ERO: PROPOSTES DE LA PLATAFORMA UNIÓ SINDICAL CAIXABANK

A la 6a. reunió del període formal la plataforma UNIÓ SINDICAL CAIXABANK ha detallat una extensa a las mesures de la Direcció:

INDEMNITZACIONS

Manteniment de las condicions acordades en l’ERO 2015, però amb les millores següents:

 • La inclusió d’una generació addicional en el col·lectiu A, i una altra en el B.
 • L’augment de les primes.
 • L’actualització de les aportacions als plans de pensions.
 • La forma de pagament: a elecció de l’empleat, pagament únic com s’ha anat fent fins ara, o pagament en forma de renda. En aquest sentit hem sol·licitat a la Direcció que estudiï productes financers que garanteixin, per un costat, la neutralitat fiscal (manteniment dels beneficis d’exempció i reducció per rendiments irregulars) i per l’altre, una millora de les rendibilitats.

MOBILITATS

Estem encara avaluant les situacions marginals en les que es pugui produir una mobilitat forçosa. Elaborarem un protocol d’actuació que les acoti, estableixi compensacions i garanties de retorn, i que serveixi per evitar qualsevol actuació arbitrària.

OFICINES STORE i INTOUCH

 • Manteniment de les condicions de l’actual pacte Store, però limitant al nombre d’oficines en horari singular fins un màxim de 625.
 • Un màxim del 50% d’oficines d’aquesta tipologia per municipi i possibilitat de que hi hagi plantilla en horari general en aquestes oficines.
 • Manteniment de les condicions de l’actual pacte InTouch, però amb un límit de 1.500 empleats.

OFICINES S1 i S2

 • S1: Mantenir les condiciones actuals, fixant un topall de 150 oficines.
 • Crear d’una nova modalitat d’oficina que s’anomenaria S2 i que no podrà superar el doble d’oficines S1. Comptarien amb un Director nivell V i un empleat.
 • Establir condicions de reclassificació.

MESURES D’AMPLIACIÓ D’HORARI

Exigim la retirada de:

 • Les 100 tardes dels GC’s
 • L’apertura de la tarda dels dimarts.

MESURES DE CLASSIFICACIÓ D’OFICINES

Retirada de la proposta d’eliminació de la figura del sotsdirector o segon responsable i l’ampliació del període de consolidació de nivells.

ALTRES CONDICIONS GENERALS

Regulació de la retribució flexible, referit, en principi, a la ajuda de guarderia, assegurança de salut de familiars i bonus transport. D’aquesta manera podríem beneficiar-nos de les exempcions fiscals pròpies d’aquests conceptes.

R E S P O S T A   D E   L’ E M P R E S A 

Després del recés sol·licitat per l’empresa per a valorar les propostes sindicals, la Direcció ha insistit en que, de no adoptar mesures que solucionin el desajust de la plantilla, tornarien a plantejar un ERO amb extincions forçoses.

Així doncs, han valorat positivament la nostra contraproposta i el compromís d’abordar un procés acotat de mobilitats de forma objectiva, amb garanties i sense arbitrarietats.

La Plataforma UNIÓ SINDICAL CAIXABANK

sí que dóna solucions i sí que aporta mesures que permeten arribar a un acord garantista per a la plantilla. 

Som a la via correcta. Seguirem treballant sense fer soroll.

TREBALLANT!

UNIÓ SINDICAL DAVANT L’ #EROCAIXABANK !!!

 

També et podria interessar

Deixa un comentari