 • CCOO diu: Hi haurà seguiment per als incentius.
 • La REALITAT és: S’estableix un programa d’incentius específics per a aquestes oficines basat en factors qualitatius o mètriques quantitatives no financeres i no vinculades a la consecució d’ingressos, excepte el Marge Ordinari. Que potser CCOO no vol que tinguis Bonus?

I la “murga” continua. Ara amb el #JoEmQuedo. Els delegats de CCOO que puguin acollir-se a l’ERO… també es queden? Ens agradaria veure que, en una acte de coherència i responsabilitat amb el que van combregant, ells no s’adhereixen a l’ERO per poder cedir la seva plaça als que sí que estan d’acord amb el que s’ha signat. Però això no passarà.

Pensem que el #JoEmQuedo es convertirà en el #JoFotoElCampAraMateix.

Sembla que no se’ls ha posat gens bé no signar un bon acord que garanteix mantenir al feina a qui es vulgui quedar, ni que la seva “famosa” demanda de formació interposada i de la que presumeixen tant, fos DESESTIMADA per l’Audiència Nacional. Com poden presumir dels efectes d’una sentència desfavorable? Tant afectat està el seu sentit de la realitat pel trauma d’haver deixat de ser “la reina del ball”?

 

 

QUÈ ÉS LA RETRIBUCIÓ FLEXIBLE?

Molt possiblement t’estiguis preguntant què és això de la retribució flexible que ha negociat la plataforma UNIÓ SINDICAL CAIXABANK (USC) en l’Acord de Reestructuració 2019 (ERO).

Simplement hem negociat amb l’empresa la possibilitat d’accedir a avantatges fiscals amb els quals aconseguir un major disponible líquid. En definitiva, una altra manera d’incrementar la nòmina.

Què és la retribució flexible i per a què serveix?

La retribució flexible és una opció salarial que permet augmentar el poder adquisitiu del treballador gràcies a un interessant estalvi fiscal per a l’empleat.

Amb ella se substitueix part de la nòmina pel gaudi d’un bé o servei que l’empresa posa a disposició. El primer avantatge fiscal és evident: paguem serveis amb diners bruts, no amb el net, i en segon lloc, disminueix el nostre tipus impositiu.

Després de la nostra proposta realitzada en la negociació de l’ERO, l’empresa va acceptar incorporar aquesta opció salarial a l’acord, sumant-nos d’aquesta manera a un benefici fiscal ja disponible en moltes grans empreses.

A partir d’aquest any l’Entitat començarà a oferir aquesta possibilitat.

Quins són els principals avantatges per a l’empleat?

➢   En primer lloc, és voluntari.

➢   Aconsegueixes millorar la teva liquiditat mensual o anual i gaudir de la mateixa.

➢   Pots contractar i excloure productes mensualment.

➢   No és obligatori contractar el pack complet.

➢   Aconsegueixes millorar la teva liquiditat i gaudir dels mateixos productes, que si els haguessis contractat pel teu compte.

➢   Es tracta d’uns productes i serveis d’ús habitual.

➢   Adaptes en certa mesura la teva retribució a les teves necessitats.

Com repercuteixen aquests pagaments a la nostra butxaca?

Una vegada processades les peticions, aquests pagaments es descompten del salari brut. Això significa que, a l’hora de fer la declaració de la renda, la base imposable serà menor i a més aquests pagaments estan exempts fiscalment.

Quan puc destinar del meu salari brut a la retribució flexible?

Cal tenir en compte que l’exempció fiscal d’IRPF aplica fins al 30% del salari brut anual de l’empleat com a màxim. CaixaBank ha manifestat que el màxim import del salari brut anual en retribució flexible serà d’aproximadament un 25% per a deixar lloc als rendiments en espècie dels préstecs d’empleat.

Quins productes es podran incloure com a retribució flexible?

Els productes de retribució flexible estan estipulats en la normativa legal, de manera que una empresa no pot incloure el que vulgui per a oferir el pagament en espècie.

Els productes que es podran contractar són:

➢   Assegurança de salut de familiars (Adeslas).

➢   Targeta de transport.

➢   Guarderia.

➢   Assegurança d’estalvi a la jubilació.

A més d’aquests productes, existeixen uns altres que l’empresa anirà incloent progressivament com són: el rènting o la compra d’accions (fins a 12.000 €) anuals.

Però vegem-ho millor amb un exemple:

Suposem un empleat amb una retribució bruta anual de 50.000 € amb una retenció fiscal del 21.56% (10.780 €). Suposant que té actualment contractat l’assegurança d’Adeslas per al seu cònjuge i els seus dos fills pel qual paga mensualment 130 € (1.560 € anuals).

