QUÈ ÉS LA RETRIBUCIÓ FLEXIBLE?

Molt possiblement t’estiguis preguntant què és això de la retribució flexible que ha negociat la plataforma UNIÓ SINDICAL CAIXABANK (USC) en l’Acord de Reestructuració 2019 (ERO).

Simplement hem negociat amb l’empresa la possibilitat d’accedir a avantatges fiscals amb els quals aconseguir un major disponible líquid. En definitiva, una altra manera d’incrementar la nòmina.

Què és la retribució flexible i per a què serveix?

La retribució flexible és una opció salarial que permet augmentar el poder adquisitiu del treballador gràcies a un interessant estalvi fiscal per a l’empleat.

Amb ella se substitueix part de la nòmina pel gaudi d’un bé o servei que l’empresa posa a disposició. El primer avantatge fiscal és evident: paguem serveis amb diners bruts, no amb el net, i en segon lloc, disminueix el nostre tipus impositiu.

Després de la nostra proposta realitzada en la negociació de l’ERO, l’empresa va acceptar incorporar aquesta opció salarial a l’acord, sumant-nos d’aquesta manera a un benefici fiscal ja disponible en moltes grans empreses.

A partir d’aquest any l’Entitat començarà a oferir aquesta possibilitat.

Quins són els principals avantatges per a l’empleat?

➢   En primer lloc, és voluntari.

➢   Aconsegueixes millorar la teva liquiditat mensual o anual i gaudir de la mateixa.

➢   Pots contractar i excloure productes mensualment.

➢   No és obligatori contractar el pack complet.

➢   Aconsegueixes millorar la teva liquiditat i gaudir dels mateixos productes, que si els haguessis contractat pel teu compte.

➢   Es tracta d’uns productes i serveis d’ús habitual.

➢   Adaptes en certa mesura la teva retribució a les teves necessitats.

Com repercuteixen aquests pagaments a la nostra butxaca?

Una vegada processades les peticions, aquests pagaments es descompten del salari brut. Això significa que, a l’hora de fer la declaració de la renda, la base imposable serà menor i a més aquests pagaments estan exempts fiscalment.

Quan puc destinar del meu salari brut a la retribució flexible?

Cal tenir en compte que l’exempció fiscal d’IRPF aplica fins al 30% del salari brut anual de l’empleat com a màxim. CaixaBank ha manifestat que el màxim import del salari brut anual en retribució flexible serà d’aproximadament un 25% per a deixar lloc als rendiments en espècie dels préstecs d’empleat.

Quins productes es podran incloure com a retribució flexible?

Els productes de retribució flexible estan estipulats en la normativa legal, de manera que una empresa no pot incloure el que vulgui per a oferir el pagament en espècie.

Els productes que es podran contractar són:

➢   Assegurança de salut de familiars (Adeslas).

➢   Targeta de transport.

➢   Guarderia.

➢   Assegurança d’estalvi a la jubilació.

A més d’aquests productes, existeixen uns altres que l’empresa anirà incloent progressivament com són: el rènting o la compra d’accions (fins a 12.000 €) anuals.

Però vegem-ho millor amb un exemple:

Suposem un empleat amb una retribució bruta anual de 50.000 € amb una retenció fiscal del 21.56% (10.780 €). Suposant que té actualment contractat l’assegurança d’Adeslas per al seu cònjuge i els seus dos fills pel qual paga mensualment 130 € (1.560 € anuals).

Renda neta actual                                         Renda neta amb retribució flexible
Ingressos bruts   50.000,00 € Ingressos bruts   48.440,00 €
Seguretat Social 3.076,92 € Seguretat Social 3.076,92 €
Retenció     10.780,00 € Retenció     10.206,31 €
Ingressos NETS 36.143,08 € Ingressos NETS  35.156,77 €
Pagament assegurança 1.560,00 € Pagament assegurança           0,00 €
Renda disponible 34.583,08 € Renda disponible 35.156,77 €
DIFERÈNCIA POSITIVA EN RENDA DISPONIBLE573,69 € anuals (47,8€ mes)

Malgrat cobrar un brut inferior, no obstant això la renda disponible ha augmentat. En aquest cas concret, l’efecte és el mateix que si la pòlissa de salut hagués baixat de 130 € a 85,20 €.

I què passa amb el meu SOLEM si el brut disminueix?

Per a efectes del SOLEM i de capacitat d’endeutament no canvia res, és a dir, continua considerant-se la retribució total que l’empleat té.

Si m’acomiaden, m’indemnitzaran amb una quantitat menor?

Per al cas d’un hipotètic acomiadament, la teva base reguladora continuaria sent la mateixa (en el nostre exemple els 50.000 €).

Què haig de fer per a sol·licitar-ho?

Durant el proper any una empresa externa, que serà la que s’encarregarà de fer els pagaments per nosaltres, oferirà els productes. CaixaBank abonarà aquest import a aquesta empresa externa i ens el descomptarà de la nostra nòmina mensualment.

 

UNIÓ SINDICAL DAVANT L’#EROCAIXABANK

També et podria interessar

Deixa un comentari