Renda neta actual                                         Renda neta amb retribució flexible
Ingressos bruts   50.000,00 € Ingressos bruts   48.440,00 €
Seguretat Social 3.076,92 € Seguretat Social 3.076,92 €
Retenció     10.780,00 € Retenció     10.206,31 €
Ingressos NETS 36.143,08 € Ingressos NETS  35.156,77 €
Pagament assegurança 1.560,00 € Pagament assegurança           0,00 €
Renda disponible 34.583,08 € Renda disponible 35.156,77 €
DIFERÈNCIA POSITIVA EN RENDA DISPONIBLE573,69 € anuals (47,8€ mes)

Malgrat cobrar un brut inferior, no obstant això la renda disponible ha augmentat. En aquest cas concret, l’efecte és el mateix que si la pòlissa de salut hagués baixat de 130 € a 85,20 €.

I què passa amb el meu SOLEM si el brut disminueix?

Per a efectes del SOLEM i de capacitat d’endeutament no canvia res, és a dir, continua considerant-se la retribució total que l’empleat té.

Si m’acomiaden, m’indemnitzaran amb una quantitat menor?

Per al cas d’un hipotètic acomiadament, la teva base reguladora continuaria sent la mateixa (en el nostre exemple els 50.000 €).

Què haig de fer per a sol·licitar-ho?

Durant el proper any una empresa externa, que serà la que s’encarregarà de fer els pagaments per nosaltres, oferirà els productes. CaixaBank abonarà aquest import a aquesta empresa externa i ens el descomptarà de la nostra nòmina mensualment.

 

UNIÓ SINDICAL DAVANT L’#EROCAIXABANK

CALCULADORA INDEMNITZACIONS ERO

Posem a disposició de tots els empleats i empleades que estiguin interessats en sol·licitar l’extinció voluntària, una calculadora amb la que podràs valorar els aspectes dineraris fonamentals acordats en aquest ERO signat el passat 8 de maig.

Clica sobre la imatge per descarregar l’excel amb la CALCULADORA:

 

 

 

L’ACORD DE L’ERO MÉS ENLLÀ DE LES XIFRES

La part de l’acord que es manifesta en xifres (primes i compensacions en general) no necessita cap argumentació per a deixar clar que és el millor ERO signat mai en la nostra empresa. Si sobre gustos no hi ha disputa, pretendre discutir sobre aritmètica deixaria en ridícul a qui ho intentés.

Però vam tenir el risc que aquest acord no arribés a ser. En un moment de la negociació l’entossudiment de CCOO i la desconfiança de la direcció cap a la plataforma, van fer témer per la impossibilitat d’arribar a un acord i que la Direcció es plantegés executar l’ERO unilateralment.

* Què té aquest acord  d’especial?

D’una banda que, en una situació en la qual les sortides s’esperen sempre pitjors a les anteriors, l’acord és, com dèiem, objectivament millor.

I, d’altra banda, l’obstinació per trobar solucions imaginatives que eviten els efectes que podrien ser adversos de l’acord. En posem quatre exemples:

 • En primer lloc, l’augment de les oficines S1 posa a més companys en la situació duríssima de treballar sols. Aquesta situació negativa se suavitza deixant a aquestes oficines exemptes de reptes de campanyes que moltes vegades són d’impossible consecució en localitats tan petites. Així doncs, de ser una situació evitable (treballar sol), a una situació que més d’un desitjarà (treballar a gust).
 • En segon lloc, el cobrament de la prestació en forma de renda augmenta el percentatge percebut, segons els casos, en un 7% o 8% sobre el net que es cobraria en pagament únic.
 • En tercer lloc, el protocol de trasllats limita radicalment l’arbitrarietat en l’aplicació dels moviments.
 • En quart lloc, l’increment d’oficines Store es veu compensat amb les salvaguardes que, qui ho desitgi, tindrà acomodament per a no haver de canviar el seu horari si no vol. Aquests i altres beneficis els podrem comprovar durant l’aplicació de l’acord.

* Per què no ha signat el sindicat majoritari?

En la reunió final de la taula va dir que pels 25 Km que separen els 50 dels 75 i perquè el model de trasllats exclou la intervenció regular de la Comissió de Seguiment. Això dels 25 Km es comenta sol. Imaginem que els qui van anar de Canàries a Balears o els traslladats a Catalunya des de, per exemple, Castella, Andalusia o València en altres acords, que sí que va signar CCOO, no donaran crèdit al què ara escolten. Això de la Comissió de Seguiment té una explicació senzilla: un sistema basat en regles, que ha costat molt idear i negociar, posa moltes traves a l’arbitrarietat. Això és precisament el que CCOO buscava: l’arbitrarietat. Es queixa de l’arbitrarietat dels comandaments, però reclama la seva pròpia.

Ja es va discutir durant la negociació i ja se’ls va deixar clar que no volíem que els trasllats, si arribés el cas, es decidissin per un sindicat pressionant a la direcció per a decidir el nom de la persona afectada. Perquè, que quedi clar, CCOO no s’ha oposat a la mobilitat forçosa, s’ha oposat a negociar-la en la taula deixant per escrit un protocol de procediment. El que sempre ha defensat (i consta en acta) és que la mobilitat forçosa es decidís en les Comissions de Seguiment.

* Un nou model de negociació

Finalment, aquest ERO ha marcat un nou model de negociació en CaixaBank. Aquest model s’ha basat en el fet que els sindicats discuteixin prèviament les seves diferències i arribin a la taula de negociació amb unes línies acordades per tots. S’ha basat en el fet que cadascun deixi a casa seva l’ego i els càlculs partidistes i aporti el seu gra de sorra a l’esforç col·lectiu. Possiblement això és alguna cosa que moltes vegades ens has demandat als representants sindicals en les nostres visites.

En un esforç coral, les “dives” no saben trobar el seu lloc. Així s’explica que CCOO, encara a les 23:26h del 7 de maig, digués a twitter: “CCOO, després de veure el redactat actual amb algun aspecte que s’ha incorporat, pensem que si es rebaixa el límit als 50 km, podríem valorar la resta de propostes“. És a dir, que encara no havien aportat res a la negociació i tampoc rebutjaven la mobilitat forçosa.

 

UNIÓ SINDICAL DAVANT L’#EROCAIXABANK

 

 

ACORD FINAL DE L’ERO DE CAIXABANK

Aquest és un petit resum de l’acord recent signat:

A més a més, des de la plataforma UNIÓ SINDICAL CAIXABANK (USC), hem aconseguit:

• La possibilitat d’arbitrar Excedències Incentivades per als afectats per mobilitat forçosa.

• El compromís d’acordar el Pla d’Igualtat abans del 31 de desembre d’enguany.

• El compromís d’abordar DVI’s el 2020.

 

L’EMPRESA ANUNCIA QUE HI HA ACORD!

Barcelona, 8 de maig, 2/4 de 5 del matí. Després de l’últim recés sol·licitat per la Direcció, aquesta anuncia acceptar també les últimes peticions de la plataforma.

Quatre mesos de treball, malgrat les dificultats, han pagat la pena. La plataforma UNIÓ SINDICAL CAIXABANK, instrumentada per set de les vuit organitzacions sindicals presents en CaixaBank, ha estat un rotund èxit d’eficàcia negociadora. De l’ERO inicialment previst a l’acord finalment aconseguit, la diferència ha estat sideral. Tot això pendents del redactat final, que haurà de ratificar el que hem acordat a la Mesa.

En situacions d’extrema gravetat, la unitat sindical funciona. Treballant. Sense soroll. Treballant.

Quan tinguem el text disponible el posarem a la vostra disposició.

 

UNIÓ SINDICAL DAVANT L’#EROCAIXABANK

COMENCEN ELS MOVIMENTS… ENCARA QUE MÍNIMS.

A la 7a. reunió del període de consultes l’empresa ha començat a donar mostres de voler arribar a un acord assenyat i assumible.

Concretament hi ha hagut moviments en els temes següents:

Extincions

 • Incrementen mínimament els imports de les indemnitzacions.
 • Accepten que el col·lectiu “A” tingui aportacions al pla de pensions i pòlissa sanitària.
 • Donen la possibilitat que la indemnització es faci en un pagament únic o en renda.
 • La revalorització del Conveni amb la Seguretat Social la volen limitar en l’1%.

 

Stores i InTouch

 • Utilitzaran la figura de l’equip de suport per a garantir la voluntarietat.
 • Crearan un canal de comunicació específic per a gestionar incidències amb la xarxa.

 

Horaris

 • Accepten retirar les 100 tardes dels Gestors.

 

Altres temes que hem proposat:

 • Es comprometen a tractar DVI´s en províncies no excedentàries.
 • Ampliaran el nombre de GC’s, però ho supediten a l’eliminació de la figura del sotsdirector en oficines de 3 o menys empleats.
 • Inclouran la retribució flexible.

 

Des de la plataforma UNIÓ SINDICAL CAIXABANK valorem alguns d’aquests moviments, però encara resta molt camí per recórrer i, a més a més, poc temps per fer-ho.

Tal com ens havíem compromès, hem fet lliurament d’un procediment de mobilitats, acotades i limitades a 75 Km o 45 minuts en el pitjor dels casos i  compensades de forma que afavoririen l’adhesió voluntària.

UNIÓ SINDICAL DAVANT L’#EROCAIXABANK

RECTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓ. EN QUIN PUNT ESTEM?

Com bé sabeu, la plataforma UNIÓ SINDICAL CAIXABANK (USC), va presentar una bateria de propostes per poder dur a bon port aquesta àrdua i costosa negociació.

A només 2 dies per a arribar a la data límit d’un possible acord, en quin punt ens trobem?

Aquest és un petit resum:

A més, des de la plataforma UNIÓ SINDICAL CAIXABANK (USC), sol·licitem:

 • La regulació de la retribució flexible;
 • Que es pacti un compromís de negociació de DVI´s per a les províncies que no estan afectades per l’ERO;
 • Un compromís per part de l’empresa a acordar el Pla d’Igualtat en una data concreta no llunyana;
 • Un augment del nombre de GC’s.

ÉS URGENT AVANÇAR

A només 2 dies, la llista de temes sense tancar és molt àmplia. Tots els que formem la plataforma estem compromesos a defensar els interessos de la plantilla i a treballar el que calgui per a arribar a un acord equilibrat que compleixi les nostres expectatives.

UNIÓ SINDICAL DAVANT L’#EROCAIXABANK

 

ERO: PROPOSTES DE LA PLATAFORMA UNIÓ SINDICAL CAIXABANK

A la 6a. reunió del període formal la plataforma UNIÓ SINDICAL CAIXABANK ha detallat una extensa a las mesures de la Direcció:

INDEMNITZACIONS

Manteniment de las condicions acordades en l’ERO 2015, però amb les millores següents:

 • La inclusió d’una generació addicional en el col·lectiu A, i una altra en el B.
 • L’augment de les primes.
 • L’actualització de les aportacions als plans de pensions.
 • La forma de pagament: a elecció de l’empleat, pagament únic com s’ha anat fent fins ara, o pagament en forma de renda. En aquest sentit hem sol·licitat a la Direcció que estudiï productes financers que garanteixin, per un costat, la neutralitat fiscal (manteniment dels beneficis d’exempció i reducció per rendiments irregulars) i per l’altre, una millora de les rendibilitats.

MOBILITATS

Estem encara avaluant les situacions marginals en les que es pugui produir una mobilitat forçosa. Elaborarem un protocol d’actuació que les acoti, estableixi compensacions i garanties de retorn, i que serveixi per evitar qualsevol actuació arbitrària.

OFICINES STORE i INTOUCH

 • Manteniment de les condicions de l’actual pacte Store, però limitant al nombre d’oficines en horari singular fins un màxim de 625.
 • Un màxim del 50% d’oficines d’aquesta tipologia per municipi i possibilitat de que hi hagi plantilla en horari general en aquestes oficines.
 • Manteniment de les condicions de l’actual pacte InTouch, però amb un límit de 1.500 empleats.

OFICINES S1 i S2

 • S1: Mantenir les condiciones actuals, fixant un topall de 150 oficines.
 • Crear d’una nova modalitat d’oficina que s’anomenaria S2 i que no podrà superar el doble d’oficines S1. Comptarien amb un Director nivell V i un empleat.
 • Establir condicions de reclassificació.

MESURES D’AMPLIACIÓ D’HORARI

Exigim la retirada de:

 • Les 100 tardes dels GC’s
 • L’apertura de la tarda dels dimarts.

MESURES DE CLASSIFICACIÓ D’OFICINES

Retirada de la proposta d’eliminació de la figura del sotsdirector o segon responsable i l’ampliació del període de consolidació de nivells.

ALTRES CONDICIONS GENERALS

Regulació de la retribució flexible, referit, en principi, a la ajuda de guarderia, assegurança de salut de familiars i bonus transport. D’aquesta manera podríem beneficiar-nos de les exempcions fiscals pròpies d’aquests conceptes.

R E S P O S T A   D E   L’ E M P R E S A 

Després del recés sol·licitat per l’empresa per a valorar les propostes sindicals, la Direcció ha insistit en que, de no adoptar mesures que solucionin el desajust de la plantilla, tornarien a plantejar un ERO amb extincions forçoses.

Així doncs, han valorat positivament la nostra contraproposta i el compromís d’abordar un procés acotat de mobilitats de forma objectiva, amb garanties i sense arbitrarietats.

La Plataforma UNIÓ SINDICAL CAIXABANK

sí que dóna solucions i sí que aporta mesures que permeten arribar a un acord garantista per a la plantilla. 

Som a la via correcta. Seguirem treballant sense fer soroll.

TREBALLANT!

UNIÓ SINDICAL DAVANT L’ #EROCAIXABANK !!!